Hva er fulldynamisk lastbalansering?

Far spenner fast sønn i barnesete

Fulldynamisk lastbalansering gir raskest mulig lading, beskytter hovedsikringen og gjør det mulig å bruke strømmen der den trengs. Slik fungerer det.

Vi leverer fulldynamisk lastbalansering enten som en integrert del av ladestasjonen eRange IQ eller som et tillegg til våre andre elbilladere i form av enheten homeCLU.

eRange IQ delprofil
Lad raskere med eRange IQ

Når de er montert, sanntidsmåler løsningene det totale effektforbruket i boligen, og kan delegere all ubrukt kapasitet til lading. Om du har flere ladestasjoner kan kapasiteten også fordeles også til disse. Dette betyr at du kan lade på full effekt når det øvrige forbruket er lavt, som for eksempel på kveld, natt og formiddag. Samtidig er all kapasiteten tilgjengelig i boligen når du trenger den der. Full frihet og fleksibilitet, uten en dyr investering i økt strømtilgang.

Bekymringsfri lading

Fulldynamisk lastbalansering er med andre ord en god løsning for alle som har lav strømkapasitet i boligen, som trenger å lade flere elbiler samtidig, eller som har behov for raskest mulig lading av bilen i hverdagen. Fulldynamisk lastbalansering gjør det ikke bare mulig å lade raskere, men også uten å måtte tenke på sikringer og sikkerhet. Hverken kurser eller hovedsikring vil bli overbelastet, uansett når du kobler til.

Siden det viktigste for deg er at din er ferdig ladet når du trenger den har vi utviklet intelligente styringsløsninger som sikrer at lading og lastbalansering fungerer like godt, også om trådløst signal eller internettforbindelse skulle falle ut.

homeCLU - diagram strømfordeling
Med egen ladestasjon og fulldynamisk lastbalansering kan man lade raskt, uten å måtte investere i økt strømtilgang.

Hva er vanlig lastbalansering?

At lastbalanseringen er “fulldynamisk” vil si at all kapasiteten i det elektriske anlegget i teorien kan fordeles til lading. Hvor høy effekt du kan få til lading begrenses ellers bare av ladestasjonen selv, tykkelsen på ladekabelen du bruker og hvor stor ladekapasitet bilen har. Med ordinær dynamisk lastbalansering er det kapasiteten som er satt av til en dedikert kurs som er tilgjengelig for fordeling.

Les mer om eRange IQ eller homeCLU

Les mer om våre løsninger for lading av elbil hjemme

Les mer om våre ladeløsninger for borettslag og sameie, eller ladeanlegg for bedrift.