Belysningslösningar för kontor

Hjälp människor att trivas

En modern arbetsmiljö kräver flexibilitet och fokus. Våra experter skapar lösningar som främjar välbefinnande, kreativitet och prestationer.

Värdet av att skapa rätt belysning

Personnel in office

Ökat välbefinnande och bättre hälsa

Rätt mängd och kvalitet på belysningen är avgörande för vår långsiktiga hälsa och välbefinnande. Belysningslösningar bör också anpassas efter olika uppgifter och tillämpningar, tider på dygnet och individuella behov. Personocentrerad belysning kan användas för att justera belysningsnivåer och färgtemperaturer hela dagen. Fokus bör ligga på att minska risken för bländning och att använda armaturer som ger en hög grad av visuell komfort.

students talking

Bättre resultat

Professionella belysningslösningar kan skapa miljöer som främjar fokus, hjälper oss att slappna av eller uppmuntrar kreativitet och social samverkan. Allt detta är nödvändigt för att människor och företag ska kunna prestera så bra som möjligt. Kvalitetsbelysning bidrar också till bättre humör och minskad frånvaro.

personnel in factory 5

Minskad förbrukning och lägre kostnader

Alla företag har ett ansvar för att bidra till en bättre miljö. Högkvalitativa armaturer ger effektivitet i toppklass, lång livslängd och mindre avfall. Intelligenta styrsystem säkerställer att belysningen bara är på när den behövs och att ingen onödig ström används. Vi strävar efter att följa alla miljöstandarder, minimera avfall från förpackningar och skapa återvinningsbara produkter.

Användningsområden

personnel in factory 4

Privata kontor

Belysningen i privata kontor bör ha flexibla styrlösningar, så att varje användare kan anpassa den efter sina egna behov, preferenser och uppgifter. Som standard bör arbetsytor ha 500 lux. Huvudljuskällan ska monteras ovanför och bakom arbetsstationen och ge diffuserat ljus som begränsar skuggor, bländning och reflexer.

Vi rekommenderar en dynamisk ljusinställning för att skapa kontraster. Använd belysningen för att förtydliga de olika utrymmenas funktioner med olika färgtemperaturer och intensitet. Detta kommer att skapa en bättre arbetsmiljö och stimulera produktiviteten och välbefinnandet.

students talking 2

Öppna kontor

Öppna kontor måste planeras noggrant för att säkerställa att belysningen optimeras för både enskilda arbetsstationer, gruppytor och rummet som helhet. Varje arbetsyta bör som standard ha 500 lux med diffuserat ljus och en bra kombination av direkt och indirekt belysning. Upplysta ansikten och tillräcklig belysning på väggar och tak skapar en ljusare miljö och ökat välbefinnande bland medarbetarna. Liten bländning och minimala reflektioner från skärmar och andra arbetsytor förebygger obehag under arbetet. Vi uppfattar färgtemperaturer olika, så belysningsbehoven varierar med ålder och från person till person. Dessa faktorer är viktiga att tänka på när du planerar belysningslösningar.

Personcentrerad belysning kan användas som ett komplement för att skapa mer dynamiska arbetsförhållanden. Personcentrerad belysning anpassar automatiskt ljusnivån och färgtemperaturen för att optimera välbefinnande och prestanda.

Personnel in office 3

Mötesrum

Moderna mötesrum kräver flexibla lösningar som kan ge perfekt belysning för möten, presentationer och videokonferenser.

Under möten bör en jämn och diffuserad belysning lysa upp ansikten och ge tillräcklig belysning av arbetsytor för att läsa och skriva. Diffuserad belysning från nedåtriktade lampor förhindrar också reflektioner från skärmar.

Under presentationer bör deltagarna kunna dämpa belysningen över tv-apparater eller projektorskärmar och rikta belysningen för att markera en whiteboardtavla eller ett blädderblock. Det är också viktigt att alla deltagare kan se presentatörens ansikte.

I rum som används för videokonferenser är det viktigt att lysa upp ansikten på alla deltagare i rummet, så att de är lätta att se och kan kommunicera med deltagare som tittar på dem via en skärm. Detta innebär vanligtvis riktad belysning från taket eller väggarna som kan tändas automatiskt eller separat från den vanliga rumsbelysningen.

personnel in factory 3

Korridorer och trapphus

Förutom att knyta samman kontor och områden spelar korridorer och trapphus en viktig roll för att skapa en trivsam miljö och visuell identitet. Korridorer är en viktig plats för formella och informella samtal med kollegor. Belysningen och utformningen påverkar medarbetarna många gånger varje dag under övergången från en aktivitet till en annan.

För att skapa bästa möjliga förhållanden bör belysningen bidra till att belysa ansikten, konstverk på väggarna och andra designelement. Detta åstadkoms med inbyggda nedåtriktade lampor, kanske i kombination med ytmonterade väggarmaturer.

office reception empty

Lobbyer och atrier

Lobbyer och entréer är de områden där företag organisationer kan skapa ett positivt första intryck och lägga grunden för positiv samverkan med kunder och partners. Belysningen i lobbyer, atrier och andra öppna ytor ska understryka och framhäva designelement och konstverk. Riktad belysning kan också bidra till att skapa en känsla av rymd.

Entrén är det område där besökare passerar mellan naturligt och artificiellt ljus. Ljusnivåerna bör därför vara högre än i andra rum för att underlätta övergången. Belysningen i lobbyer och andra öppna områden bör också hjälpa människor att orientera sig, genom att diskret lyfta fram specifika områden som reception, sittgrupper, hissar och trapphus.

Receptionen bör vara särskilt väl upplyst för att hjälpa de anställda att få kontakt med varandra och utföra administrativa uppgifter. Områden som är avsedda för att vänta, umgås eller hålla informella möten bör belysas på ett sätt som passar för det specifika användningsområdet.

Referensprojekt

Gjensidige i Bjorkvika

Belysning till Vy transport & Gjensidige försäkringar, Oslo

Vi har levererat alla inredningslösningar för belysning i kontorsbyggnaden för Vy transport & Gjensidige försäkringar, Oslo.

Gard i Arendal

Gard Marine Insurance huvudkontor i Arendal

Vi har levererat nya inredningslösningar för belysning vid renoveringen av huvudkontoret för Gard Marine Insurance i staden Arendal i södra Norge.

Annat

RISE – Forskningsinstitutet – Göteborg

AstraZeneca – Stockholm

STIM – new headoffice in Lofoten, Norge