LedgeCircle® RF

Intelligent ljus

Få ljus när du behöver det - spara ström när du kan. LedgeCircle® RF har en unik kombination av sensorer och radiokommunikation, som minskar strömförbrukningen och ger kvalitetsljus, när och där det behövs.

Så fungerar det:

day light sensor man 4

Sensorer och kommunikation

 • Varje LedgeCircle® RF har en inbyggd radarensor och en radioenhet som möjliggör kommunikation med upp till 30 andra armaturer.
 • När en armatur detekterar rörelse tänds den och sänder en signal till anslutna armaturer att göra likadant.
 • Anslutna armaturer kan svara med att sättas i maxläge eller Min/Standby.
5 day light sensor man
 • När en person rör sig i byggnaden kommunicerar armaturerna med varandra, för att de ska tändas eller fortsätta lysa.
 • Efter den senaste detekteringen förblir alla armaturer tända i Hold (max ljusnivå) eller Standby (Vald lägstanivål).
 • På så sätt är det alltid tillräckligt med ljus där man behöver det.

Exempel:

6day light sensor man
 • En armatur som detekterar rörelse, sätt i maximal ljusstyrka och signalerar till andra armaturer på samma våning, att göra likadant.
 • Armaturer i trapphus signalerar till armaturer på våningen över och under för att de ska tändas i Min/Standby-läge. Detta kan anges i nivåerna 10, 20, 30 eller 50%.
 • Detta belyser trapphuset för både de som går upp och ner.
7day light sensor man
 • När en person går upp eller ner detekteras rörelsen av armaturerna på aktuellt våningsplan, som redan är på Min/Standby-läge.
 • Armaturen tänds då till max-läget, signalerar till alla armaturer på samma våning att göra likadant och signalerar till närliggande våningsplans armaturer att gå in i Min/Standby-läge.
 • Armaturerna på första våningsplanet förblir på maximal belysning under hela sessionen.
8day light sensor man
 • När personen rör sig vidare upp i byggnaden tänds anslutna armaturer på samma sätt.
 • När Hold-perioden tar slut, övergår armaturer på de lägre våningsplanen till Min/Standby-läge under resterande Standby-period.
 • En person som går ut från en lägenhet eller ett kontor, kommer att försätta alla armaturer på samma våningsplan i maxläget.
9day light sensor man
 • Armaturerna på varje våning stängs av när Standby-perioden är över. Standbyperioden kan även vara obegränsad, vilket innebär att armaturerna aldrig släcks helt.
 • Inställningar för detektering, Hold- och Standby-perioder samt dagsljussensor kan anges med en fjärrkontroll. (TIllbehör).