Säkerhet

  • Motion Detector

    Trådlös rörelsedetektor, av typen PIR, (Passive Infra Red). Kopplas upp mot styrenheten.

  • Magnet Contact

    En trådlös magnetkontakt avsedd att larma om dörrar och fönster öppnas eller bryts upp. Kopplas upp mot styrenheten.