Belysning i skole- og undervisningsbygg

Godt lys gir et bedre læringsmiljø

Valgene vi tar i dag er med på å forme fremtiden. Få steder er det mer sant enn på skolen. Gode belysningsløsninger girbåde elever og lærere et miljø der det er lett å lære, og lett å trives.

Hvorfor er godt lys så viktig?

Mer energi

Lyset som omgir oss avgjør hvor mye vi må anstrenge oss for å se, og påvirker både humør, døgnrytme og helse. Tilstrekkelig og riktig lys gjør det lettere for elever og lærere å holde energien på topp gjennom dagen.

Bedre konsentrasjon

Våkne og tilfredse elever har også lettere for å konsentrere seg og holde fokus gjennom mange lange timer. Dette fører igjen til bedre motivasjon og gjør det lettere å delta aktivt i undervisningen.

Høyere trivsel

Opplagte elever som mestrer hverdagen trives bedre på skolen. Dette smitter selvsagt også over på lærerne, og bidrar til å skape et bedre læringsmiljø og et positivt forhold mellom lærere og elever.

Hvordan skaper man godt lys?

Riktig mengde

For at synet, hjernen og kroppen skal fungere optimalt, er det viktig med riktig mengde lys i forhold til behovet. Hvor mye lys man bør ha avhenger av faktorer som tilgang på naturlig dagslys, undervisningsform og klassetrinn.

Ved vanlig tavleundervisning er det viktig at det er nok lys på lærer og tavle, slik at læreren får god kontakt med klassen. Ved undervisning fra skjerm eller lerret er det viktig å kunne dempe lyset, slik at man unngår sjenerende gjenskinn gjør det lettere å lese. Ved gruppearbeid er det viktig med godt opplyste flater uten skygger eller refleksjoner.

Jevn fordeling

I tillegg til riktig mengde lys, er det viktig at lyset i elevenes arbeidsområde er jevnt fordelt. Ujevnt fordelt eller for direkte lys skaper uønskede skygger og ubehagelig gjenskinn som visker ut kontraster og gjør det vanskeligere å se.

For å sikre et jevnt og behagelig lys er det blant annet viktig med mikroprismatisk optikk, som sørger for at lyset blir “diffusert”. Det at lyset blir diffusert betyr at det ikke bare går direkte fra lyskilden til arbeidsflaten, men spres utover i mange retninger slik at det også reflekterer av vegger og andre overflater, før det treffer arbeidsflaten fra mange retninger.

Optimal fargetemperatur

Lysets fargetemperatur måles i Kelvin og beskriver enkelt sagt hvor hvitt lyset er. Flere Kelvin betyr hvitere lys. Sammen med mengden lys er temperaturen på lyset med på å påvirke både energinivå og konsentrasjonsevne.

Mens belysning med 2500 eller 3000 Kelvin har en varm og gul fargetone som ofte oppfattes som behagelig, har lys med 4000 Kelvin en hvitere, mer nøytral fargetone som kan bidra til et høyere energinivå og en bedre evne til å fokusere på oppgaver over tid. Hvilken fargetone man velger avhenger av preferanser og tilgang på dagslys.

Presis fargegjengivelse

Mens fargetemperatur beskriver hvor hvitt eller gult lyset er, er fargegjengivelse, eller RA, et mål på lysets evne til å gjengi naturtro farger. I godt lys skal objekter ha tilnærmet de samme fargene som i naturlig dagslys.

God fargegjengivelse er spesielt viktig i lavere klassetrinn, der undervisningen er mer visuell og farger brukes som et viktig hjelpemiddel. For å sikre god fargegjengivelse er det viktig at lyset inneholder nok av alle fargetoner i spekteret. Innendørs er en RA på 80 (på en skala fra 0 til 100) ansett som godt.

Lav blending

Blending forårsakes enten av lys direkte fra kilden eller av refleksjoner fra andre flater. Dette fører til ubehag og gjør det i mange tilfeller vanskelig å se, noe som igjen fører til utmattelse og hodepine over tid.

Blending unngås blant annet med riktig lysmengde og vinkel, samt med mikroprismatisk optikk som fordeler lyset jevnt utover. Diffusert lys er mindre skarpt, og bidrar til å eliminere refleksjoner og gjenskinn i blanke flater. Dette blir stadig viktigere etter som stadig mer undervisning foregår på skjerm.

Ingen flimring

Gamle lyskilder, dårlige komponenter eller problemer med strømtilførselen fører ofte til flimrende lys. Både synlig og usynlig flimring er over tid svært belastende og kan raskt føre til blant annet hodepine og utmattelse.

Alle LED lys som skal brukes i skolebygg må tilfredsstille fastsatte standarder for flimring. Dette oppnås ved hjelp av strenge krav til komponenter, produksjon og moderne testmetoder. Dette innebærer også at produktene må beholde samme gode lyskvalitet over hele sin beregnede levetid.

For installatøren

Rask montasje & et godt resultat

For installatøren er det ikke bare viktig å velge et produkt som gir et godt resultat og fornøyde brukere, det er også viktig at jobben går så fort og smertefritt som mulig.

Vår Ledge® produktfamilie består av en komplett serie armaturer spesielt utviklet for å kombinere rask og enkel montasje med god lyskvalitet og høyt lysutbytte. I tillegg gjør en felles minimalistisk design det mulig å skape et gjennomgående likt visuelt uttrykk i bygget.

Les mer

Referanse

Ledge Surface, referansebilde, skolekjøkken

Kurland Barneskole

På Kurland Barneskole i Lørenskog ble klasserom, spiserom og aktivitetsrom benyttet av SFO/AKS utstyrt med Ledge® Surface. Både installatør, lærere og elever er svært fornøyd med løsning og resultat.

“Alle er enige om at dette er et godt lys som funker bra. Godt arbeidslys er viktig. Da blir det mindre uro blant barna”  – Anne Berg, baseleder.

Se flere bilder i galleriet under.

Ledge® Surface

“Fordelen med denne lampen er at man fester den lette bakplaten før lampen, slik at det ikke blir tungt for skuldre og nakke. Festebraketten har godt med plass bak lampen og man har også noen cm. å gå på ift. å flytte lampen på brakett. Lampen er enkel å montere, fin å se på og kvaliteten virker meget bra. Vi har kun hatt noen få som ikke virket, på et meget stort antall lamper.” – Jan-Eirik Midsundstad, EDA. 

Vis produkt

Andre produkter:

Ledge® Recessed

Ledge® Suspended

Ny! LedgeCirce® D300

Ny! LedgeCircle® D460