DEFA - Moving the world forward by optimizing the use of energy

Aktuellt

Elbilsladdning - stora möjligheter för Sveriges besöksnäring

I takt med att elbilarna ökar snabbt i Sverige behöver många företag se över sin tillgänglighet för de laddbara fordonen. I december var elbilsandelen uppe på 40% vilket säger en del om var elbilsparken är på väg. För företag inom besöksnäring som tänker långsiktig, kan laddsystemet ge trippel positiv effekt.

Läs mer

DEFA lanserar laddkabel för elbilar och laddhybrider

Nu lanserar DEFA eConnect, en helt ny laddkabel till el- och laddhybridbilar, som är mer tålig och användarvänlig i det extrema nordiska klimatet än tidigare laddkablar. eConnect är den första laddkabeln på marknaden som specialkonstruerats för kyla, fukt och värme och där material, ergonomi och tekniska lösningar har användaren och klimatet i fokus.

Läs mer

DEFA utbildar framtidens installatörer inom laddsystem för laddbara fordon

Nya datum för 2021!
Vill du lära dig mer om hur du och ditt företag kan erbjuda framtidssäkra, rättvisa och stabila laddsystem till era kunder ska du anmäla dig till en kurs hos DEFA Academy. Vi anordnar kurser specialutformade för installatörer, så att du kan känna dig trygg i att svara på alla dina kunders förfrågningar.

Läs mer

Snabb och rättvis elbilsladdning

När man ska etablera en laddanläggning för elbilar är det viktigt att utnyttja strömmen optimalt. Vår lösning för fulldynamisk lastbalansering ger snabbast möjliga laddning till alla, genom att fördela den tillgängliga strömkapaciteten till laddning.

Läs mer

LED skapar ett bättre inlärningsmiljö

Genom att uppgradera till modern LED-belysning bidrar man till att ge både elever och lärare en miljö där det är lätt att lära och lätt att trivas i.

Läs mer

Artiklar