Fulldynamisk lastbalansering för laddbox – Optimera strömkapaciteten

Laddning av DEFA Power.

 

När du laddar din elbil är det viktigt att du kan lita på att du får den effekt du behöver så att du och din bil är redo för nästa resa. Därför väljer vi att kalla elbilsladdning för en kritisk infrastruktur som elbilsägare måste kunna lita på.

DEFA har valt en lösning som är oberoende av molntjänster. Detta eftersom signaler kan falla ut, och instabila signaler kan leda till felaktigheter i mätningen.

Elbilsladdning är en av de saker som kräver mest ström i hemmet. Med höga elpriser och ett ökande antal allmännyttiga företag som behöver el är det viktigt att tänka igenom hur man optimerar användningen av den tillgängliga effekten. Smart utnyttjande av effekt kan bidra till lägre elräkningar, men också förhindra överbelastning eller att du behöver utöka säkringen i huset.

Det här får du med fulldynamisk lastbalansering

DEFA ger dig full frihet och flexibilitet, utan att du behöver göra en dyr investering i utökad säkring. Huvudsäkringen är naturligtvis skyddad och bilen fulladdad.

Det finns många lösningar på marknaden som optimerar tillgänglig strömkapacitet – även kallad fulldynamisk lastbalansering. Det är viktigt att välja en förutsägbar lösning som säkerställer att du alltid får bilen laddad. Och ju oftare strömförbrukningen mäts, desto mer exakt blir effektfördelningen.

Vår lösning mäter den totala strömförbrukningen i ditt hem i realtid och delegerar all tillgänglig kapacitet till laddning. Så när du använder lite el i huset, till exempel på natten, används mer ström för att ladda din elbil. Det hjälper dig att få ut mesta möjligt av den kapacitet du har tillgänglig.

Vår lösning ger ytterligare flexibilitet genom att den också automatiskt kan använda ström från de andra faserna i säkringsboxen än den som elbilsladdaren är ansluten till – vilket jämnar ut belastningen när elförbrukningen är hög.

För att få fulldynamisk lastbalansering med laddboxen DEFA Power måste lastbalanseraren DEFA Balancer installeras i elcentralen/fasadmätarskåpet i ditt hem. Lastbalanseraren skickar signaler direkt till laddstationen många gånger per sekund, vilket ger en förutsägbar och stabil lösning.

Bekymmersfri laddning som alltid fungerar

Med andra ord är fulldynamisk lastbalansering en optimal lösning för alla som har begränsad tillgång till el hemma, har mer än en laddbar bil eller vill ha effektivare laddning än vad som annars hade varit möjlig. Fulldynamisk lastbalansering innebär att du kan ladda med maximal tillgänglig effekt, samtidigt som du inte behöver oroa dig för säkerhet eller att överbelasta huvudsäkringar.

Vad är vanlig lastbalansering?

Många undrar över skillnaderna mellan dynamisk och fulldynamisk lastbalansering. Att lastbalanseringen är “helt dynamisk” innebär att all kapacitet i elsystemet teoretiskt kan allokeras till laddning. Hur mycket ström du kan få begränsas annars endast av laddstationen, tjockleken på laddkabeln du använder och ombordladdaren i bilen. Med vanlig dynamisk lastbalansering är endast den kapacitet som avsatts för laddning tillgänglig för distribution.

Läs mer om DEFA Balancer

Läs mer om DEFA Power