Utendørs belysningsløsninger

Lys for trygghet og velvære

I vår del av verden er store deler av året preget av mørke kvelder. Vi hjelper deg å designe utendørsbelysning som bidrar til bedre trivsel, økt sikkerhet og et helhetlig visuelt uttrykk.

Verdien av riktig belysning:

Jente som varmer hendene med pusten - park i vinterlandskap

Funksjonalitet og frihet

Godt planlagt og tilpasset utelys sørger for funksjonelle og brukervennlige utearealer, døgnet og året rundt. Ved å utvide tiden og rommet der vi kan bevege oss, gir riktig belysning oss en større frihet til å utfolde oss enn noen gang tidligere.

Par som jogger i godt opplyst park

Trygghet og velvære

Riktig lys gir trygghet og flere og rikere rom for sosialisering, mosjon og en rekke andre aktiviteter. I den mørke delen av året er utebelysning særlig viktig for å skape varme og knytte ulike arenaer sammen. Tilpasset belysning også ute kan bidra til mer velvære, bedre humør og mindre depresjon vinterstid.

Godt opplyst trafikkmaskin i by

Økonomi og miljø

Livstidsøkonomi og miljøhensyn er sentrale aspekter ved enhver moderne belysningsløsning. Effektive armaturer av høy kvalitet, intelligente styringsløsninger, god planlegging og et kontinuerlig fokus på sirkulærøkonomi og reduksjon av avfall er alle faktorer som må prioriteres i ethvert prosjekt.

Bruksområder

Gate og vei

Riktig vei- og gatebelysning skal sørge for god trafikksikkerhet for alle trafikanter. Riktig lysnivå og jevnhet i hele veibanen gir full oversikt på lang avstand og hjelper kjørende med å lese kjøreforhold, veibane, skilting og veimerking.

I by og boligområder skal riktig belysning også begrense lysforurensning og sikre best mulig visuell komfort både for trafikanter og beboere. Automatisk nattsenking og ulik styring kan være gode løsninger mange steder. Dette bidrar også til at man med moderne LED-armaturer kan redusere strømforbruket med inntil 85% i forhold til eldre lyskilder. De fleste veistrekninger har lite trafikk i deler av døgnet, og sensorer kan brukes for å sikre at lyset bare er på ved behov.

Tunnel

Tunnelbelysning skal sikre best mulig trafikksikkerhet under krevende forhold. Tunnelarmaturer må tåle svært tøffe forhold når det gjelder fukt, salt, forurensning og støv. De må også være vedlikeholdsfrie i levetiden og det stilles høye krav til lys i hele tunnelløpet.

Mens lysnivået inne i en tunnel er relativt lavt, må lysnivået i tunnelens innløp være langt høyere slik at øynene til alle kjørende får tid til å justere seg til endrede lysforhold.

Parkeringsplass

Riktig belysning på parkeringsplasser skal gi brukerne full oversikt og en god trygghetsfølelse. Et riktig belyst område gjør det lett å orientere seg og riktig lysnivå og god fargegjengivelse gjør det lett å finne sin egen bil på lang avstand. Det er også viktig at inn- og utkjøringer, parkeringsautomater, ladeanlegg for elbil og andre egne seksjoner er lett identifiserbare og godt synlige, både for bilister og gående. Et tilstrekkelig lysnivå og riktig plassering av lyset bidrar også til å redusere potensialet for innbrudd og hærverk.

Inngang og fasade

Belysning på fasader og i og ved inngangspartier spiller en spesielt viktig rolle i å gi hvert bygg et godt uttrykk og å gi besøkende en behagelig overgang fra et ute- til et innemiljø.

Belysningens funksjonelle formål er å markere inngangspartiet tydelig for alle besøkende, å gjøre det trygt og enkelt å orientere seg for alle som kommer og går. Samtidig skal man gjøre det mulig for ansatte å enkelt se personer utenfor. Lysnivå og fargetemperatur skal selvsagt gi god visuell komfort, og armaturenes design og plassering skal være en forlengelse av byggets arkitektoniske identitet.

Belysningen ute utgjør gjerne også en sentral del av byggets arkitektoniske og visuelle uttrykk. Dekorative og funksjonelle hensyn må balanseres best mulig slik at man sikrer god visuell komfort.

Mange steder kan intelligent styring av lysnivået med sensorer være en god løsning. Ved å redusere lysnivået eller slå det helt av når ingen er til stede kan man oppnå en markant reduksjon i strømforbruket.

Park

Belysning i parker og på gangveier skal skape trygge og avslappende omgivelser, samtidig som det skal bidra til å forme hvordan omgivelsene fremstår på kveld og nattestid. Riktig lysmengde gir besøkende godt overblikk og en følelse av trygghet. Ulike kombinasjoner av stolper, pullerter og bakkemontert belysning kan brukes for å sikre at det er enkelt å orientere seg, og for å gi stedet ønsket visuell identitet og atmosfære. Det er viktig at belysningen planlegges ut fra vegetasjon, designelementer og øvrige omgivelser.

Bymiljø

Belysningen i ulike bymiljøer må planlegges ut fra stedets funksjon og ulike brukergruppers behov. På steder med mye biltrafikk er det viktig å sikre best mulig oversikt og sikkerhet for sjåfører og fotgjengere. I gågater og på torg skal lysnivå, fargetemperatur og avskjerming sikre god visuell komfort og gi en behagelig og trygg atmosfære. Dette inkluderer å ha et bevisst forhold til skygger og vinkler. Ved sosiale møteplasser er det viktig at ansikter lyses opp på en god måte.

I områder der folk oppholder seg er også armaturenes visuelle utforming en viktig del av løsningen. Design og plassering skal ivareta stedets historie og uttrykk.

Lysløype

Innen belysning for lysløyper skiller man mellom ulike brukstyper og behov. I vanlige lysløyper ment for tur og mosjonsbruk er det viktig å sørge for et jevnt og riktig lysnivå gjennom hele traseen. God avskjerming er viktig for å unngå blending, riktig fargetemperatur og god fargegjengivelse er med på å sikre god visuell komfort.

For anlegg som brukes til konkurranser på lokalt og regionalt nivå stilles høyere krav til belysningen, spesielt i stadionområder.