Är du förberedd inför utfasningen av lysrör?

Det nya EU-direktivet, som träder i kraft 2023, innebär slutet för gamla lysrörsarmaturer. Det är med andra ord hög tid att byta ut alla gamla lysrörsarmaturer mot nya lösningar.
Nya lagen är bra både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Vi på DEFA vill också passa på att understryka hur viktigt det är att välja rätt från början och absolut inte bara ta bort de gamla lysrören och sätta in nya LED-lysrör i de gamla armaturerna, säger Sofie Öhman, försäljningschef för DEFA Lighting i Sverige.

Gamla lysrörsarmaturer finns överallt. I bostadsrättsföreningar, på kontor, i industrifastigheter och i lagerlokaler. Men under 2023 ska dessa fasas ut och kommer inte längre att kunna köpas.

Med tanke på dagens höga elpriser och de smarta lösningar som finns på marknaden har det aldrig varit mer lönsamt att investera i ny belysning än nu. Att Ekodesignförordningen tvingar kunderna att byta ut gammal lysrörsarmatur är alltså väldigt bra, för bytet kommer att löna sig direkt, säger Sofie Öhman.

Moderna LED-armaturer förbrukar i genomsnitt 40 procent mindre energi än vad de traditionella gör. För att ta ett exempel; i en verkstad med 64 stycken 2x58W konventionella lysrörsarmaturer kan man i ett utbyte reducera antalet till endast 28 stycken 128W LED-armaturer och fortsatt bibehålla samma luxnivå. Med en drifttid på tio timmar per dag, 261 dagar om året, är det möjligt att reducera strömförbrukningen med 15.702 kWh per år. Vid ett snittpris på 2,08 kr innebär ett utbyte av gamla armaturer till LED-armaturer återbetalningstid för installationen på 13,6 månader.

Men det är inte bara att byta ut det gamla mot vilken LED-lösning som helst.

Många av våra kunder frågar om energibesparing och hur mycket pengar de sparar på att byta ut sin gamla belysning. Och det är självklart det viktigaste. Men något vi också vill förtydliga, som inte alls är allmänt känt, är att LED-lysrör inte är samma sak som den nya LED-armatur som rekommenderas. Vi har nämligen märkt att en del väljer att byta ut sina gamla konventionella lysrör mot LED-lysrör och inte komplett LED-armatur. De tror att det är helt rätt väg att gå. Men detta påverkar värmen i armaturen, vilket i sin tur har en negativ inverkan på komponenterna i den. Det gör att hela CE-märkningen faller. Det blir ju som att man är inne och snickrar ihop en egen armatur och det är något vi starkt vill avråda ifrån fortsätter Sofie Öhman.

Många fastighetsägare har bytt ut sina gamla lysrörsarmaturer, men för flera år sedan. Då kan det vara bra att veta att det finns stora energibesparingar att göra genom att byta ut en äldre LED-armatur mot ny. Det handlar om innovation i form av styrning; nya armaturer har både dagsljusstyrning samt rörelse- och närvarostyrning. Dagsljusstyrning innebär att armaturerna automatiskt anpassar sig efter hur mycket dagsljus det finns i rummet och närvarostyrning betyder att armaturerna – utan att du behöver röra dig – känner av om någon befinner sig i rummet. Det här är finesser som har positiv påverkan på både miljö och plånbok.

Sofie Öhman avslutar:
När lagkravet träder i kraft har du fortfarande rätt att använda dina gamla, energislukande armaturer så länge de håller. Men vi rekommenderar alla att byta ut sina gamla armaturer så snart som möjligt. Inte minst på grund av de höga elpriserna. Och det behöver inte vara svårt eller komplicerat. På DEFA gör vi alltid en energibesparingskalkyl som du får tillsammans med din offert. Du kan bara luta dig tillbaka och låta oss räkna på hur mycket energi du kan spara.

Vill du få en offert och en energibesparingskalkyl för just dina lokaler? Eller vill du bara veta mer om utfasningen och vad DEFA har att erbjuda? Kontakta oss redan idag!