Human Centric Lighting

Vad är Human Centric Lighting (HCL)?

Human Centric Lighting, eller människoorienterad belysning, handlar om att anpassa inomhusbelysningen till vår naturliga dygnsrytm. Genom att belysningens färgtemperatur och intensitet automatiskt justeras för att harmonisera med det naturliga dagsljusets variationer, bidrar människoorienterad belysning till ett ökat välbefinnande, högre produktivitet, en normal sömnrytm och bättre hälsa.

Human Centric Lighting

A lady is standing in the sun with her laundry.

Vi styrs av ljus

Ljus påverkar oss inte bara fysiskt, utan även biologiskt och hormonellt. Under miljontals år av naturligt ljus har vi vaknat och varvat ned i takt med solen. Medan solen stiger blir ljuset den producerar allt intensivare och blåare. Detta ljus träffar särskilda celler i våra ögon, som berättar för hjärnan att det är dags att vakna till. Hjärnan instruerar då kroppen att producera hormonet kortisol, som får kroppen att röra sig och hjärnan att fokusera och tänka bättre.

A lady is looking on the sea in the sunset.

På eftermiddagen och kvällen sker det motsatta. När solen närmar sig horisonten producerar den gulare och mindre intensivt ljus. Hjärnan registrerar detta och meddelar kroppen att den ska dra ned på produktionen av kortisol, och i stället gradvis öka produktionen av sömnhormonet melatonin. Gulare och mindre intensivt ljus får oss därför att slappna av och stressa ned, och hjälper oss att behålla en naturlig sömnrytm.

A lady is sleeping on the sofa with her glasses.

Hur människoorienterad belysning fungerar

Traditionell inomhusbelysning är vanligtvis för lågintensivt och gult för att ge samma uppiggande effekt som naturligt morgon- och förmiddagsljus. Samtidigt hindrar belysning med för intensivt och blått ljus kroppen från att gå in i sin naturliga nedvarvningsfas under eftermiddagen.

A boy has raised his hand in the classroom.

HCL-belysning kan producera ljus med olika intensitet och färgtemperaturer. Belysningen programmeras till att automatiskt justeras under dagens lopp, så att användarna får bästa möjliga ljusförhållanden för uppvaknande och fokus, samt för att varva ned och koppla av.
Den optimala belysningskurvan under en dag i ett klassrum är inte riktigt samma som på ett vårdhem, eller i en fabrik med skiftarbete.
Anpassad belysning bidrar till att ge elever och lärare mer energi, bättre koncentration och en ökad känsla av att kunna hantera utmaningar. Du hittar mer om våra lösningar för pedagogiska lokaler här: Skolbelysning

Here is a nurse with a patient.

Hur belysningen justeras under dagen bestäms inte bara av tidpunkten, utan beror också på hur mycket naturligt ljus som finns i lokalen, och vem belysningen är till för. I en vårdlokal ska ljuset säkerställa god visuell komfort för både personalen och patienterna. Människoorienterad automatisk belysning i utvalda rum kan göra det lättare för medarbetarna att fokusera under långa arbetspass. Läs mer om våra lösningar för vårdsektorn här; Hälso och sjukvård