Belysningslösningar för skolor

Så här skapar du en bättre inlärningsmiljö

Framtiden formas av de val vi gör idag. Detta gäller särskilt i skolorna. Lämplig belysning ger elever och lärare en miljö där det är lätt att lyckas.

Värdet av att skapa rätt belysning

Bättre resultat

Ljuset i vår miljö påverkar vår energinivå, vårt humör, vår dygnsrytm och vår hälsa. Rätt belysningslösning hjälper eleverna att fokusera och få energi hela dagen. Med tiden bidrar detta till ökat självförtroende och motivation.

Ökat välbefinnande

Rätt belysning för rätt tillfällen ökar välbefinnandet och gör både elever och lärare på bättre humör. Elever med gott om energi blir mer engagerade och sociala, vilket skapar bättre miljö i klassrummet och en bättre relation mellan lärare och elever.

Minskad strömförbrukning

Högkvalitativa armaturer och smarta styrlösningar ger bästa möjliga kombination av hållbarhet, effektivitet och intelligent förbrukning. Högklassiga armaturer har lång livslängd och är helt underhållsfria. Rätt kombination av sensorer och manuell styrning säkerställer att ljuset bara är tänt när det behövs och att kostnaderna minimeras.

Användingsområden

Klassrum

Moderna klassrum används för en lång rad olika aktiviteter och inlärningssätt. En perfekt belysningslösning måste ge bästa möjliga belysning för undervisning på svarta tavlan eller en whiteboard, användning av en projektor, arbete eller läsning på skolbänkarna, användning av personliga skärmar och för att arbeta i grupp.

För att tillhandahålla en dynamisk inlärningsmiljö rekommenderar vi belysningslösningar som är människocentrerade. Dessa lösningar anpassar ljuset hela dagen, efterliknar det naturliga dagsljuset och hjälper eleverna att hålla sig vakna och fokuserade hela dagen. Läraren kan också aktivera ”provbelysning” för att hjälpa eleverna att göra sitt bästa under proven.

Rätt belysning är särskilt viktigt när det gäller att skapa miljöer för visuell inlärning. En kreativ och trivsam inlärningsmiljö skapas genom att använda belysning med rätt färgtemperatur och låg bländning. Rätt belysning gör det enklare att lära sig med och om färger, former och storlekar.

Sensorer och automatiserade styrsystem bidrar till att minimera energiförbrukningen genom att stänga av belysningen när rummet inte används.

Föreläsningssalar

Föreläsningssalar används i hög grad på samma sätt som klassrum, fast i större skala, med högre tak och större avstånd. Många hörsalar utformas också medvetet med begränsad tillgång till naturligt ljus.

En perfekt belysningslösning måste ge tillräckligt med ljus för regelbunden undervisning, föreläsningar med video eller projektor och aktivt deltagande från eleverna. Under ordinarie lektioner måste det finnas tillräckligt med ljus på alla arbetsytor för att eleverna ska kunna göra anteckningar, följa med i utdelat material och för att lärare och elever ska kunna upprätthålla ögonkontakt. Det är också viktigt att undvika bländning och reflektioner i arbetsytor och skärmar.

Många föreläsningssalar används också för föredrag, föreställningar och vuxenutbildning, så belysningslösningarna måste kunna ge tillräckligt med ljus för publik i alla åldrar.

Förskolor och aktivitetsrum

Belysning i förskolor och aktivitetsrum måste utformas för att underlätta lek, visuell kommunikation och andra aktiviteter som att tillverka, rita och måla. Dessa miljöer bör vara dynamiska och belysningen bör stimulera lärandet genom att använda rätt belysningslösning för varje rum och aktivitet. Med rätt färgtemperaturer, lux-nivåer och visuell komfort blir miljöerna levande och hjälper barnen att bättre uppfatta färger, former, storlekar, och avstånd

Ögonkontakt och förmågan att läsa av ansiktsuttryck och kroppsspråk är avgörande för kommunikation, anknytning och en känsla av trygghet. Belysningen måste skapa en säker miljö för utforskning och utveckling.

Automatiserade och manuella styrlösningar kan anpassa belysningen hela dagen, låta ljuset dämpas när det är dags för en tupplur och minska förbrukningen genom att släcka belysningen när ingen är närvarande.

Bibliotek och studieområden

Bibliotek och studieområden används både för enskilt arbete och grupparbete samt för att läsa och skriva på både papper och datorer. På platser som är avsedda för läsning och studier bör det finnas 500 lux på alla arbetsytor. Bländningen och reflektionen från skärmarna bör vara så liten som möjligt, och färgåtergivningen bör vara minst 80 RA för att fotografier, bilder och konst ska komma till liv.

Asymmetrisk belysning och tillräcklig vertikal ljusstyrka gör det enkelt att hitta rätt böcker, både på de högsta och de lägsta hyllorna.

Entréer

Entréer bör utformas för att vara inbjudande. Under dagen hjälper något högre belysningsnivåer till med att underlätta övergången från naturligt till artificiellt ljus. På eftermiddagen och kvällen kan belysningsnivån sänkas. Dagsljussensorer och andra intelligenta styrlösningar är ett bra sätt att bidra till att optimera belysningen.

Om entrén också används som mottagnings-, utställnings- och samlingsplats bör belysningslösningen utformas med detta i åtanke. Separata sektioner och riktat belysning kan övervägas.

Korridorer och trapphus

Korridorer och trapphus är avgörande för att elever och lärare ska kunna ta sig mellan olika platser. Belysningslösningen måste ge tillräckligt med ljus för att göra förflyttningarna effektiva och säkra, samtidigt som den skapar en trevlig och inbjudande atmosfär.

Långa korridorer kräver högre ljusnivåer för att hjälpa elever och lärare att se varandra och upprätthålla ögonkontakt på längre håll. Belysningen bör kompensera för varierande tillgång till naturligt ljus från fönster och säkerställa enhetliga ljusnivåer i hela området.

Korridorer och trapphus är också ett viktigt område för att umgås. Dessutom kan de användas för att visa information och elevernas konstverk och arbeten. Diffuserad belysning med tillräcklig färgåtergivning och låg bländning bidrar till att allt återges på rätt sätt.

Korridorer är också avgörande vid nödsituationer, och utrymningsvägar med säkerhetsbelysning måste planeras.

Sporthallar

Sporthallar används för ett antal olika aktiviteter, varav många kräver olika belysningsnivåer. Större sporthallar kan ofta delas upp i flera sektioner. Därför är det viktigt att belysningen i varje sektion kan styras separat. När hela hallen används ska belysningen vara jämn. Belysningen ska alltid vara utformad för den mest krävande tillämpningen. Många aktiviteter och sporter kräver också att deltagarna tittar upp mot taket, vilket innebär att det är viktigt att minimera bländningen.

Armaturer i sporthallar kan träffas av bollar eller annan utrustning och bör ha en tillräcklig IK-klassning för att klara upprepade stötar. Armaturerna bör också utformas så att de inte samlar damm, eftersom de höga taken gör dem svårare att rengöra.

Sporthallar används ofta för andra evenemang än sportevenemang, så belysningen bör utformas med detta i åtanke. Särskild belysning för en scen eller presentationsyta som kan styras separat ökar flexibiliteten.

Belysning i sporthallar kräver mycket ström, och intelligenta sensorer är ett bra sätt att minska strömförbrukningen när ingen är där.

Skolkafeterior

Belysningen i kafeterian bör utformas för att skapa en avkopplande och social atmosfär som främjar umgänge och välbefinnande. Tillräcklig färgåtergivning tar fram de naturliga färgerna i maten och bidrar till att göra måltiden mer aptitlig och njutbar. Armaturer som är lätta att rengöra hjälper till att upprätthålla god hygien.

Skolkafeterior används ofta också för samlingar, presentationer och andra evenemang, så belysningslösningen bör även ta hänsyn till dessa behov. Sektioner som fungerar som scener eller används för presentationer bör ha särskilda belysningslösningar som kan styras separat.

Kök

Belysningslösningar för kök bör ge bästa möjliga arbetsförhållanden för personalen, samtidigt som de har lämplig IP-klass och är enkla att hålla rena.

Färg är en viktig del när det gäller att välja ingredienser samt att laga och avnjuta mat. Därför bör belysningslösningar i kök ha noggrann färgåtergivning, låg bländning och hög likformighet för alla arbetsytor.

Effektivitet

Effektivitet mäts efter hur bra en lampa omsätter ström till ljus, alltså hur många lumen man får ut per watt som går in (Lm/W). Modern LED-belysning använder långt mindre ström än äldre belysningstyper. Det är också stor skillnad mellan bra och dåliga LED-produkter. Genom att byta ut gammal belysning reduceras energiåtgången kraftigt.

LED-produkter är något dyrare i inköp än andra alternativ, men denna investeringen betalar sig på kort tid. Under produktens livslängd ger det låga energiåtgång  och det är en stor besparing.

 

God ljuskvalitet i minst 50.000 timmar

Bra LED-produkter ska ge samma goda ljuskvalitet i minst 50.000 timmar, utan att det krävs underhåll. Produkten kommer att sluta att fungera när livstiden är slut, och ljuskvaliteten kan efter vart bli något sämre. För att uppnå lång livstid är det avgörande att produkten tillverkas så att LED-modulerna inte blir för varma samt att det är bra kvalitet på komponenterna.

Med förväntad livstid som motsvarar 8 timmars användning varje dag i 17 år säger det sig själv att man har mycket att spara på ett byte av glödlampor, ljusrör eller billigare armaturer med betydligt kortare livstid.

Till Dig som installerar

Snabb montering och ett bra resultat

För installatören är det viktigt att välja en produkt som dels ger ett bra resultat men också nöjda användare.

DEFAS;s produktfamilj Ledge® består av en komplett serie armaturer speciellt utvecklad för att kombinera snabb och enkel montering med bra ljuskvalitet och högt ljusutbyte. I tillägg gör den minimalistiska designen det möjligt att skapa ett gemensamt visuellt uttryck i fastigheten.

Läs mer

Referenser

Ledge Surface, referensbild, kök i skola

Kurlands skola

På Kurlands skola  monterades Ledge® Surface i såväl klassrum, matsal och aktivitetsrum. Både installtörer, lärere och elever är väldigt nöjda med lösningen och resultatet.

“Alla är överens om att detta är ett ljus som fungerar bra. Bra arbetsljus är viktigt. Då blir det mindre oro bland barnen”  – Anne Berg, styrelsordförande.

Se flera bilder i galleriet under.

Ledge® Surface

“Fördelen med denna lampa är att man fäster den lätta bakplattan framför lampan, så att det inte blir tungt för axlar och nacke. Monteringsplattan har got om  plats bakom lampan och man har också några centimeter tillgodo för att flytta lampan på. Lampan är enkel att montera, fin att se på och kvaliteten är mycket bra. Vi har endast haft några få som inte fungerar på ett mycket stort antal lampor.” – Jan-Eirik Midtsundstad, EDA. 

Se produkt

Andra produkter:

Ledge® Recessed

Ledge® Suspended

Nyhet! LedgeCirce® D300

Nyhet! LedgeCircle® D460