DEFA - Quality, Health, Safety & Environmental Policy

"Fornøyde kunder er en forutsetning for vår eksistens"

DEFA er et norskeid selskap med lange tradisjoner. Vi har lenge vært en sentral innen industrien, i oppturer så vel som nedturer. Det viktigste vi har lært er å lytte til våre kunder. Vi betrakter hvert ledd i distribusjonskjeden helt frem til brukeren av sluttproduktet som våre kunder.

Hvor enn våre firmaer opererer, vil vi:

 • Arbeide for å nå vårt mål om ‘null skade’ på mennesker og miljø,
  og vårt kvalitetsmessige mål om ’null feil’.
 • Holde oss oppdatert og overholde relevant lovgivning, reguleringer
  og andre dokumenter relevante får forretningsenheten.
 • Forsikre at personell og leverandører får tilstrekkelig informasjon,
  opplæring og tilsyn til å møte reguleringer og andre krav til forretningsenheten.
 • Forebygge forurensning og begrense skadelig påvirkning som våre
  arbeidsprosesser kan ha på miljøet.
 • Arbeide for å eliminere jobbrelaterte skader og sykdommer forårsaket
  av våre arbeidsprosesser.
 • Fremme en arbeidskultur som oppfyller forretningsenhetens mål
  gjennom trygg atferd, miljømessig bevissthet og bruk av kvalitetssystemer.
 • Etablere, utvikle og betrakte målsetninger som fremmer kontinuerlig
  forbedring av vår kvalitet, helse & sikkerhet og miljøvennlighet.
 • Sørge for at roller og ansvar innen kvalitet, helse & sikkerhet
  og miljøbevissthet blir dokumentert og klart definerte, forståtte og aksepterte.
 • Arbeide for å forstå våre kunders behov og møte deres krav med sikte
  på total kundetilfredsstillelse.
 • Være ærlige, konsekvente og reale i vårt samarbeid med kunder
  og leverandører.
 • Sikre at ansatte og/eller deres representanter konsulteres og har muligheten til å delta.
 • Forsikre at vår QHSE policy blir aktivt kommunisert og gjort
  tilgjengelig for all personell innen forretningsenheten og andre involverte
  parter (inkludert offentligheten).
 • Forsikre om at vår QHSE policy regelmessig blir gjennomgått
  og oppdatert når det er relevant og hensiktsmessig.
 • Vi vil demonstrere vår forpliktelser ved å etterleve FNs bærekraftsmål og ved å oppfylle kravene til; ISO9001, IATF16949, ISO14001 and ISO45001- som bekreftet av et eksternt godkjenningsorgan.

Bård Klungseth

CEO DEFA Group