Leveransvillkor

Alem09

ALEM 09

Produkter inom DEFAs produktområden e-mobility och Lighting uppfyller leveransvillkoren i enlighet med ALEM 09.