Elektrisk materiell

Salgs- og leveringsbetingelser for elektrisk materiell.

Gyldig fra 1. Januar 2018 1

Salgsbetingelser

1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden aksept av disse betingelser.

2. Alle bestillinger faktureres til gjeldende priser og betingelser på bestillingsdagen.

3. For ordrer mindre enn kr. 1000,- netto, faktureres en ekspedisjonskostnad på kr. 100,-

4. Priser og leveringstider for spesialprodukter er bare bindende for tilbudt antall og typer.

5. DEFA forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten nærmere varsel.

6. DEFA har salgspant i (eiendomsrett til) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut betalt (Pantelovens §3-14 og §3-22)

7. Ved valutaendringer forbeholder DEFA seg retten til å forandre prisene på allerede inngåtte kontrakter, om ikke annet er avtalt.

8. Alle priser er eksklusive miljøgebyr etter RENAS satser.

Leveringsbetingelser

1. For alle leveranser beregnes følgende frakttillegg av netto fakturabeløp, om ikke annet er avtalt:
Sone 1 0 – 3999: Østlandet 3,5%
Sone 2 4000 – 4999: Sørlandet 4,0%
Sone 3 5000 – 7999: Vestlandet og Trøndelag 4,5%
Sone 4 8000 – 9999: Nord-Norge 6,5%
Frakttillegg inkluderer transportforsikring

2. Ekspressforsendelser dekkes av kunden om ikke annet er avtalt.

Betalingsbetingelser

1. Betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager fra fakturadato. Fakturadato er likelydende med den dato varen sendes fra produksjonssted/ lager.

2. På forlangende fra DEFA må kjøper stille betalingsgaranti, evt. betale på forskudd før leveranse eller før varen settes i produksjon.

Produktgaranti

1. Standard garanti er 3 år fra fakturadato. Spesielle betingelser kan gjelde for utsatte slitedeler.

Reklamasjon ved produktfeil:

1. Utgifter til reparasjoner må godkjennes skriftlig av DEFA før arbeid igangsettes.

2. Varer med produktfeil erstattes normalt ikke før disse er returnert og undersøkt av selger.

3. Spesielle prosedyrer kan gjelde for definerte produkter.

Retur og kreditering

1. All retur av varer skal avtales skriftlig med DEFA før returforsendelse.

2. Godkjent retur belastes med et returgebyr på 20% av netto fakturabeløp (min kr. 300,-)

3. Kunden har ansvaret for kostnader og risiko ved returforsendelser.

4. Retur skal alltid skje i original emballasje med vedlagt kopi av faktura og/eller pakkseddel.

5. Spesialprodukter tas ikke i retur og kan heller ikke avbestilles.

Utover dette henviser vi til anbefalte salg- og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge – ASLEM 12