Koulujen valaistusratkaisut

Paremman oppimisympäristön luominen

Tänään tekemämme valinnat muovaavat tulevaisuutta. Tämä pitää paikkansa erityisesti kouluissa. Kunnollinen valaistus tarjoaa opiskelijoille ja opettajille ympäristön, jossa se on helppo menestyä.

Kunnollisen valaistuksen merkitys

Parempi suorituskyky

Valo vaikuttaa energiatasoomme, mielialaamme, vuorokausirytmiimme ja terveyteen. Oikea valaistusratkaisu auttaa oppilaita keskittymään ja tuntemaan olonsa tarmokkaiksi koko päivän. Ajan myötä tämä parantaa itseluottamusta ja motivaatiota.

Enemmän hyvinvointia

Oikea valaistus oikeaan aikaan parantaa hyvinvointia sekä opiskelijoiden että opettajien mielialoja. Virkeiden oppilaiden on helpompi osallistua, olla sosiaalisia ja luoda parempi ympäristö luokkahuoneeseen. Samalla opiskelijoiden ja opettajien välinen suhde paranee.

Pienempi energiankulutus

Laadukkaat valaisimet ja älykkäät ohjausratkaisut tarjoavat parhaan mahdollisen yhdistelmän kestävyyttä, tehokkuutta ja älykästä kulutusta. Huippuluokan valaisimien odotetaan kestävän pitkään. Lisäksi ne ovat täysin huoltovapaita. Oikea anturien ja manuaalisten säätimien yhdistelmä varmistaa, että valo palaa vain silloin, kun sitä tarvitaan ja että kustannuksia säästyy.

Human Centric Lighting

Näin ihmislähtöinen HCL-valaistus toimii

HCL-valaistus voi tuottaa valoa eri intensiteetillä ja eri värilämpötiloilla päivän eri vaiheissa. Valaistus on ohjelmoitu säätymään automaattisesti koko päivän ajan, jotta käyttäjät saavat parhaat mahdolliset valaistusolosuhteet heräämiseen ja keskittymiseen sekä rauhoittumiseen ja rentoutumiseen.
Optimaalinen valokäyrä päivän aikana luokkahuoneessa ei ole aivan sama kuin vanhainkodissa tai tehtaalla, jossa työ tehdään vuorossa.
Mukautettu valaistus auttaa antamaan opiskelijoille ja opettajille enemmän energiaa, paremman keskittymisen ja enemmän onnistumisen tunnetta.

Käyttökohteita

Luokkahuoneet

Nykyaikaisia luokkahuoneita käytetään monenlaisiin aktiviteetteihin ja oppimistoimintoihin. Ihanteellisen valaistusratkaisun on tarjottava paras mahdollinen valo opetukseen liitu- tai valkotaulun avulla, käytettäessä projektoria, työskenneltäessä tai luettaessa pulpetin ääressä, käytettäessä omia näyttöjä ja ryhmätyöskentelyssä.

Suosittelemme ihmiskeskeisiä valaistusratkaisuja dynaamisen oppimisympäristön varmistamiseksi. Nämä ratkaisut säätävät valoa koko päivän, jäljittelevät luonnollista päivänvaloa ja auttavat oppilaita heräämään sekä pysymään keskittyneinä päivän aikana. Opettaja voi myös ottaa käyttöön koevalaistuksen, joka auttaa opiskelijoita tekemään parhaansa kokeiden aikana.

Oikea valo on erityisen tärkeää luotaessa visuaalisia oppimisympäristöjä. Luova ja miellyttävä oppimisympäristö luodaan käyttämällä valoa, jonka värilämpötila on oikea ja joka ei häikäise. Oikea valo helpottaa värien, muotojen ja kokojen oppimista.

Anturit ja automaattiset ohjausjärjestelmät auttavat minimoimaan energiankulutuksen sammuttamalla valon, kun huonetta ei käytetä.

Auditoriot

Auditorioita käytetään usein kuten luokkahuoneita, mutta suuremmassa mittakaavassa. Niissä katot ovat korkeammalla ja etäisyydet ovat pidemmät. Monissa auditorioissa luonnonvaloa on saatavana vain rajoitetusti.

Ihanteellisen valaistusratkaisun on tarjottava riittävä valo tavallista opetusta, videoiden tai projektorin avulla heijastettujen kuvien katselemiseksi ja opiskelijoiden osallistumiseksi. Tavallisten oppituntien aikana kaikilla työtasoilla on oltava riittävästi valoa, jotta opiskelijat voivat tehdä muistiinpanoja ja lukea monisteita. Lisäksi opettajien ja opiskelijoiden täytyy voida pysyä katsekontaktissa. On myös tärkeää välttää häikäisyä ja heijastuksia työtasoista sekä näytöistä.

Monissa auditorioissa järjestetään myös luentoja, esityksiä ja aikuiskoulutusta. Tämän vuoksi myös valaistuksen on voitava tarjota tarpeeksi valoa kaikenikäisille.

Päiväkodit ja iltapäivätoiminta

Päiväkotien sekä iltapäiväkerhojen valaistuksen keskiössä ovat lapset. Valaistuksen tulee helpottaa leikkimistä, viestimistä visuaalisesti sekä muuta toimintaa kuten käsitöitä, piirtämistä ja maalaamista. Näiden ympäristöjen tulisi olla dynaamisia. Valon tulee edistää oppimista, joten jokaisessa huoneessa ja aktiviteetissa tarvitaan juuri oikea valaisuratkaisu. Kun värilämpötilat ja luksitasot ovat oikeat ja visuaalinen mukavuus kunnossa, ympäristö herää eloon ja auttaa lapsia havaitsemaan värejä, muotoja, kokoja ja etäisyyksiä paremmin.

Katsekontakti sekä kyky lukea ilmeitä ja kehon kieltä on tärkeää viestinnän, yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunteen kannalta. Valaistuksen täytyy tarjota turvallinen ympäristö tutkimista ja kasvamista varten.

Automaattiset ja manuaaliset ohjausratkaisut voivat säätää valoa koko päivän. Valaistus voidaan himmentää päiväunien ajaksi, ja sähköä voidaan säästää sammuttamalla valot, kun tiloissa ei ole ketään.

Kirjastot ja työtilat

Kirjastoja ja työtiloja käytetään sekä yksilötyöskentelyyn että ryhmätyöhön. Niissä luetaan ja kirjoitetaan sekä papereita että tietokoneita käyttäen. Lukemiseen ja opiskeluun tarkoitettujen alueiden kaikilla työtasoilla tarvitaan 500 luksia. Häikäisyn ja heijastusten näytöistä tulee jäädä mahdollisimman alhaiseksi. Värintoiston tulee olla vähintään 80 RA sen varmistamiseksi, että valo- ja muut kuvat sekä taide heräävät eloon.

Epäsymmetrinen valaistus ja riittävä pystysuuntainen luminanssi helpottavat kirjojen löytämistä sekä ylä- että alahyllyiltä.

Sisäänkäyntialueet

Sisäänkäyntialueiden tulee olla kutsuvia. Päivisin hieman kirkkaampi valaistus helpotta siirtymistä luonnonvalosta keinovaloon. Iltapäivällä ja illalla kirkkautta voidaan vähentää. Päivänvaloanturit ja muut älykkäät ohjausratkaisut helpottavat valaistuksen optimoimista.

Jos sisäänkäyntialuetta käytetään myös vastaanotto-, näyttely- ja kokoontumistilana, valaistusratkaisu on suunniteltava tätä silmällä pitäen. Erillisiä osia ja valon suuntaamista voidaan harkita.

Käytävät ja portaikot

Käytävät ja portaikot ovat ratkaisevan tärkeitä opiskelijoiden ja opettajien huoneesta toiseen siirtymisen kannalta. Valaistusratkaisun on tarjottava riittävästi valoa, jotta siirtyminen sujuu tehokkaasti ja turvallisesti. Lisäksi se tulee varmistaa miellyttävä ja tervetulleeksi toivottava ilmapiiri.

Pitkissä käytävissä tarvitaan enemmän valoa, jotta opiskelijat ja opettajat huomaavat toisensa ja voivat pitää katsekontaktia kauempaakin. Valaistuksen pitäisi kompensoida ikkunoista peräisin olevan luonnonvalon vaihtelut ja varmistaa tasainen valaistuksen taso.

Käytävät ja portaikot ovat myös seurustelupaikkoja. Niillä esitellään tietoja, opiskelijoiden teoksia ja taidetta. Häikäisemätön hajavalo riittävällä värien toistolla auttaa varmistamaan, että kaikki näkyy oikein.

Käytävät ovat ratkaisevan tärkeitä hätätilanteissa. Turvavalaistut poistumisreitit täytyy suunnitella huolellisesti.

Liikuntahallit

Liikuntahalleissa harrastetaan erilaisia lajeja, jolloin myös valaistustasojen on oltava erilaisia. Kookkaat liikuntahallit voidaan usein jakaa osiin, jolloin kunkin osan valaistusta voidaan ohjata erikseen. Kun koko hallia käytetään, valaistuksen täytyy pysyä tasaisena. Valaistus on aina suunniteltava vaativimman käyttötarkoituksen mukaan. Monien urheilulajien katsojat joutuvat suuntaamaan katseensa kattoon, joten häikäisyn tulee jäädä mahdollisimman vähäiseksi.

Liikuntahallien valaisimiin voi osua palloja tai muita välineitä, joten niillä tulee olla riittävä IK-luokitus, jotta ne kestävät toistuvia iskuja. Valaisimet eivät saa kerätä pölyä, koska alakaton korkeus vaikeuttaa niiden puhdistamista.

Liikuntahalleissa järjestetään usein muitakin kuin urheilutapahtumia, joten tämä täytyy ottaa huomioon valaistusta suunniteltaessa. Mahdollisen esiintymislavan tai -alueen erikseen ohjattava valaistus mahdollistaa monikäyttöisyyden.

Liikuntahallien valaistus vaatii paljon tehoa. Älykkäät anturit auttavat vähentämään sähkönkulutusta, kun hallit ovat tyhjillään.

Opiskelijaruokalat

Opiskelijaruokalan valaistus on suunniteltava siten, että se luo rentouttavan ja sosiaalisen ilmapiirin, joka edistää vuorovaikutusta ja hyvinvointia. Riittävä värintoisto tuo esiin ruoan luonnolliset värit sekä auttaa tekemään ateriasta herkullisemman ja nautinnollisemman. Helposti puhdistettavat valaisimet auttavat pitämään hygieniatason korkeana.

Ruokaloissa järjestetään myös kokoontumisia, esityksiä ja muita tapahtuma. Nämä tarpeet on otettava huomioon valaistusratkaisussa. Näyttämöinä tai esitysalueina toimivissa osissa tarvitaan erilliset valaistusratkaisut, joita voidaan ohjata erikseen.

Keittiöt

Keittiön valaistusratkaisujen tulee taata henkilöstölle parhaat mahdolliset työolot. Valaisimilla täytyy olla vaadittava IP-luokitus, ja ne täytyy voida pitää puhtaina helposti.

Väreillä on suuri merkitys ainesosien valinnan, ruoanvalmistuksen ja ruoasta nauttimisen kannalta. Siksi keittiöissä tarvitaan tarkkaa värintoistoa, vähäistä häikäisyä ja yhdenmukaisuutta kaikilla työpinnoilla.

Ledge® Surface

“Yksi tämän tuotteen parhaista puolista on se, että asennat ensin kevyen asennuslevyn ja napsautat sitten yksinkertaisesti liitintä. Tämä vähentää niskaan ja hartioihin kohdistuvaa rasitusta. Valaisimen takana on myös tarpeeksi tilaa kiinnikkeille, ja kiinnikkeen asentoja voi säätää muutamalla sentillä kannattimissa. Valaisin on helppo asentaa, mukava katsoa ja laatu on erinomainen.” – Jan-Eirik Midsundstad, EDA – Asentaja. 

Referenssiprojektit

Borgar School in Malmöe

We have delivered new lighting solution in Borgar gymnasium in Malmoe.

Agderin yliopisto Arendalissa

Olemme toimittaneet kaikki valaistusratkaisut sekä Agderin yliopiston sisä- että ulkotiloihin Arendalissa Etelä-Norjassa.

Ammattikorkeakoulu Bergenissä

Olemme toimittaneet uudet sisävalaistusratkaisut Länsi-Norjan ammattikorkeakouluun Bergenissä Länsi-Norjassa.

Muut

Schools in the city of Arvika in Sweden

Evjen koulu Etelä-Norjassa

Ålvikin koulu Länsi-Norjassa

Revetalin koulu Oslon vuonon länsipuolella

Fjellhamarin koulu Oslon alueella

Åsenin koulu Oslon alueella

Kurlandin koulu Oslon alueella