Kontaktinformation

Huvudkontor

DEFA
Södra kvistoftavägen 4
261 62 Glumslöv

Telefon: +46 10 498 38 00

Affärsområden Sverige

e-mobility

DEFA AB
Finlandsgatan 40
164 74 Kista, Sweden
Telefon: 010-498 38 00

Försäljning:
evorders.se@defa.com
Telefon: 010 498 38 00

Support:
emobility.se@defa.com
Telefon: 010 498 38 00

Elektrisk bilvärme

DEFA AB
Finlandsgatan 40
164 74 Kista, Sweden
Telefon: 010 498 38 00

Försäljning:
orders.se@defa.com
Telefon: 010 498 38 00

Support:
support.se@defa.com
Telefon: 010 498 38 00

PowerSystems

DEFA AB
Finlandsgatan 40
164 74 Kista, Sweden
Telefon: 010 498 38 00

Försäljning:
orders.se@defa.com
Telefon: 010 498 38 00

Support:
support.se@defa.com
Telefon: 010  498 38 00

Mobila tjänster (Link)

DEFA AB
Finlandsgatan 40
164 74 Kista, Sweden
Phone: Telefon: 010 498 38 00

Försäljning:
orders.se@defa.com
Telefon: 010 498 38 00

Support:
support.se@defa.com
Telefon: 010 498 38 00

DEFA Security

DEFA AB
Finlandsgatan 40
164 74 Kista, Sweden
Telefon: 010 498 38 00

Försäljning:
orders.se@defa.com
Telefon: 010 498 38 00

Support:
support.se@defa.com
Telefon: 010 498 38 00

DEFA Cabin Control

DEFA AB
Södra kvistoftavägen 4
261 62 Glumslöv, Sweden
Telefon: +46 10 498 38 00

Försäljning:
order@defahome.se
Telefon: +46 10 498 38 00

Support:
post@defahome.se
Telefon: +46 10 498 38 00

Belysning

DEFA AB
Södra kvistoftavägen 4
261 62 Glumslöv, Sweden
Telefon: +46 10 498 38 00

Försäljning:
dlab.order@defa.com
Telefon: +46 10 498 38 00

Support:
dlab.order@defa.com
Telefon: +46 10 498 38 00

Plot my drive

DEFA AB
Finlandsgatan 40
164 74 Kista, Sweden
Telefon: +46 10 498 38 00

Försäljning:
orders.se@defa.com
Telefon: +46 10 498 38 00

Support:
support@defaplot.com
Telefon: +46 10 498 38 00