DEFA Lighting

Living light

Vi tror att kunskap, erfarenhet och en stark önskan om att lära, ger de bästa förutsättningarna för att kunna leverera optimala belysningslösningar. Vi investerar i expertis och arbetar för att bli din pålitliga partner för belysningsprojekt i alla storlekar.

Aktuellt

Vad är Human Centric Lighting (HCL)?

Human Centric Lighting, eller människoorienterad belysning, handlar om att anpassa inomhusbelysningen till vår naturliga dygnsrytm.

Läs mer

Detta krävs av gatu- och vägbelysning

God gatu- och vägbelysning ska ge högsta möjliga säkerhet och framkomlighet, men också ta hänsyn till ekonomi, miljö och ljusföroreningar.

Läs mer

Nya vandalsäkra armaturer

Neptune och Protect har sålts i 1,5 miljoner exemplar. Nu har vi lanserat nästa generation – Neptune 2.0 och Protect 2.0

Läs mer

Spara ström med intelligent ljus

Med LedgeCircle® RF får du ljus när du behöver det och sparar ström när du kan. Läs mer om flexibel belysning.

Läs mer