Belysning i skole- og undervisningsbygg

Hvordan skape et godt læringsmiljø

Skolen er samfunnets viktigste arena for læring og sosialisering. Tilrettelagt skolebelysning bidrar til å gi både elever og lærere et bedre og mer kreativt læringsmiljø, der det er lettere å prestere og lettere å trives.

Verdien av riktig belysning

Smilende elev rekker opp hånden

Bedre konsentrasjon

Lyset der vi oppholder oss er med på å påvirke energinivå, humør, helse og døgnrytme. Tilrettelagt belysning bidrar til å gi elever og lærere mer energi, bedre konsentrasjon og økt mestringsfølelse.

Lærer hjelper ungdomsskoleelev

Økt trivsel

Tilpasset belysning til ulike aktiviteter skaper bedre omgivelser. Ved å variere lysstyrke og fargetemperatur gjennom dagen kan man bidra til økt trivsel og et bedre sosialt miljø for både lærere og elever.

Smilende skolejenter jobber på pc

Lavere strømforbruk

Kvalitetsarmaturer og gode styringsløsninger gir en mest mulig gunstig blanding av effektivitet, intelligent forbruk og kostnadsreduksjon. Våre armaturer er vedlikeholdsfrie og har lang levetid, mens den rette kombinasjonen av sensorer og manuell styring sikrer at lyset kun er på når det trengs.

Human Centric Lighting

Slik fungerer menneskeorientert belysning

HCL belysning kan produsere lys med ulik intensivitet og med ulik fargetemperatur. Lyset programmeres til å automatisk justere dette gjennom dagen, for å gi brukerne best mulige lysforhold for oppvåkning og fokus, og for ro og avslapning. Den optimale lyskurven gjennom en dag i et klasserom er ikke helt den samme som i et pleiehjem, eller i en fabrikk der det jobbes i skift.
Tilrettelagt belysning bidrar til å gi elever og lærere mer energi, bedre konsentrasjon og økt mestringsfølelse.

Bruksområder

Ung kvinnelig lærer underviser foran tavle - skolebelysning i klasserom

Klasserom

Moderne klasserom blir brukt til mange ulike aktiviteter og undervisningsmetoder. En ideell belysningsløsning for klasserom må planlegges ut fra kriteriene som stilles til lysnivå og bruk av skjerm og samt om det benyttes vanlige eller interaktive tavler.

For å sikre et dynamisk læringsmiljø anbefaler vi Human Centric Lighting. Menneskeorientert belysning tar utgangspunkt i kroppens respons på naturlig lys. Ved å automatisk justere lysmengde og fargetemperatur gjennom dagen bidrar slike løsninger til at elever og lærere lettere kan beholde fokuset fra morgenen til skoledagens slutt. Læreren kan også slå på såkalt “prøvebelysning”, som bidrar til at klassen får de beste mulige forutsetninger for å prestere på prøver.

Gjennomtenkt skolebelysning er spesielt viktig for å skape gode betingelser for visuell læring. Riktig fargetemperatur, lysnivå og minimalt med blending bidrar til å skape et behagelig miljø som fremmer nysgjerrighet og kreativitet. Tilpasset lysmengde med riktig fargegjengivelse gjør det eksempelvis enklere for barn å lære om farger, former og størrelser.

For å redusere strømforbruk og kostnader kan sensorer og annen automatisk styring brukes til å sørge for at lyset kun er på når rommet er i bruk.

Studenter jobber med oppgave i auditorium

Auditorier

Auditorier blir brukt på mange av de samme måtene som klasserom. I de fleste auditorier må man likevel ta hensyn til store rom og avstander, økt takhøyde og mangel på naturlig lys.

En ideell skolebelysning i auditorier må kunne levere passende lys for undervisning med tavle og for videoundervisning. Til vanlige forelesninger må det være tilstrekkelig med lys på studentenes arbeidsflate. Riktig avskjerming på armaturene må ivaretas der det jobbes på skjerm. Belysningen bør prosjekteres slik at både vertikale og horisontale flater får tilpasset belysning slik at man unngår uønskede kontraster som gjør det vanskelig for studenter og lærere å kommunisere.

Mange auditorier brukes også til en rekke andre aktiviteter, som foredrag, forestillinger og voksenopplæring. En riktig belysningsløsning må ta hensyn til alle aktuelle brukere og bruksområder.

Skolebelysning - Ivrige barnehagebarn mens de spiser

Barnehager og aktivitetsrom

Belysning i barnehager og aktivitetsrom må utformes for å fremme visuell kommunikasjon lek og aktiviteter som tegning og maling. Miljøene må være dynamiske, og riktig belysning skal stimulere læringen gjennom tilpasset lys for hvert rom og hver aktivitet. Med riktig fargetemperatur, lux-nivå og visuell komfort blir omgivelsene mer levende, og det blir enklere for barna å oppfatte former og farger.

Øyekontakt og muligheten til å tolke ansiktsuttrykk og kroppsspråk er helt avgjørende kommunikasjon, relasjonsbygging og barms trygghetsfølelse. Belysningen skal bidra til et trygt miljø for utforskning og utvikling.

Automatisk og manuell styring kan tilpasse belysningen gjennom dagen, dempe lyset når barna skal sove og redusere forbruket ved å slå av lyset når rommet ikke er i bruk.

Sittegruppe i bibliotek

Bibliotek og studiesaler

Bibliotek og lesesaler brukes til lesing og skriving på papir og skjerm både individuelt og i grupper. I arbeidsområder skal skolebelysning gi tilstrekkelig med lys og minimalt med gjenskinn og refleksjoner, og fargegjengivelsen skal være minimum 80 RA, slik at fotografier og bilder vises på riktig måte.

Asymmetrisk belysning og tilstrekkelig vertikal luminans gjør det enkelt å finne de riktige bøkene, både på øverste og nederste hylle.

Skoleelev på vei inn skoleinngang

Inngangspartier

Inngangspartier skal være innbydende og gi alle besøkende en god følelse. Om dagen vil litt sterkere lys inne gjøre overgangen fra naturlig til kunstig lys enklere. Om ettermiddagen og kvelden kan lysnivået reduseres. Dagslyssensorer og annen intelligent styring er gode hjelpemidler for å optimalisere deres skolebelysning.

Hvis inngangspartiet også brukes som resepsjon og til samlinger eller utstillinger, må det velges belysningsløsninger som også tar hensyn til det.

To ungdomsskoleelever i en gang

Korridorer og trapper

Belysning i korridorer og trapper skal la elever og lærere bevege seg effektivt fra rom til rom, samtidig som den skal bidra til en trivelig atmosfære.

Lange korridorer krever sterkere lys for at elever og lærere skal kunne se hverandre og holde øyekontakt over større avstander. Belysningen skal kompensere for varierende tilgang til naturlig lys fra vinduer og sikre et jevnt lysnivå.

Korridorer og trapper er også en viktig arena for sosial omgang, for å formidle informasjon og for å vise frem elevarbeider og kunst. Lys med god fargegjengivelse og lite gjenskinn bidrar til at alt fremstår på riktig måte.

Skolejenter krabber over tjukk gymmatte

Gymsaler og idrettshaller

Gymsaler og idrettshaller brukes til mange aktiviteter som krever ulike lysnivåer. Belysningen skal alltid designes for det mest krevende behovet. I større idrettshaller som kan deles opp er det viktig at belysningen av hver del kan styres separat. Når hele hallen brukes, skal det være jevnt lys på gulv og i øyehøyde. Mange aktiviteter og idretter krever at deltakerne ser opp, noe som gjør det ekstra viktig å minimere blending.

Armaturer i idrettshaller blir ofte truffet av baller eller annet utstyr, og må derfor ha høy nok IK-klasse til å tåle gjentatte støt. Armaturene skal også være utformet slik at de ikke samler støv, siden de henger så høyt at det kan være vanskelig å rengjøre dem.

Idrettshaller brukes ofte til andre arrangementer og dette må tas hensyn til når man prosjekterer en belysningsløsning. Dedikert belysning for en scene eller et presentasjons område som kan styres separat gir ekstra fleksibilitet. Styring av belysningen er en smart måte å redusere strømforbruket på når ingen bruker hallen.

Skolejente ser på et lunsjbrett med frukt og grønsaker

Kantiner og spisesaler

Belysningen i spiseområder skal bidra til å skape en avslappet og sosial atmosfære. God fargegjengivelse fremhever ingrediensenes naturlige farger og bidrar til å gjøre måltidet mer innbydende. Alle armaturer må være enkle å holde rene for å bevare god hygiene.

Kantiner og spisesaler brukes også ofte til samlinger, presentasjoner eller andre arrangementer, og lyset må kunne tilpasses ulik bruk. Områder som brukes som scene eller til presentasjoner, bør ha egnet belysning som kan styres separat.

Kokk forbereder deig på skolekjøkken

Kjøkken

Løsninger for kjøkkenbelysning skal sørge for optimale arbeidsforhold for de ansatte, samtidig som de må ha egnet IP-klassifisering og være enkle å holde rene.

Farge er en viktig både når man skal velge ingredienser og når man skal tilberede mat. Derfor bør belysningsløsninger for kjøkken ha nøyaktig fargegjengivelse, lavt gjenskinn og være jevnt på alle arbeidsflater.

Ledge® Surface

“Fordelen med denne lampen er at man fester den lette bakplaten før lampen, slik at det ikke blir tungt for skuldre og nakke. Festebraketten har godt med plass bak lampen og man har også noen cm. å gå på ift. å flytte lampen på brakett. Lampen er enkel å montere, fin å se på og kvaliteten er meget bra.” – Jan-Eirik Midsundstad, EDA. 

Referanseprosjekter

Høyskolen i Agder eksteriør

Universitet i Agder

Vi har levert all belysning innendørs og utendørs til Agder universitet i Arendal.

Malmø Borgarskola

Vi har levert nye belysningsløsninger til Malmø Borgarskola, videregående skole i Malmø.

Ny interiørbelysning med LED

Høyskolen i Bergen

Vi har levert oppgradert interiørbelysning til Høyskolen i Bergen.

Sandved skole i Sandnes

Vi har levert innendørs og utendørs belysning til Sandved nye barneskole i Sandnes.

Andre

Evje skole i Agder

Ålvik skole i Hardanger

Revetal skole i Vestfold

Fjellhamar skole i Lørenskog

Åsen skole i Lørenskog

Kurland skole i Lørenskog

Skoler i Arvika i Sverige