LedgeCircle® RF

Smart styring og enkel montasje

Få lys når du trenger det - spar strøm når du kan. LedgeCircle® har en unik kombinasjon av sensorer og radiokommunikasjon.

Slik virker det:

Illustrasjon av RF funksjonalitet - deteksjon og signal

Sensor og kommunikasjon

 • Hver LedgeCircle® RF har en innebygget radarsensor og en radiomodul som lar den kommunisere med opp til 30 andre armaturer.
 • En armatur som registrerer bevegelse skrur seg på og sender et aktiveringssignal som får tilkoblede armaturer til å gjøre det samme.
 • Tilkoblede armaturer kan respondere ved å gå til sitt Max lysnivå eller ved å gå til et valgt Standby/Min lysnivå.
Illustrasjon av LedgeCircle RF funksjonalitet - signal til andre armaturer - korridor.
 • Når en person beveger seg gjennom bygget sørger kombinasjonen av sensor og radiokommunikasjon for at alle tilkoblede armaturer går på eller forblir på.
 • Etter siste registrering eller signal forblir hver armatur på i justerbare Hold (Max lysnivå) og Standby (valgt Min lysnivå) perioder.
 • På den måten er det alltid nok lys der folk er, skal og nettopp har vært.

Eksempel:

Illustrasjon - eksempel på installasjon med LC RF 1.
 • En armatur som registrerer bevegelse går på til sitt Max-lysnivå og sender et aktiveringssignal. Tilkoblede armaturer i samme etasje går til Max.
 • Trappearmaturer i etasjen over og under mottar også signalet og går til sitt Standby/Min lysnivå. Dette kan justeres til 10, 20, 30 eller 50%.
 • Dette sikrer at det er alltid er noe lys i neste etasje man kommer til.
Illustrasjon - eksempel på installasjon med LC RF 2.
 • En person som beveger seg oppover registreres  trappearmaturen i hver etasje, som allerede er på sitt Standby-lysnivå.
 • Armaturen går til Max og sender et aktiveringssignal. Armaturer i samme etasje går til Max mens trappearmaturen i neste etasje går til sitt Standby-nivå.
 • Armaturene i første etasje forblir på Max i Hold-periodens varighet.
Illustrasjon - eksempel på installasjon med LC RF 3
 • Belysningen følger samme mønster i hver etasje.
 • Når Hold-perioden utløper vil armaturer i de lavere etasjene justere seg ned til ditt valgte Standby-lysnivå i Standby-periodens varighet.
 • En person som beveger seg fra en leilighet eller et kontor vil utløse utløse belysningen på samme måte.
Illustrasjon - eksempel på installasjon med LC RF 4.
 • Armaturene i hver etasje skrur seg av etter hvert som Standby-periodene utløper. Merk at at Standby-perioden kan settes til uendelig (MinMax mode).
 • Innstillinger for sensitivitet, Hold- og Standby-perioder, lysnivåer og dagslyssensor kan alle justeres med en fjernkontroll (nødvendig tilbehør).