Ulkovalaisimet

Valaistuksella turvallisuutta ja hyvinvointia

Meidän osassamme maailmaa pimeät illat ovat tuttuja suuren osaa vuodesta. Autamme sinua suunnittelemaan ulkovalaistuksen, joka parantaa hyvinvointia, turvallisuutta ja yleistä visuaalista ilmettä.

Oikean valaistuksen arvo:

Toiminnallisuus ja vapaus

Hyvin suunnitellut ja mukautuvat ulkovalot takaavat toimivan ja käyttäjäystävällisen valaistuksen pihoille , kaduille ja puistoihin vuorokauden kaikkina aikoina ympäri vuoden. Pidentämällä aikaa ja valaisemalla ulkoilualueita paremmin saamme enemmän vapautta kuin koskaan ennen.

Turvallisuutta ja hyvinvointia

Oikea valo takaa turvallisuuden ja tarjoaa enemmän tilaa yhdessä ololle, liikunnalle ja muille aktiviteeteille. Pimeinä vuodenaikoina ulkovalaistus on erityisen tärkeää lämmön luomisessa ja eri paikkojen yhdistämisessä. Mukautettu valaistus myös ulkona voi edistää hyvinvointia, piristää mielialaa ja vähentää talviajan masennusta.

Säästää kustannuksia ja ympäristöä

Elinikäinen kustannustehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat keskeisiä näkökohtia kaikissa moderneissa valaistusratkaisuissa. Tehokkaat ja laadukkaat valaisimet, älykkäät ohjausratkaisut, hyvä suunnittelu sekä jatkuva panostus kiertotalouteen ja jätteiden vähentämiseen ovat kaikki tekijöitä, joita tulee priorisoida kaikissa projekteissa.

Käyttökohteet

Kadut ja tiet

Oikean tie- ja katuvalaistuksen on taattava hyvä liikenneturvallisuus kaikille tienkäyttäjille. Oikealla voimakkuudella ja tasaisesti koko tien valaiseva valo varmistaa hyvän näkyvyyden pitkällä matkalla, ja auttaa kuljettajia lukemaan ajo-olosuhteita, tienpintaa, liikennemerkkejä ja tiemerkintöjä.

Taajama- ja asuinalueilla oikean valaistuksen on myös rajoitettava valosaastetta ja varmistettava paras mahdollinen visuaalinen mukavuus sekä tienkäyttäjille että asukkaille. Monissa paikoissa automaattinen yöhimmennys ja erilaiset ohjaukset voivat olla hyviä ratkaisuja. Tämä edistää myös sitä, että modernit LED-valaisimet voivat vähentää virrankulutusta jopa 85 % vanhempiin valaisimiin verrattuna. Monilla tieosuuksilla liikenne on vähäistä tiettyyn vuorokaudenaikaan, ja antureilla voidaan varmistaa, että valot palavat vain tarvittaessa.

Tunnelit

Tunnelivalaistuksen on varmistettava paras mahdollinen liikenneturvallisuus vaativissa olosuhteissa. Tunnelivalaisimien on kestettävä erittäin ankaria olosuhteita kosteuden, suolan, saasteiden ja pölyn vuoksi. Niiden on myös oltava elinikäisesti huoltovapaita, ja täytettävä koko tunnelin valaisemiselle asetetut korkeat vaatimukset.

Koska tunnelin valaistustaso on suhteellisen alhainen, tunnelin sisäänmenon valaistustason on oltava paljon suurempi, jotta kuljettajien silmät ehtivät sopeutua valaistusolosuhteiden muutokseen.

Pysäköintialueet

Oikeanlainen valaistus antaa käyttäjille paremman näkyvyyden ja lisää turvallisuuden tunnetta. Valaistulla alueella on helppo liikkua, ja oikea valaistustaso ja hyvä värintoisto helpottavat oman auton löytämistä kauempaakin. On myös tärkeää, että sisään- ja uloskäynnit, pysäköintiautomaatit, sähköautojen latauspisteet ja muut erilliset alueet ovat helposti tunnistettavissa ja selvästi näkyvissä sekä autoilijoille että jalankulkijoille. Lisäksi riittävä valaistustaso ja valojen oikea sijoittelu auttavat vähentämään murtoja ja ilkivaltaa.

Sisäänkäynnit ja julkisivut

Julkisivujen ja sisäänkäyntien valaistuksella on erityisen tärkeä imagollinen rooli. Kävijä saa positiivisen mielikuvan, hänen on mukava siirtyä ulkoilmasta sisätiloihin.

Valaistuksen toiminnallisena tarkoituksena on merkitä sisäänkäynti selkeästi kaikille kävijöille ja varmistaa turvallinen ja helppo liikkuminen. Lisäksi työntekijöiden tulisi helposti nähdä ulkona olevat ihmiset. Valaistustason ja värilämpötilan on luonnollisesti tarjottava hyvä visuaalinen mukavuus, ja valaisimien muotoilun ja sijainnin tulisi olla rakennuksen arkkitehtonisen identiteetin jatke.

Ulkona valaistus on myös keskeinen osa rakennuksen arkkitehtuuria ja visuaalisuutta. Koristeelliset ja toiminnalliset näkökohdat on tasapainotettava mahdollisimman hyvin.

Monissa paikoissa valaistustason älykäs ohjaus antureilla voi olla hyvä ratkaisu. Sähkönkulutusta voidaan vähentää huomattavasti laskemalla valaistustasoa tai sammuttamalla valot kokonaan, kun ketään ei ole paikalla.

Puistot ja polut

Puistojen ja polkujen valaistuksen tulisi luoda turvallinen ja rentouttava ympäristö ja edistää samalla ympäristön näkymistä pimeällä. Oikea valon määrä antaa kulkijoille paremman näkyvyyden ja turvallisuuden tunteen. Erilaisilla pylväiden, pollareiden ja maahan asennettujen valaisimien yhdistelmillä voidaan varmistaa helppo liikkuminen ja antaa paikalle haluttu visuaalinen identiteetti ja ilme. On tärkeää suunnitella valaistus kasvillisuuden, suunnitteluelementtien ja muun ympäristön perusteella.

Kaupungit

Valaistus eri kaupunkiympäristöissä on suunniteltava kohteen toiminnan ja eri käyttäjäryhmien tarpeiden mukaan. Vilkasliikenteisissä paikoissa on tärkeää varmistaa paras mahdollinen näkyvyys ja turvallisuus kuljettajille ja jalankulkijoille. Kävelykaduilla ja aukioilla valaistustason, värilämpötilan ja häikäisysuojauksen on varmistettava hyvä visuaalinen mukavuus sekä miellyttävä ja turvallinen ilmapiiri. Tähän kuuluu varjojen ja kulmien tiedostaminen. Sosiaalisissa kohtaamispaikoissa on tärkeää, että kasvot valaistaan hyvin.

Asuinalueilla valaisimien visuaalinen suunnittelu on myös tärkeä osa kokonaisuutta. Suunnittelulla ja sijainnilla on turvattava paikan historia ja ilme.

Ulkoilureitit

Ulkoilureittien valaistuksessa erotetaan erilaiset käyttötyypit ja tarpeet. Tavallisilla kävely- ja liikuntakäyttöön tarkoitetuilla reiteillä on tärkeää varmistaa tasainen ja oikea valaistustaso koko matkan ajan. Hyvä häikäisysuojaus on tärkeää häikäisyn välttämiseksi, ja oikealla värilämpötilalla ja hyvällä värintoistolla varmistetaan hyvä visuaalinen mukavuus.

Paikallis- ja aluetason kilpailuissa olosuhteille asetetaan korkeammat valaistusvaatimukset erityisesti stadionalueilla.

Referenssiprojektit

Hyllie railway station in Malmoe

We have delivered various lighting solutions at Hyllie railway station outside Malmoe in Sweden.

Agder Prison in Mandal, Norway

In Agder Prison the Ledge fitting provides for excellent lighting in all outdoor areas, giving both better thriving and overview.

E6 - highway in the south of Norway

We have delivered road lighting for many roads in Gudbrandsdalen and both road and tunnel lighting through Soknedal.

Katuvalot Tukholmassa

Tukholma: Oikea tievalaistus lisää liikenneturvallisuutta, minimoi kunnossapidon ja takaa jopa 80 % paremman energiatehokkuuden.

Elite small lighting a floodlit track

Floodlit track outside the city of Arendal

We have delivered track lighting in an outdoor recreation area outside the city of Arendal in the south of Norway.

Katuvalot Malmössä

Various living areas in the city of Malmoe are updated with Elite LED street lighting.

Muut

Katuvalot Tukholmassa

Katuvalot Malmössä

Hyllie asema Malmössä

Parking at Jureskogs in Trollhättan

County road 60 Loen in the west of Norway

Streetlights at Tromøya, city of Arendal

Lighting of floodlit track in Arendal

Nesin, Ålin ja Golin kunta Hallingdalissa

Risøy- ja Åkraparken Rogalandissa

E6 Bossekop Finnmarkissa

Ålin jokiprojekti Hallingdalissa

Agderin vankila, Mandal

Agderin vankila, Froland