Belysningslösningar för hälso- och sjukvård

Rätt ljus för bättre vård

Sjukhus och vårdinrättningar kräver anpassade och specialiserade belysningslösningar. Våra experter kan tillhandahålla den kunskap, den planering och de produkter som behövs för att skapa den perfekta miljön för vårdpersonal och deras patienter.

Värdet av att skapa rätt belysning

Nurse and patient 10

Hälsa och välbefinnande

Det är svårt att överskatta hur viktig belysningen är för vår känsla av välbefinnande, vårt humör och vår fysiska och psykiska hälsa. Välplanerade belysningslösningar är viktiga för patienter och boende på sjukhus, vårdhem och andra vårdinrättningar. Optimal användning av naturligt och artificiellt ljus med olika färgtemperaturer och intensitet kan bidra till snabbare återhämtning och bättre resultat.

Nurse and patient 9

Idealiska arbetsförhållanden

För att ge bästa möjliga vård behöver läkare och annan vårdpersonal belysningslösningar som uppfyller en lång rad olika krav. Tillräckliga belysningsnivåer och korrekt färgåtergivning hjälper dem att ställa korrekta diagnoser och minskar risken för fel.

Armaturer bör ge hög visuell komfort och minska bländningen för patienter och personal. Automatiserad personcentrerad belysning i valda rum kan hjälpa personalen att vara fokuserad hela dagen och underlätta anpassningen till nattskiftet.

Nurse and patient 11

Ekonomi och miljö

Ju mindre sjukhus och vårdinrättningar måste lägga på belysning, desto mer kan de lägga på vård och utrustning av hög kvalitet. Högeffektiva, hållbara och underhållsfria armaturer med automatiserade styrsystem bidrar till bättre resursanvändning och minskar även den negativa påverkan på miljön.

Nurse and patient 4

Human Centric Lighting

Hur människoorienterad belysning fungerar

Hur belysningen justeras under dagen bestäms inte bara av tidpunkten, utan beror också på hur mycket naturligt ljus som finns i lokalen, och vem belysningen är till för.
I en vårdlokal ska ljuset säkerställa god visuell komfort för både personalen och patienterna.
Människoorienterad automatisk belysning i utvalda rum kan göra det lättare för medarbetarna att fokusera under långa arbetspass.

Användningsområden

Nurse and patient 2

Patientrum

Belysningen i patientrummen måste uppfylla behoven hos både läkare och sjuksköterskor, och hos patienterna själva. För personal är tillräcklig belysning med bra färgåtergivning nödvändig för att övervaka och behandla patienterna i deras sängar. För patienter är det bra för tillfrisknande och välbefinnande att upprätthålla en naturlig dygnsrytm, samtidigt som det minskar depression och ångest.

Patienter och boende måste kunna styra sin omgivning, till exempel genom att dämpa och stänga av belysningen eller använda en läslampa. Lösningar med justerbar vithet som kan skifta färgtemperaturen mot gult bidrar till att skapa en avkopplande miljö. Eftersom patientrum används dygnet runt, kan automatiserade personcentrerade lösningar i kombination med manuella styrning för varje rum eller sängstolpe vara den bästa lösningen.

Nurse and patient 8

Kontor och undersökningsrum

Belysningen på läkarmottagningar och i undersökningsrum måste uppfylla kraven utifrån de uppgifter som utförs där, samtidigt som den ska bidra till att skapa en välkomnande och avkopplande atmosfär. Ljuset måste också hjälpa läkarna att ställa rätt diagnos genom att på korrekt sätt återge externa diagnostiska symptom, till exempel utslag eller märken, hudton och svullnad.

Nurse and patient

Akutmottagningar och intensivvård

Akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar kräver att läkare och personal snabbt kan ställa en korrekt diagnos och påbörja behandlingen. Visuell komfort och höga lux-nivåer med god färgåtergivning gör det möjligt för läkare och sjuksköterskor att se viktig information om patienter och mediciner, samt att övervaka skärmar utan reflektioner eller bländning.

Nurse and patient 7

Operationssalar

Operationssalar har specialiserad belysning till stöd för operationerna. Men rätt nivå och kvalitet på den omgivande belysningen spelar också en viktig roll under förberedelser, rengöring och eftervård. Under och efter operationen underlättar god belysning övervakning av patientstatus och utrustning. Belysning som används i operationssalar måste vara lätt att hela tiden hålla steril.

Nurse and patient 6

Laboratorier

Laboratoriearbete kräver intensivt fokus på detaljerade uppgifter under långa tidsperioder. Tillräckliga belysningsnivåer och färgåtergivning är avgörande för att hjälpa personalen att förbli alert och minska risken för fel. Mycket av laboratoriearbetet innebär också att titta på skärmar, så det är viktigt att använda diffuserad belysning som minskar reflektioner och bländning.

Nurse and patient 5

Receptioner och väntrum

Receptioner och väntrum bör utgöra en välkomnande och lugnande miljö för patienter, deras familjer och andra besökare. Dessa områden bör ha tillräckliga, men behagliga belysningsnivåer och färgtemperaturer.

Nurse and patient 4

Korridorer och trapphus

Korridorer och trapphus spelar en avgörande roll för att knyta samman olika delar av sjukhuset, och för att hjälpa personal, patienter och besökare att enkelt och effektivt ta sig från en plats till en annan. Dessa områden ger ofta patienter och besökare det första intrycket av sjukhuset, så belysningen bör bidra till en inbjudande och lugnande atmosfär. Patienter på sjukhus och vårdhem har ofta nedsatt syn och svår att gå, och därför måste det finnas tillräcklig belysning för att förhindra fall och olyckor.

Referensprojekt

Stavanger sykehus

Stavanger sjukhus

Vi har levererat belysningslösningar till Stavangersjukhuset i Norge.

Hemmerfest sykehus

Hammerfest sjukhus

Vi har valts ut för att leverera alla belysningslösningar till det nya Hammerfest-sjukhuset i norra Norge.

Arendal akutmottagning

Vi levererar belysningen i den nya akutmottagningen i Arendal i södra Norge.

Andra projekt

Slåtthaug vårdhem

Sunde vårdhem

Haugåstunet vårdhem

Vågedalen vårdhem