Human Centric Lighting (HCL)

Hva er Human Centric Lighting?

Human Centric Lighting, eller menneskeorientert belysning, handler om å skape innendørsbelysning som er tilpasset vår naturlige døgnrytme. Ved å automatisk justere lysets fargetemperatur og intensitet i harmoni med variasjonene i naturlig dagslys, vil menneskeorientert lys bidra til å skape økt velvære, større produktivitet, en normal søvnrytme, og bedre helse.

Vi styres av lyset

Lys påvirker oss ikke bare fysisk, men også biologisk og hormonelt. Gjennom millioner av år med kun naturlig lys har vi tilpasset oss til å våkne og falle til ro med solen. Når solen stiger på himmelen, produserer den stadig mer intenst og stadig blåere lys. Dette lyset treffer spesielle celler i øynene våre, som igjen forteller hjernen at det er på tide å våkne. Hjernen gir så kroppen beskjed om å produsere hormonet kortisol, som får kroppen i gang, og gjør hjernen i bedre stand til å fokusere og tenke klart.

Om ettermiddagen og kvelden er utviklingen motsatt. Når solen nærmer seg horisonten, gir den stadig mindre intenst og stadig gulere lys. Når hjernen registrerer dette gir den beskjed om å redusere produksjonen av kortisol, og så gradvis om å produsere søvnhormonet melatonin. Mindre intensivt og gulere lys gjør oss derfor mer avslappede, mindre stressede, og bidrar til at vi kan beholde en naturlig søvnrytme.

Slik fungerer menneskeorientert belysning

Tradisjonell innendørsbelysning gir normalt for lav intensitet og for gult lys til å gi den samme oppkvikkende effekten som naturlig morgen- og formiddagslys. Samtidig er lyset gjerne for intenst og for blått til å la kroppen gå inn i sin naturlige avslapningsfase utover ettermiddagen.

HCL belysning kan produsere lys med ulik intensivitet og med ulik fargetemperatur. Lyset programmeres til å automatisk justere dette gjennom dagen, for å gi brukerne best mulige lysforhold for oppvåkning og fokus, og for ro og avslapning. Den optimale lyskurven gjennom en dag i et klasserom er ikke helt den samme som i et pleiehjem, eller i en fabrikk der det jobbes i skift. Tilrettelagt belysning bidrar til å gi elever og lærere mer energi, bedre konsentrasjon og økt mestringsfølelse. Mer om våre løsninger for undervisningsbygg: Skole- og Undervisningsbygg

Hvordan lyset justeres gjennom dagen avgjøres ikke bare av tiden på dagen, men også av tilgangen på naturlig lys og hvem lyset er laget for. I helseforetak skal lyset sikre god visuell komfort for pasienter og ansatte. Automatisk menneskeorientert belysning i utvalgte rom kan gjøre det enklere for de ansatte å beholde fokus gjennom lange skift. Les mer om våre løsninger for helsesektoren her: Helse- og omsorgsinstitusjoner