Hvordan utnytte strømkapasiteten i huset optimalt? Dette får du med fulldynamisk lastbalansering

Når du skal lade elbilen er det viktig at du kan stole på at du får den effekten du trenger slik at du og bilen er klare til neste kjøretur. Derfor velger vi å kalle elbillading en kritisk infrastruktur som elbileiere må kunne stole på.

Derfor har vi valgt en løsning som ikke er avhengig av skytjenester, da signaler kan falle ut eller ustabile signaler kan føre til unøyaktighet i målingen.

Elbillading er noe av det som krever mest strøm i hjemmet. Med høye strømpriser og stadig flere hjelpemidler som krever strøm, er det viktig å tenke igjennom hvordan du optimaliserer bruken av den tilgjengelige strømkapasiteten. Smart utnyttelse av effekten kan både bidra til lavere strømregninger, men også hindre overbelastning eller at du må legge inn mer strøm til huset.

Dette får du med fulldynamisk lastbalansering

Det finnes mange løsninger på markedet som optimaliserer tilgjengelig strømkapasitet, også kalt fulldynamisk lastbalansering. Det er viktig å velge en forutsigbar løsning som sikrer at du alltid får ladet. Og jo hyppigere strømforbruket måles, jo mer nøyaktig blir effektfordelingen.

Full frihet og fleksibilitet, uten en dyr investering i økt strømtilgang. Og, hovedsikringen er selvsagt beskyttet, og bilen fulladet.

Vår løsning sanntidsmåler det totale strømforbruket i hjemmet ditt, og delegerer all ledig kapasitet til lading. Så når du bruker lite strøm i huset, f.eks om natten, går det mer strøm til lading av elbilen. Det bidrar til at du får mest mulig ut av den kapasiteten du har tilgjengelig, samtidig som den jevner ut strømforbruket så du unngår effekttopper.

Vår løsning gir ytterligere fleksibilitet ved at den også automatisk kan bruke strøm fra de andre fasene i sikringsskapet enn den elbilladeren er koblet til – noe som jevner ut belastningen når strømforbruket er høyt.

Får å få fulldynamisk lastbalansering med DEFA Power, må DEFA Balancer monteres i sikringsskapet. Den sender signaler fra sikringsskapet direkte til ladestasjonen mange ganger per sekund, som gir en forutsigbar og stabil løsning.

Bekymringsfri lading som alltid virker

Fulldynamisk lastbalansering er en god løsning for alle som har lav strømkapasitet, som har flere ladbare biler, eller som ønsker raskere lading enn det som ellers ville vært mulig. Vår løsning gjør det ikke bare mulig å lade raskere, men også uten å måtte tenke på sikringer og sikkerhet. Verken kurser eller hovedsikring vil bli overbelastet, uansett når du kobler til. Og, med lokal styring vil løsningen alltid være til å stole på.

Hva er vanlig lastbalansering og forskjellene mellom dynamisk og fulldynamisk?

Mange lurer på forskjellene mellom dynamisk og fulldynamisk lastbalanseringen. At lastbalanseringen er “fulldynamisk” vil si at all kapasiteten i det elektriske anlegget i teorien kan fordeles til lading. Hvor høy effekt du kan få begrenses ellers bare av ladestasjonen, tykkelsen på ladekabelen du bruker og ombordladeren i bilen. Med ordinær dynamisk lastbalansering er det kun kapasiteten som er satt av til lading som er tilgjengelig for fordeling.

Les mer om DEFA Balancer

Les mer om vår hjemmelader DEFA Power