Belysning for helse- og omsorgsinstitusjoner

Riktig lys bidrar til bedre pleie

Helse- og omsorgsinstitusjoner trenger unike belysningsløsninger. Våre eksperter har kompetansen og erfaringen som skal til for å skape ideelle miljøer for helsepersonell og pasienter.

Verdien av riktig belysning

Lege støtter eldre mann mens han går i sykehuskorridor

Helse og velvære

Lys har stor betydning for trivsel, humør og fysisk og mental helse. Godt planlagte belysningsløsninger med tilpasset fargetemperatur og intensitet hjelper pasienter og beboere ved sykehus, sykehjem og andre helseinstitusjoner med komme seg raskere, og føle seg bedre.

Optimale arbeidsforhold

For å kunne tilby best mulig pleie og omsorg trenger leger og annet helsepersonell belysningsløsninger som oppfyller en rekke krav. Tilpassede lysnivåer og nøyaktig fargegjengivelse gjør det enklere å stille riktige diagnoser og minimerer risikoen for feil.

Lyset skal sikre god visuell komfort for pasienter og ansatte. Automatisk menneskeorientert belysning i utvalgte rom kan gjøre det enklere for de ansatte å beholde fokus gjennom lange skift.

Smilende ung kvinnelig lege ser ut av vinduer

Økonomi og miljø

Lave utgifter til belysning gir flere ressurser til pleie og utstyr. Effektive, holdbare og vedlikeholdsfrie armaturer med automatisk styring bidrar til lavere forbruk og redusert miljøpåvirkning.

To smilende pårørende snakker med kirurg i sykehuskorridor

Human Centric Lighting

Slik fungerer menneskeorientert belysning

Hvordan lyset justeres gjennom dagen avgjøres ikke bare av tiden på dagen, men også av tilgangen på naturlig lys og hvem lyset er laget for.
I helseforetak skal lyset sikre god visuell komfort for pasienter og ansatte.
Automatisk menneskeorientert belysning i utvalgte rom kan gjøre det enklere for de ansatte å beholde fokus gjennom lange skift.

Bruksområder

Pasientrom

Belysningen i pasientrom må oppfylle behovene til både leger, sykepleiere og pasienter. Ansatte trenger tilstrekkelig lys med god fargegjengivelse for å kunne overvåke og behandle pasientene. For pasienter vil behagelig lys og en naturlig døgnrytme fremme restitusjon og trivsel, samtidig som det reduserer depresjon og angst.

Pasienter og beboere må også kunne kontrollere omgivelsene sine, for eksempel ved å dimme lyset eller bruke leselys. Løsninger der man kan justere belysningen til en varmere fargetemperatur bidrar til å skape en mer avslappende atmosfære. Siden pasientrom brukes 24 timer i døgnet kan menneskeorientert belysning kombinert med manuelle styring for hver seng være en god løsning.

Mannlig lege kjenner på kneet til en middelaldrende mannlig pasient

Kontorer og undersøkelsesrom

Belysning på legers kontor og undersøkelsesrom må gi legen optimale arbeidsforhold, samtidig som det må bidra til en tillitsvekkende og avslappende atmosfære. Riktig lysnivå, fargetemperatur og fargegjengivelse må også gjøre det enkelt for leger å komme frem til riktig diagnose ved å kunne identifisere utvendige tegn og symptomer, som for eksempel utslett, misfarging, hevelser og lignende.

Kvinne i hvitt labutstyr ser ned i mikroskop

Labratorier

Laboratoriearbeid krever intenst fokus på små detaljer over lange perioder. Tilstrekkelig belysning og fargegjengivelse er avgjørende for at de ansatte skal kunne beholde fokus og redusere potensialet for feil. Mye laboratoriearbeid inkluderer arbeid på skjermer, og det er viktig med god avskjerming og optikk som minimerer blending og refleksjoner.

Eldre kvinne venter sammen med andre pårørende i venterom

Resepsjon og venterom

Belysning i resepsjonsområder og venterom bør bidra til å skape en profesjonell og beroligende atmosfære for pasienter, pårørende og andre besøkende. Disse områdene skal ha tilstrekkelig lys med høy visuell komfort.

To smilende pårørende snakker med kirurg i sykehuskorridor

Korridorer og trapperom

Korridorer og trapper er essensielle for effektiv flyt mellom ulike avdelinger og etasjer. Disse områdene er også med på å skape det inntrykket pasienter og besøkende får og riktig belysning bør bidra til å skape en innbydende og beroligende atmosfære. Pasienter ved sykehus og sykehjem har ofte redusert syn og problemer med å gå, så alle områder må ha tilstrekkelig lys til å hindre uhell.

Referanseprosjekter

Stavanger sykehus utenifra

Stavanger Sykehus

Vi har levert belysning til Stavanger sykehus

Hammerfest sykehus illustrasjon

Hammerfest Sykehus

Vi leverer belysning til nye Hammerfest sykehus.

Arendal legevakt

Vi leverer belysning til nye Arendal legevakt.

Andre

Slåtthaug Sykehjem

Sunde Sykehjem

Haugåstunet Sykehjem

Vågedalen Sykehjem