Så här mycket kostar det att ladda elbil hemma – så sänker du kostnaden

Laddning av DEFA Power.

Att elpriserna har skjutit i höjden har knappast undgått någon. Men finns det något du som elbilsägare kan göra för att hålla kostnaderna för din hemmaladdning nere? Svaret är tveklöst ja.

”Det viktiga är att ladda när elen är som billigast och se till att undvika effekttoppar. Därför är det bättre att ladda när annan elförbrukning är låg. Till exempel på natten”, berättar Qasim Hanif, produktchef för DEFA:s laddstation DEFA Power.

Det finns flera fördelar med att ladda bilen hemma. Med en egen laddbox betalar du ett lägre pris per kilowattimme än vad du gör vid en publik laddstation, du slipper köa till laddplatser och du kan smidigt ladda bilen över natten. Men vad kostar det då?

Vad kostar det att ladda elbilen hemma?

För det första beror det på ditt elavtal

Vilket elpris du betalar beror bland annat på var du bor men till stor del på vad du har för avtal med ditt elbolag. För att kunna påverka din elräkning så mycket som möjligt är det fler och fler som väljer timprisdebitering.

För det andra beror det på när på dygnet du laddar

Detta förutsätter att du har timprisdebitering. Elen är som dyrast när flest människor förbrukar ström. Oftast mellan kl. 07.00 och 10.00 samt mellan kl. 17.00 och 22.00. När du laddar har stor påverkan på dina kostnader. En tumregel kan vara att det verkligen lönar sig att inte använda mycket el samtidigt.

För det tredje beror det på vilken effekt du laddar med

På din elräkning har du en konsumtionsdel och en nätdel. Nätdelen kan du hålla nere genom att justera ned effekten vid laddning, eller ladda när du inte använder mycket el för andra ändamål. På så vis undviker du kostsamma effekttoppar.

Att köra på el är avsevärt mycket billigare än att köra på bensin eller diesel. Men med tanke på dagens elpriser i kombination med ränteläge och inflation, är det många elbilsägare som vill göra vad de kan för att ladda så billigt som möjligt. Det finns ett antal saker du kan göra för att minska dina kostnader för laddning.

5 tips för att ladda billigare

1) Förhandla med elbolaget och välj rätt avtalsform. Precis som du förhandlar med banken kring räntor, kan det gå att förhandla med elbolaget. Jämför priser mellan flera bolag. För många elbilsägare är det fördelaktigt med timprisdebitering.

2) Välj rätt laddbox. För att kunna ladda så billigt som möjligt behöver du välja en laddstation som ger maximal kraft utan effektförlust, och som ger dig möjlighet att styra laddningen.

3) Ladda när strömmen är som billigast. Har du laddboxen DEFA Power använder du PowerSmart-funktionen i DEFA Power-appen. Appen hämtar dagligen spotpriser från NordPool, så att du vet vad det kostar att ladda just i dag. Du kan själv bestämma hur mycket du vill minska laddningen under perioder med höga elpriser, och du kan välja att pausa laddningen när elen är som dyrast.

DEFA Power app.
Använder du DEFA Power-appen med PowerSmart-funktionen kan du få ned laddkostnaden allt från någon krona upp till 100 kronor per natt, beroende på aktuellt elpris och laddbehov.

Product Manager Qasim Hanif förklarar:
”De senaste två åren har efterfrågan på den här typen av funktioner ökat markant. Nya elbilsköpare, som är vana vid att ladda med bensin eller diesel, ska ställa om och vänja sig vid ett helt nytt sätt att ladda. Plötsligt laddar man bilen över natten när man kommer hem från jobbet. Det många vill ha är en funktion som skräddarsyr ens laddning så att man själv slipper tänka på pristoppar och elpriser. Andra vill kunna styra detta manuellt, men det viktiga är att det går och att det är smidigt. Alla vill ladda bekymmersfritt”.
”Av allt man kan göra för att minska sina kostnader kring laddning är PowerSmart-funktionen är det som gör absolut störst skillnad”.

4) Ladda med lägre effekt. Har du gott om tid sparar du pengar genom att sätta ned effektnivån under perioder med höga elpriser. Det förhindrar också att effekttoppar uppstår. För dig som har en DEFA Power kan du enkelt ställa in detta i Power-appen.

5) Underhåll bilens batteri för att förlänga dess livslängd och minska laddningsfrekvensen. Följ biltillverkarens rekommendationer för batteriunderhåll.

Genom att bara ladda så mycket du behöver kan du, eftersom du då kan välja att enbart ladda när det är som billigast, hålla kostnaderna nere. Har du en DEFA Power ställer du enkelt in detta med PowerSmart-funktionen.

Ytterligare ett tips för ett billigare elbilsliv är att optimera körstilen för att minska energiförbrukningen. Att köra i lägre samt jämn hastighet samt undvika hård acceleration och bromsning kan minska elförbrukningen markant. För att få ner hemmets energiförbrukning över lag är solcellspaneler och energisnåla lampor andra exempel på goda investeringar.

Läs om DEFA Power

Läs om DEFA Power-appen