Lösningar för utomhusbelysning

Belysning för säkerhet och välbefinnande

I vår del av världen präglas stora delar av året av mörka kvällar. Vi hjälper dig att utforma utomhusbelysning som bidrar till bättre välbefinnande, ökad säkerhet och ett enhetligt visuellt uttryck.

Värdet av rätt belysning:

Park at night with lamps 4

Funktionalitet och frihet

Välplanerad och anpassad utomhusbelysning ger funktionella och lättanvända utomhusytor, dygnet runt och året om. Rätt belysning ger oss en större frihet att utvecklas genom att förlänga tiden och utrymmet vi kan röra oss i.

Park at night with lamps 6

Säkerhet och välbefinnande

Rätt belysning ger trygghet och mer och rikare utrymme för socialisering, motion och en mängd andra aktiviteter. Under den mörka delen av året är utomhusbelysning särskilt viktigt för att skapa värme och koppla ihop olika områden. Anpassad belysning utomhus kan också bidra till mer välbefinnande, bättre humör och mindre depression under vinterhalvåret.

Park at night with lamps 7

Ekonomi och miljö

Livstidsekonomi och miljöhänsyn är viktiga aspekter av alla moderna belysningslösningar. Effektiva armaturer av hög kvalitet, intelligenta kontrollösningar, god planering och ett kontinuerligt fokus på cirkulär ekonomi och avfallsreducering är alla faktorer som behöver prioriteras i alla projekt.

Användningsområden

Elite streetlight

Gata och väg

Rätt väg- och gatubelysning ska garantera god trafiksäkerhet för alla trafikanter. Rätt ljusnivå och jämnhet hela vägen ger en full överblick på långt avstånd och hjälper förarna att läsa körförhållanden, vägyta, skyltning och vägmarkeringar.

I stads- och bostadsområden bör den rätta belysningen också begränsa ljusföroreningar och säkerställa bästa möjliga visuella komfort för både trafikanter och boende. Automatisk nattsänkning och olika styrning kan vara bra lösningar på många ställen. Detta bidrar också till att moderna LED-armaturer kan minska strömförbrukningen med upp till 85 % jämfört med äldre armaturer. De flesta vägsträckor är inte så trafikerade under delar av dygnet, och sensorer kan användas för att säkerställa att ljuset bara är på när det behövs.

Park at night with lamps 8

Tunnel

Tunnelbelysning ska garantera bästa möjliga trafiksäkerhet under svåra förhållanden. Tunnelarmatur måste tåla mycket hårda förhållanden när det gäller fukt, salt, föroreningar och damm. De måste också vara underhållsfria under livslängden och det ställs höga krav på belysningen genom hela tunneln.

Medan ljusnivån inuti en tunnel är relativt låg, måste ljusnivån i tunnelns inlopp vara mycket högre, så att ögonen på alla som kör in i tunneln har tid att anpassa sig till de förändrade ljusförhållandena.

Park at night with lamps 9

Parkeringsplats

Rätt belysning på parkeringsplatser ska ge användarna en fullständig överblick och en känsla av säkerhet. När ett område är upplyst blir det lättare att hitta och rätt ljusnivå och god färgåtergivning gör det enkelt att känna igen sin egen bil på långt håll. Det är också viktigt att in- och utgångar, parkeringsautomater, laddningsanläggningar för elbilar och andra separata sektioner är lätta att identifiera och tydligt synliga, både för bilister och gående. En tillräcklig ljusnivå och rätt placering av belysningen bidrar också till att minska risken för inbrott och skadegörelse.

Park at night with lamps 3

Entréer och fasader

Belysning på fasader och i och vid entréer spelar en särskilt viktig roll för att ge varje byggnad en god insyn och besökarna en bekväm övergång från en utomhus- till en inomhusmiljö.

Belysningens funktionella syfte är att lysa upp entrén för alla besökare, och att göra det säkert och enkelt att orientera sig för alla som kommer och går. Samtidigt ska de anställda lätt kunna se människorna utanför. Ljusnivå och färgtemperatur bör naturligtvis ge god visuell komfort, och armaturernas utformning och placering bör vara en förlängning av byggnadens arkitektoniska identitet.

Belysningen utanför är också en central del av byggnadens arkitektoniska och visuella uttryck. Dekorativa och funktionella beslut måste balanseras så bra som möjligt för att säkerställa god visuell komfort.

På många ställen kan intelligent styrning av ljusnivån med sensorer vara en bra lösning. Genom att minska ljusnivån eller stänga av den helt när ingen är närvarande, kan man uppnå en markant minskning av strömförbrukningen.

Park at night with lamps

Park

Belysning i parker och på gångstigar ska skapa en trygg och avkopplande miljö, samtidigt som den bidrar till att forma hur omgivningen ser ut på kvällen och natten. Rätt mängd ljus ger besökarna en bra överblick och en känsla av trygghet. Olika kombinationer av stolpar, pollare och markmonterad belysning kan användas för att säkerställa att det är lätt att hitta och ger platsen önskad visuell identitet och atmosfär. Det är viktigt att belysningen planeras utifrån vegetation, designelement och andra omgivningar.

Park at night with lamps 2

Stadsmiljö

Belysningen i olika stadsmiljöer måste planeras utifrån platsens funktion och olika användargruppers behov. På platser med mycket trafik är det viktigt att säkerställa bästa möjliga överblick och säkerhet för förare och fotgängare. På gågator och torg bör ljusnivå, färgtemperatur och skärmning garantera god visuell komfort och en bekväm och säker atmosfär. Detta inkluderar att ha en medveten relation med skuggor och vinklar. På sociala mötesplatser är det viktigt att ansikten lyser upp på ett bra sätt.

I områden där människor är bosatta är även armaturernas visuella design en viktig del av lösningen. Utformning och placering ska värna om platsens historia och uttryck.

Park at night with lamps 1

Ljusspår

Inom belysning för ljusspår skiljer man mellan olika typer av användning och behov. I regelbundna ljusspår avsedda för vandring och motionsanvändning är det viktigt att säkerställa en enhetlig och korrekt ljusnivå under hela rutten. Bra avskärmning är viktigt för att undvika bländning, och rätt färgtemperatur och god färgåtergivning säkerställer god visuell komfort.

För anläggningar som används för tävlingar på lokal och regional nivå ställs högre krav på belysning, särskilt i stadionområden.

Referensprojekt

Hyllie station

Vi har levererat belysningen til  HylliePucken vid Hyllie station i Malmö.

Jureskogs Trollhättan parkering

Parkeringen ved Jureskogs i Trollhättan är belyst med Elite armaturen.

Malmö kvarter

Gatubelysning i stadsdel i Malmö

Vi har levererat vägbelysning i flera stadsdelar i Malmö.

Gatljusarmatur längs genomfartsled

Gatubelysning i Torup-Boskogen, Svedala

Svedala kommun har successivt bytt ut gammal armatur mot ny energieffektiv belysning. De har valt Elite small, en ny generation av gatljusarmatur.

Norsk kvartere

E6 Gudbrandsdalen og E6 Soknedal

Vi har leverat vägbelysning på flera delar av Eg genom Gudbrandsdalen och båda väg ovh tunnelbelysning genom Soknedal syd om Trondheim.

Agder Fängelse utanför Mandal i södra Norge

I Agder fängelse ombesörjar Ledge armaturene för bra belysning i olika typer av utomhusområden.

Annat

Gatubelysning i Stockholmsområdet

Bostadsområde – Gjerdrum, Norge

Gatubelysning – Arendal, Norge

Elljusspår– turväg, Arendal, Norge

Nes, Ål och Gol kommun i Hallingdal

Risøy- and Åkraparken in Rogaland

E6 Bossekop i Finnmark

Älvprojektet i Ål – Hallingdal

Agderfängelset, Mandal

Agderfängelset, Froland