Belysning for sykehus og helseinstitusjoner

Riktig lys bidrar til bedre pleie

Sykehus og helseinstitusjoner trenger unike belysningsløsninger. Våre eksperter har kompetansen og erfaringen som skal til for å skape ideelle miljøer for helsepersonell og pasienter.

Verdien av riktig belysning

Lege støtter eldre mann mens han går i sykehuskorridor

Helse og velvære

Lys har stor betydning for trivsel, humør og fysisk og mental helse. Godt planlagte belysningsløsninger med tilpasset fargetemperatur og intensitet hjelper pasienter og beboere ved sykehus, sykehjem og andre helseinstitusjoner med komme seg raskere, og føle seg bedre.

Kirurger opererer i operasjonssal

Optimale arbeidsforhold

For å kunne tilby best mulig pleie og omsorg trenger leger og annet helsepersonell belysningsløsninger som oppfyller en rekke krav. Tilpassede lysnivåer og nøyaktig fargegjengivelse gjør det enklere å stille riktige diagnoser og minimerer risikoen for feil.

Lyset skal sikre god visuell komfort for pasienter og ansatte. Automatisk menneskeorientert belysning i utvalgte rom kan gjøre det enklere for de ansatte å beholde fokus gjennom lange skift.

Smilende ung kvinnelig lege ser ut av vinduer

Økonomi og miljø

Lave utgifter til belysning gir flere ressurser til pleie og utstyr. Effektive, holdbare og vedlikeholdsfrie armaturer med automatisk styring bidrar til lavere forbruk og redusert miljøpåvirkning.

Bruksområder

Pasientrom

Flere pasienter ligger i sykesenger på sengepost

Belysningen i pasientrom må oppfylle behovene til både leger, sykepleiere og pasienter. Ansatte trenger tilstrekkelig lys med god fargegjengivelse for å kunne overvåke og behandle pasientene. For pasienter vil behagelig lys og en naturlig døgnrytme fremme restitusjon og trivsel, samtidig som det reduserer depresjon og angst.

Pasienter og beboere må også kunne kontrollere omgivelsene sine, for eksempel ved å dimme lyset eller bruke leselys. Løsninger der man kan justere belysningen til en varmere fargetemperatur bidrar til å skape en mer avslappende atmosfære. Siden pasientrom brukes 24 timer i døgnet kan menneskeorientert belysning kombinert med manuelle styring for hver seng være en god løsning.

Kontorer og undersøkelsesrom

Mannlig lege kjenner på kneet til en middelaldrende mannlig pasient

Belysning på legers kontor og undersøkelsesrom må gi legen optimale arbeidsforhold, samtidig som det må bidra til en tillitsvekkende og avslappende atmosfære. Riktig lysnivå, fargetemperatur og fargegjengivelse må også gjøre det enkelt for leger å komme frem til riktig diagnose ved å kunne identifisere utvendige tegn og symptomer, som for eksempel utslett, misfarging, hevelser og lignende.

Intensivavdelinger

Sykepleier overvåker overvåker skjerm over sovende pasient

Leger og ansatte ved akuttmottak og intensivavdelinger må raskt kunne stille riktig diagnose og gi korrekt behandling. Visuell komfort og høye lux-nivåer med god fargegjengivelse gjør det enklere for leger og sykepleiere å identifisere viktige detaljer, samt å bruke skjermer og annet medisinsk utstyr.

Operasjonssaler

Tom operasjonssal forberedt for kirrurgi

Operasjonsstuer har spesialbelysning beregnet for kirurgi, men riktig belysning spiller også en viktig rolle under forberedelser og rengjøring. Riktig lysnivå hjelper leger og ansatte med overgangen til operasjonslysene og er essensielt for støtteoppgaver under operasjonen. Belysning som brukes i operasjonsstuer må kunne holdes sterile til enhver tid.

Labratorier

Kvinne i hvitt labutstyr ser ned i mikroskop

Laboratoriearbeid krever intenst fokus på små detaljer over lange perioder. Tilstrekkelig belysning og fargegjengivelse er avgjørende for at de ansatte skal kunne beholde fokus og redusere potensialet for feil. Mye laboratoriearbeid inkluderer arbeid på skjermer, og det er viktig med god avskjerming og optikk som minimerer blending og refleksjoner.

Resepsjon og venterom

Eldre kvinne venter sammen med andre pårørende i venterom

Belysning i resepsjonsområder og venterom bør bidra til å skape en profesjonell og beroligende atmosfære for pasienter, pårørende og andre besøkende. Disse områdene skal ha tilstrekkelig lys med høy visuell komfort.

Korridorer og trapperom

To smilende pårørende snakker med kirurg i sykehuskorridor

Korridorer og trapper er essensielle for effektiv flyt mellom ulike avdelinger og etasjer. Disse områdene er også med på å skape det inntrykket pasienter og besøkende får og riktig belysning bør bidra til å skape en innbydende og beroligende atmosfære. Pasienter ved sykehus og sykehjem har ofte redusert syn og problemer med å gå, så alle områder må ha tilstrekkelig lys til å hindre uhell.

Referanseprosjekter

Stavanger Sykehus

Stavanger sykehus utenifra

Vi har levert belysning til Stavanger sykehus

Hammerfest Sykehus

Hammerfest sykehus illustrasjon

Vi skal levere all belysning til nye Hammerfest sykehus.

Andre

Slåtthaug Sykehjem

Sunde Sykehjem

Haugåstunet Sykehjem

Vågedalen Sykehjem