Abonnemangsinformation

Välj ditt abonnemang

Sverige

Vid uppstart av ett nytt abonnemang utgår en anslutningsavgift på 259 SEK. Abonnemang betalas årsvis i förskott. SMS-notifieringar faktureras i slutet av varje år eller om kostnaden överskrider 250 SEK.

DEFA Online

  • Per år:                            1399 kr
  • Per web-notifiering:            0 kr
  • Per SMS-notifiering:            2 kr

DEFA Online kan endast användas tillsammans med DEFA Base Unit DIY, PRO, DEFA SmartBase eller Sikom EcoStarter

DEFA Link Styrsystem för fritidshus

  • Per år:                            1399 kr
  • Per web-notifiering:            0 kr
  • Per SMS-notifiering:            2 kr

DEFA Link Styrsystem för fritidshus kan endast användas tillsammans med DEFA Base Unit PRO