Terveydenhuollon valaistusratkaisut

Parhaat olosuhteet hoitoa ja huolenpitoa varten

Sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon tiloissa tarvitaan räätälöityjä erikoisvalaistusratkaisuja. Asiantuntijamme voivat tarjota tietoja, suunnitteluapua ja tuotteita, joita tarvitaan ihanteellisen ympäristön luomiseen terveydenhuollon työntekijöille ja heidän potilailleen.

Kunnollisen valaistuksen merkitys

Terveys ja hyvinvointi

Valo on ensiarvoisen tärkeää hyvinvoinnin ja mielialan sekä fyysisen ja henkisen terveyden kannalta. Hyvin suunnitellut valaistusratkaisut ovat tärkeitä sairaaloiden, hoitokotien ja muiden terveydenhuoltolaitosten potilaille ja asukkaille. Optimaalinen luonnon- ja keinovalon käyttö sekä erilaiset värilämpötilat ja voimakkuudet voivat nopeuttaa paranemista sekä parantaa tuloksia.

Ihanteelliset työolot

Parhaan mahdollisen hoidon tarjoamiseksi lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat valaistusratkaisuja, jotka täyttävät monenlaisia vaatimuksia. Riittävä valaistuksen taso ja tarkka värientoisto auttavat heitä tekemään tarkan diagnoosin ja vähentävät virheiden riskiä.

Valaistuksen tulee tarjota korkea visuaalinen mukavuus sekä vähentää potilaiden ja henkilöstön häikäisyä. Automatisoitu ihmiskeskeinen valaistus tietyissä huoneissa voi auttaa henkilöstöä keskittymään koko päivän ajan ja mukautumaan yövuoroon.

Laatu ratkaisee

Mitä vähemmän sairaaloiden ja terveydenhuoltolaitosten täytyy käyttää rahaa valaistukseen, sitä enemmän sitä jää laadukkaaseen hoitoon ja laitteisiin. Erittäin tehokkaat, kestävät ja huoltovapaat valaisimet automatisoiduilla ohjausjärjestelmillä parantavat resurssien käyttöä ja vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia.

Human Centric Lighting

Näin ihmislähtöinen HCL-valaistus toimii

Se, miten valoa säädellään pitkin päivää, määräytyy paitsi vuorokaudenajan, myös luonnonvalon saatavuuden ja valoa tarvitsevan yksilön mukaan.
Hoitoon liittyvissä olosuhteissa valon tulee varmistaa potilaiden ja työntekijöiden hyvä näkömukavuus.
Automaattinen ihmislähtöinen valaistus valituissa huoneissa voi helpottaa työntekijöiden keskittymistä pitkien työvuorojen aikana.

Käyttökohteita

Potilashuoneet

Potilashuoneiden valaistuksen on tyydytettävä lääkäreiden, sairaanhoitajien ja potilaiden tarpeet. Henkilöstö tarvitsee riittävästi valoa huippuluokan värintoistolla voidakseen seurata ja hoitaa vuodepotilaita. Potilaiden luonnollisen vuorokausirytmin ylläpitäminen edistää toipumista ja hyvinvointia sekä vähentää masennusta ja ahdistusta.

Potilaiden ja asukkaiden on voitava hallita ympäristöään esimerkiksi himmentämällä ja sammuttamalla valot tai käyttämällä lukuvaloja. Kun valkoisen värin lämpötilaa voidaan säätää kellertäväksi, ympäristöstä saadaan rentouttava. Koska potilashuoneita käytetään 24 tuntia vuorokaudessa, automatisoidut ihmiskeskeiset ratkaisut yhdistettynä vuoteista käsin ohjattaviin huonekohtaisiin ohituksiin voivat olla paras ratkaisu.

Toimistot ja tutkimushuoneet

Lääkäreiden toimistojen ja tutkimustilojen valaistuksen on vastattava siellä suoritettujen tehtävien tarpeita sekä tehtävä ilmapiiristä viihtyisä ja rentouttava. Valon on myös autettava lääkäreitä tekemään oikea diagnoosi antamalla tarkka vaikutelma ulkoisista diagnostisista merkeistä, kuten ihottumista, ihonväristä tai turvotuksesta.

Päivystystilat ja tehohoito

Päivystystiloissa ja tehohoitoyksiköissä työskentelevien lääkärien ja henkilöstön on pystyttävä tekemään tarkat diagnoosit ja aloittamaan hoito nopeasti. Visuaalinen mukavuus, korkeat luksitasot ja kunnollinen värientoisto auttavat lääkäreitä ja sairaanhoitajia näkemään potilaansa ja lääkkeet tarkasti sekä seuraamaan näyttöjä ilman heijastuksia tai häikäisyä.

Leikkaussalit

Leikkaussaleissa tarvitaan erityistä leikkausvalaistusta, mutta oikeaa vallitsevan valaistuksen tasoa ja laatua tarvitaan valmistelun ja puhdistuksen aikana. Se auttaa lääkäreitä ja muuta henkilöstöä sopeutumaan leikkaussalin valaistukseen sekä henkilöstöä valvomaan elintoimintoja ja laitteita leikkauksen aikana. Leikkaussaleissa käytettävät valaisimet on oltava aina helppo pitää steriileinä.

Laboratoriot

Laboratoriotyö edellyttää keskittymistä tarkkuutta vaativiin tehtäviin pitkiksi ajoiksi. Riittävä valaistuksen taso ja värientoisto ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta henkilöstö pysyy valppaana. Samalla vähennetään virheiden mahdollisuutta. Suuri osa laboratoriossa tehtävästä työstä liittyy näyttöihin, joten tarvitaan hajavaloa, jokä vähentää heijastuksia ja häikäisyä.

Vastaanotto- ja odotushuoneet

Vastaanottotilojen ja odotushuoneiden tulisi tarjota viihtyisä ja rauhoittava ilmapiiri potilaille, heidän perheilleen ja muille vierailijoille. Näillä alueilla valaistuksen tason tulee olla riittävä ja värilämpötilojen mukavat.

Käytävät ja portaikot

Käytävillä ja portaikoilla on ratkaiseva merkitys sairaalan eri osien yhdistämisessä toisiinsa sekä henkilöstön, potilaiden ja vierailijoiden auttamisessa siirtymään helposti ja tehokkaasti rakennuksen osien välillä. Nämä alueet ratkaisevat potilaiden ja vierailijoiden sairaalasta saaman vaikutelman, joten valaistuksen on tehtävä ilmapiiristä tervetulleeksi toivottava ja rauhoittava. Sairaaloiden ja hoitokotien potilaiden näkö on usein heikentynyt, ja heillä on kävelyvaikeuksia, joten tarvitaan riittävästi valoa kaatumisten ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Referenssiprojektit

Stavangerin sairaala

Olemme toimittaneet valaistusratkaisuja Stavangerin sairaalaan Norjassa.

Hammerfestin sairaala

Meidät on valittu toimittamaan kaikki valaistusratkaisut Hammerfestin uuteen sairaalaan Pohjois-Norjassa.

Arendal emergency clinic

We are delivering the lighting in the new emergency clinic in the city of Arendal in the south of Norway.

Muut projektit

Slåtthaugin hoitokoti

Sunden hoitokoti

Haugåstunetin hoitokoti

Vågedalenin hoitokoti