Därför ska du installera en laddbox hemma

Laddbox, vägg, utomhus

När du laddar din bil med en laddbox går det snabbare, det är säkrare och dessutom mer tillförlitligt. Detta behöver du veta om elbilsladdning i hemmet.

Har du frågat dig dig själv om du verkligen behöver en laddstation hemma? I så fall är du inte ensam. Många som köper en elbil eller plug in hybrid är omedvetna om fördelarna med en laddstation, likaså riskerna att inte ha en.

Kabeln som följer med bilen vid köp, duger inte den?

De flesta bilar levereras med en Mode 2-kabel. Mode 2-kabeln har en stickkontakt i ena änden och en Typ 2 eller Typ 1 kontakt i änden som ska kopplas in i bilen. Att ladda med en Mode 2-kabel är att göra det bästa möjliga i en temporär eller akut situation där det inte finns en laddbox att använda.

Undvik att ladda i ett vanligt vägguttag

Att ladda i ett vanligt eluttag dagligen är inte att rekommendera av flera orsaker:

  • Vägguttag är inte utformade att tåla hög belastning under lång tid. Detta kan resultera i värmebildning och slutligen innebära en brandrisk.
  • Vägguttag har vanligtvis inte en dedikerad säkring. Vid överbelastning kan tiden det tar att ladda bilen bli oförutsägbar.
  • Daglig användning av Mode 2-kabeln leder till slitage mellan kabel och kontakt.

Fördelar med laddstation hemma

Ladda snabbare- Ladda mer effektivt. Laddning med Mode 2-kabeln som medföljer bilen i vanliga vägguttag begränsar laddningen till 10A, dvs 2,3 kW. Med en laddbox kan du ladda med högre effekt, alltså snabbare. Därmed blir det möjligt för dig att utnyttja fordonets hela laddkapacitet.

Ladda säkrare – En laddbox är säkrare att ladda från eftersom den kommunicerar eventuella fel och stoppar laddningen när batteriet är fullt. Laddboxen ska uppfylla kraven för laddning av elfordon, vara ansluten till en didikerad fas, ha en egen säkring samt DC-skydd (jordfelsbrytare typ B). Då säkerheten är den viktigaste aspekten vid elbilsladdning ska en utrustning anpassad för ändamålet endast installeras av en behörig installatör.

Väljer man en box utan fast kabel, dvs en box som har ett typ 2-uttag behöver varje bilägare ha sin egen kabel att koppla in. Denna kabel kallas Mode 3-kabel. Kabeln har en typ 2-kontakt i ena änden som passar i boxen och i andra änden en typ 1 eller typ 2-kontakt som ska kopplas in i bilen. Att ha en box med typ 2-uttag är flexibelt och rekommenderas om flera personer ska ha tillgång till laddstationen. Föredras smidighet framför flexibilitet rekommenderar vi en box med en integrerad kabel.

EV owner opening trunk. Charging station connected to car.

 

Är du osäker på om elen räcker till hemma i villan? Upptäck hur du optimerar din elbilsladdning med homeCLU här. Tänk också på att investera i en laddbox med MID-godkänd mätare. Den dagen du ev. ska sälja din villa är det viktigt att kunna särredovisa energiförbrukningen.

Det finns således goda anledningar till att installera en laddstation till villan eller fritidshuset!