Dette får du med fulldynamisk lastbalansering

Far spenner fast sønn i barnesete

Fulldynamisk lastbalansering er tilgjengelig både for anlegg og private hjem og gjør det mulig for alle å lade raskest mulig, uten å måtte øke strømtilgangen.

Vi leverer komplette løsninger for fulldynamisk lastbalansering både til anlegg og til private hjem.    Til eget hjem får du fulldynamisk lastbalansering  enten som en integrert del av ladestasjonen  eRange IQ. Til anlegg leverer vi markedets mest avanserte løsning form av styringsenheten facilityCLU.

eRange IQ delprofil
Lad raskere med eRange IQ

Fulldynamisk lastbalansering i privatbolig

Våre løsninger sanntidsmåler totale effektforbruket i boligen, og kan delegere all ledig kapasitet til lading. Om du har flere ladestasjoner kan kapasiteten også fordeles til disse. Det betyr at du kan lade på full effekt når det øvrige forbruket er lavt, som for eksempel på kveld, natt og formiddag. Samtidig er all kapasiteten tilgjengelig i boligen når du trenger den der. Full frihet og fleksibilitet, uten en dyr investering i økt strømtilgang. Hovedsikringen er selvsagt også beskyttet.

Fulldynamisk lastbalansering i anlegg

Vår løsning for anlegg kan tilpasses alle behov og gjør det mulig å utnytte all ledig kapasitet i hele bygget til lading. facilityCLU overvåker alt forbruk i bygget i sanntid og kan fordele ledig kapasitet til ulike deler av ladeanlegget etter behov. Dette gjør at alle beboere kan lade så raskt som mulig til enhver tid, uten at man trenger å gjøre svært kostbare investeringer i økt strømtilgang. Fulldynamisk lastbalansering betyr også at all kapasitet i bygget er tilgjengelig for boliger og andre behov når det er behov for den der. Med våre løsninger kan også borettslaget eller sameiet sette en egen effektgrense for ladeanlegget, slik at man kan unngå økte effekttariffer.

Bekymringsfri lading som alltid virker

Fulldynamisk lastbalansering er med andre ord en god løsning for alle som har lav strømkapasitet, som trenger å lade mange biler samtidig, eller som ønsker raskere lading enn det som ellers ville vært mulig. Våre løsninger gjør det ikke bare mulig å lade raskere, men også uten å måtte tenke på sikringer og sikkerhet. Verken kurser eller hovedsikring vil bli overbelastet, uansett når du kobler til.

Mange ladeløsninger slutter å virke om internett eller trådløs forbindelse faller ut, men med våre løsninger kan både du og dine beboere være sikre på å alltid få ladet bil når dere trenger den. Vi har utviklet utviklet lokale, intelligente styringsløsninger som sikrer at lading og lastbalansering fungerer like godt, også offline.

Fulldynamisk lastbalansering i enebolig
Med egen ladestasjon og fulldynamisk lastbalansering kan man lade raskt, uten å måtte investere i økt strømtilgang.

Hva er vanlig lastbalansering?

Mange lurer på forskjellene mellom dynamisk og fulldynamisk lastbalanseringen. At lastbalanseringen er “fulldynamisk” vil si at all kapasiteten i det elektriske anlegget i teorien kan fordeles til lading. Hvor høy effekt du kan få begrenses ellers bare av ladestasjonen, tykkelsen på ladekabelen du bruker og ombordladeren i bilen. Med ordinær dynamisk lastbalansering er det kun kapasiteten som er satt av til lading som er tilgjengelig for fordeling.

Les mer om våre ladeløsninger for borettslag og sameie, eller ladeanlegg for bedrift

Les mer om våre løsninger for lading av elbil hjemme

Les mer om eRange IQ