Kontorbelysning

Hjelp folk til å trives

Et moderne arbeidsmiljø krever fleksibilitet og fokus. Vi hjelper deg med løsninger som bidrar til økt trivsel, ytelse og kreativitet.

Verdien av riktig belysning

Mann snakker i mobiltelefon på kontor

Økt trivsel og bedre helse

Riktig lysmengde og kvalitet er avgjørende for trivsel og helse. Belysningen bør også tilpasses individuelle behov, oppgaver og tider på dagen. Menneskeorientert belysning justerer automatisk lysnivået og fargetemperaturen gjennom dagen og kan være en god løsning mange steder. Belysningen bør også tilpasses ulike arbeidsoppgaver og skape god visuell komfort.

To kvinner snakker om prosjekt foran datamaskin

Økt ytelse

Tilpasset belysning kan bidra til økt fokus, mindre stress, økt kreativitet, et bedre sosialt miljø og lavere fravær. Alt dette er nødvendig for at ansatte og bedrifter skal kunne utnytte sitt potensiale og oppnå bedre resultater.

Kvinne snakker foran stor ansamling i møterom

Redusert forbruk

Alle bedrifter har et ansvar for å bidra til et bedre miljø, både lokalt og globalt. Armaturer av høy kvalitet gir bedre effektivitet, lengre levetid og mindre avfall. Intelligent styring sørger for at lyset bare er på når det trengs, og at man ikke bruker mer strøm enn nødvendig. Vi følger alle miljøstandarder, minimerer avfallsmengden fra emballasje og produserer produkter som kan resirkuleres.

Bruksområder

Kontorer

Mann snakker i mobiltelefon mens han ser på noe på en dataskjerm

I et cellekontor bør arbeidsflaten ha 500 lux som standard, men for et optimalt resultat bør belysningen tilpasses den enkelte brukers behov, preferanser og oppgaver. Belysningen prosjekters slik at arbeidsområdet er jevnt belyst og med optikk som gir visuell komfort, blant annet ved å begrense ubehagsbledning, refleksjoner og skygger.

Vi anbefaler dynamisk belysning for å skape gode kontraster og definere rommets funksjoner ved hjelp av forskjellige fargetemperaturer og lysstyrker. Dette skaper et bedre arbeidsmiljø og bidrar til økt produktivitet og trivsel.

Kontorlandskap

Kvinne lytter til kollega som snakker

Åpne kontorlandskap bør planlegges for å sikre optimal belysning for individuelle arbeidsstasjoner, gruppeområder og rommet som helhet. Hver arbeidsflate bør ha standard 500 lux med jevnt lys og en god kombinasjon av direkte og indirekte belysning. Godt opplyste ansikter og tilstrekkelige lysnivåer på vegger og i tak skaper et lysere miljø og øker trivselen. Lav blending og minimalt med refleksjoner på skjermer og andre arbeidsflater forebygger ubehag mens man jobber.

Menneskeorientert belysning kan benyttes for å skape mer dynamiske arbeidsforhold. Menneskeorienterte løsninger justerer lysnivået og fargetemperaturen automatisk gjennom dagen for å optimalisere trivsel og yteevne.

Møterom

Smilende dresskledd mann i møterom foran en rekke kolleger

Moderne møterom trenger fleksible løsninger som sikrer optimal belysning for fysiske møter, presentasjoner og videokonferanser.

For fysiske møter bør jevnt lys treffe deltakernes ansikter og gi tilstrekkelig lys på alle arbeidsflater til lesing og skriving. Riktig optikk og avskjerming forebygger blending og refleksjoner fra skjermer og gir god visuell komfort.

Under presentasjoner må deltakerne kunne skru ned lyset over TV-en eller lerretet og slå på rettet lys mot en whiteboard eller flipover. Det er også viktig at alle deltakerne ser ansiktet til den som presenterer.

I rom som brukes til videokonferanser er det viktig med lys på ansiktet til alle deltakere, slik at de er enkle å se og kommunisere med for deltakere som ser dem på skjerm. Dette innebærer vanligvis et rettet lys fra tak eller vegger som kan slås på automatisk eller manuelt, uavhengig av grunnbelysningen i rommet.

Korridorer og trapperom

Smilende dresskledd mann snakker i mobil mens han går nedover korridor mellom glasskontorer

I tillegg til å binde sammen ulike områder og kontorer, spiller korridorer og trapperom en viktig rolle i å skape et et trivelig miljø og visuell identitet. Korridorer er også viktige steder for formelle og uformelle samtaler, og belysningen bidrar til å påvirke ansatte her gang de beveger seg fra oppgave til en annen.

For å skape best mulig atmosfære bør belysningen belyse ansikter, kunst og andre interiørelementer.

Inngangspartier og resepsjon

Elegant resepsjonsområde med mange designelementer i tre

Lobbyer og inngangspartier skal være funksjonelle, men gir også bedrifter og organisasjoner en mulighet til å skape godt førsteinntrykk og et bedre grunnlag for fremtidig samarbeid. Belysningen i lobbyer, atrier og andre åpne områder bør understreke og fremheve rommets karakteristikk, designelementer og kunst.

I inngangspartiet går besøkende over fra fra naturlig til kunstig lys, og lysnivået bør være høyere her enn i andre rom for å gjøre overgangen enklere. Belysningen i lobbyer og andre åpne områder bør også gjøre det enklest mulig å orientere seg ved å på en subtil måte fremheve viktige områder som resepsjon, sittegrupper, heiser og trapper.

Resepsjonsområdet skal være spesielt godt opplyst, slik at ansatte kan kommunisere med besøkende og gjennomføre administrative oppgaver. Områder som brukes til venting, sosialisering eller uformelle møter bør også belyses på egnet måte.

Referanseprosjekter

Vy transport & Gjensidige forsikring, Oslo

Eksteriør NSB og gjensidige bygget i Bjørvika

Vi har levert all interiørbelysning i bygget hvor bl.a. Vy tranport og Gjensidige forsikring har sine kontorer i Bjørvika i Oslo.

Gard sjøforsikring - hovedkontor i Arendal

Eksteriør Gard sjøforsikring

Vi har levert interiør belysningen ved renovering av Gard sjøforsikrings hovedkontor i Arendal.

Andre

RISE – Research Institute – Gothenburg

AstraZeneca – Stockholm