Utendørs belysningsløsninger

Lys for trygghet og velvære

Vår del av verden er preget av mange og lange mørke kvelder. Vi hjelper deg å designe utendørsbelysning som bidrar til bedre trivsel, økt sikkerhet og et helhetlig visuelt uttrykk.

Verdien av riktig belysning:

Jente som varmer hendene med pusten - park i vinterlandskap

Funksjonalitet og frihet

Godt planlagt og tilpasset belysning sørger for funksjonelle og brukervennlige utearealer, døgnet og året rundt. Ved å utvide tiden og rommet der vi kan bevege oss, gir riktig belysning oss større frihet til å utfolde oss enn noen gang før.

Par som jogger i godt opplyst park

Trygghet og velvære

Riktig utebelysning gir en følelse av trygghet og større rom for sosialisering, mosjon og andre aktiviteter. I den mørke delen av året er god belysning særlig viktig for å skape trivsel, og knytte ulike arenaer sammen.

Godt opplyst trafikkmaskin i by

Økonomi og miljø

Livstidsøkonomi og miljøhensyn er sentrale aspekter ved enhver moderne belysningsløsning. Effektive armaturer av høy kvalitet, intelligente styringsløsninger og et kontinuerlig fokus på sirkulærøkonomi og reduksjon av avfall er alle faktorer som må prioriteres i ethvert prosjekt.

Bruksområder

Elite på Tromøya i Agder

Gate og vei

Riktig vei- og gatebelysning skal sørge for god trafikksikkerhet for alle. Riktig lysnivå og jevnhet i hele veibanen gir oversikt på lang avstand, og hjelper kjørende med å lese forhold, veibane, skilting og merking.

I by og boligområder skal riktig belysning også hindre lysforurensning, og sikre visuell komfort både for trafikanter og beboere. Automatisk nattsenking og annen styring kan være gode løsninger mange steder. De fleste veistrekninger har lite trafikk i deler av døgnet, og sensorer kan brukes for å sikre at lyset bare er på ved behov. Med moderne LED-armaturer kan redusere strømforbruket med inntil 85% i forhold til eldre lyskilder.

Godt opplyst flerefelts tunnel

Tunnel

Tunnelbelysning skal sikre best mulig trafikksikkerhet under krevende forhold. Tunnelarmaturer må tåle svært tøffe forhold når det gjelder fukt, salt, forurensning og støv. De må også være vedlikeholdsfrie i levetiden og det stilles høye krav til lys i hele tunnelløpet.

Mens lysnivået inne i en tunnel er relativt lavt, må lysnivået i tunnelens innløp være langt høyere slik at øynene til alle kjørende får tid til å justere seg til endrede lysforhold.

Godt opplyst tom parkeringsplass

Parkeringsplass

Riktig belysning på parkeringsplasser skal gi oversikt og en god trygghetsfølelse. Det er også viktig at inn- og utkjøringer, parkeringsautomater, ladeanlegg for elbil og andre egne seksjoner er lett identifiserbare og godt synlige, både for bilister og gående. Et tilstrekkelig lysnivå og riktig plassering av lyset bidrar også til å redusere potensialet for innbrudd og hærverk.

Belysning ved inngangsparti

Inngang og fasade

Belysning på fasader og ved inngangspartier spiller en viktig rolle i å gi hvert bygg et godt uttrykk, og i å gi besøkende en behagelig overgang fra et ute- til et innemiljø.

Rent funksjonelt er viktige formål å markere inngangspartiet tydelig for alle besøkende, og å gjøre det trygt og enkelt å orientere seg for alle som kommer og går. Samtidig skal ansatte inne enkelt kunne se personer utenfor. Lysnivå og fargetemperatur skal gi god visuell komfort, og armaturenes design og plassering skal være en forlengelse av byggets identitet.

Mange steder kan intelligent styring av lysnivået med sensorer være en god løsning. Ved å redusere lysnivået eller slå det helt av når ingen er til stede kan man oppnå en markant reduksjon i strømforbruket.

Belysning ved gangveg i park

Park

Belysning i parker og på gangveier skal skape trygge og avslappende omgivelser, samtidig som det skal bidra til å forme hvordan omgivelsene fremstår på kveld og nattestid. Riktig lysmengde gir besøkende godt overblikk og en følelse av trygghet. Ulike kombinasjoner av stolper, pullerter og bakkemontert belysning kan brukes for å sikre at det er enkelt å orientere seg, og for å gi stedet ønsket visuell identitet og atmosfære. Det er viktig at belysningen planlegges ut fra vegetasjon, designelementer og øvrige omgivelser.

Kvinne jobber på benk under gatelys

Bymiljø

Belysningen i bymiljøer må planlegges ut fra stedets funksjon og brukergruppenes behov. På steder med mye biltrafikk er det viktig å sikre god oversikt for sjåfører og fotgjengere. I gågater og på torg skal lysnivå, fargetemperatur og avskjerming sikre visuell komfort og gi en behagelig og trygg atmosfære. Dette inkluderer å ha et bevisst forhold til skygger og vinkler. Ved sosiale møteplasser er det viktig at ansikter lyses opp på en god måte.

I områder der folk oppholder seg er også armaturenes visuelle utforming en viktig del av løsningen. Design og plassering skal ivareta stedets historie og uttrykk.

Skiløper skøyter i lysløype

Lysløype

Innen belysning for lysløyper skiller man mellom ulike brukstyper og behov. I løyper ment for tur og mosjonsbruk er det viktig å sørge for et jevnt og riktig lysnivå gjennom hele traseen. God avskjerming er viktig for å unngå blending, riktig fargetemperatur og god fargegjengivelse er med på å sikre god visuell komfort. I anlegg som brukes til konkurranser på lokalt og regionalt nivå stilles høyere krav til belysningen, spesielt i stadionområder.

Referanseprosjekter

Bilde av veianlegg med Elite veilys - E6 Soknedal

E6 Gudbrandsdalen og E6 Soknedal

Vi har levert veibelysning på flere strekninger i Gudbrandsdalen og både vei og tunnelbelysning gjennom Soknedal.

Elite Small i kryss i boligområde

Boligfelt i Gjerdrum på Romerike

Vi har levert gatebelysning i boligfelt i Ask i Gjerdrum.

Lysløype-turvei i Arendal Bymark

Lysløype/turvei i Arendal bymark

Vi har lyssatt lysløype/turvei med Elite small i bymarka utenfor Arendal på sørlandet.

Elite over lufteområde i Mandal fengsel

Agder Fengsel utenfor Mandal

I Agder Fengsel sørger Ledge armaturene for god belysning i alle uteområder, noe som gir bedre trivsel og oversikt.

Hyllie stasjon i Malmø

Vi har levert belysning til HylliePucken ved Hyllie stasjon utenfor Malmø.

Elite large over to felts vei i Malmø

Gatebelysning i Malmø

Flere bydeler i Malmø er belyst med Elite gatelysarmaturer.

Andre prosjekter

Parkeringen ved Jureskogs i Trollhättan

Ballbinge i Kvinnherad

Nes, Ål og Gol kommune i Hallingdal

Fylkesveg 60 Loen i Stryn

Fylkesveg 51 Rogne i Valdres

Risøy- og Åkraparken i Rogaland

Gatelys, Tromøya ved Arendal

E6 Bossekop i Finnmark

Elvelangsprosjektet Ål i Hallingdal

Agder fengsel, Mandal

Agder fengsel, Froland

Gatelys i Stockholm