Derfor bør du installere egen ladestasjon hjemme

To ladestasjoner montert på ladestolpe, for å demonstrere homeCLU

Med egen ladestasjon lader du raskere, tryggere og enklere. Dette må du vite om lading av elbil hjemme.

Om du ikke allerede har en egen ladestasjon hjemme kan du spare både tid og penger på å gjøre investeringen nå. Fra og med 2016 gjelder også egne sikkerhetsforskrifter for alle elektriske anlegg som skal brukes til jevnlig lading av elbil.

Lading gjennom Mode 2-kabel og vanlig stikkontakt er ikke godt nok.

Elbiler blir vanligvis levert med en Mode 2-kabel. Mode 2-kabler har en kontakt tilpasset bilens inntak i den ene enden, og en vanlig stikkontakt i den andre. I motsetning til hva mange elbileiere tror, er denne kabelen kun ment til bruk på reise eller ved nødlading, når du ikke har mulighet til å lade på noen annen måte.

Ifølge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) skal alle anlegg som er ment til jevnlig lading av elbil “være egnet til forutsatt bruk”. Krav og alternative løsninger beskrives i normsamlingen NEK:400. For å kunne brukes til jevnlig lading må stikkontakten ha en dedikert kurs, en sikring på maks 10A og jordfeilværn type B. Dette er normalt ikke installert i vanlige hjem. Disse reglene gjelder for alle anlegg ment for lading etablert f.o.m 2016.

Det er flere grunner til at daglig lading med Mode 2-kabel og vanlig stikkontakt bør unngås:

  • Vanlige stikkontakter er ikke laget for å tåle høy last over lang tid. Dette kan føre til varmeutvikling og brannfare.
  • Vanlige stikkontakter er vanligvis ikke koblet til en dedikert kurs. I tillegg til problemer med overbelastning gjør varierende strømtilgang at ladetiden blir uforutsigbar.
  • Vanlige stikkontakter har normalt begrenset overvåkning av jord og mangler jordfeilvern type B.
  • Lading gjennom Mode 2-kabler er begrenset til 10A / 2,3 kW, langt mindre enn ladekapasiteten til moderne ladbare kjøretøy.
  • Daglig bruk av Mode 2-kabler fører til slitasje i leddet mellom kabelen og støpselet

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap har mer informasjon om reglene rundt lading av elbil. Deres klare anbefaling er å installere en egen ladestasjon hjemme.

Fordeler med egen ladestasjon hjemme:

Lad raskere – fordi ladestasjonen lar deg utnytte bilens ladekapasitet. Mens Lading med vanlig stikkontakt og Mode 2-kabelen som følger med bilen er begrenset til 10A og 2,3 kW, installeres ladestasjonen vanligvis med en dedikert kurs på minst 16A. Ladestasjoner fås enten med en fastmontert Mode 3-kabel eller med uttak for løs Mode 3-kabel. Disse finnes i flere dimensjoner og har større kapasitet enn Mode 2-kabelen. Med en dedikert kurs går all strømmen til å lade bilen, noe som gjør ladingen pålitelig og forutsigbar.

Elbileier med ladestasjon hjemme, koblet til bilen. Åpner bagasjerommet.

Lad sikrere – fordi vanlige stikkontakter ikke er laget for å tåle høy belastning over lang tid. En ladestasjon oppfyller normen* for lading av elkjøretøy. Den blir koblet til en dedikert kurs, har riktig sikring, jordfeilvern type A og DC-beskyttelse. Ladestasjonen gir også beskjed om eventuelle feil, og stopper strømtilførselen når bilen er ferdig ladet.

Om du er usikker på om du har nok tilgjengelig strømkapasitet til å kunne lade effektivt hjemme er homeCLU løsningen for deg. Les mer om hvordan du kan lade raskere ved å utnytte strømkapasiteten din optimalt. 

I tillegg til å gjøre din hverdag enklere kan en ladestasjon øke verdien på din bolig.

Ønsker du å bestille? Spør din elbilforhandler om en “ferdig installert” pakke fra DEFA eller kontakt din nærmeste installatør under:

Obs! Medlemmer av Huseierne får nå et supertilbud på eRange Uno, raskest mulig lading og ferdig installasjon. Gå til Huseierne!

Les mer om våre ladeløsninger for bolig.

* DSB, Elbilforeningen, Normsamling NEK400:2014 – Norsk Elektroteknisk Komite