Ljusföroreningar och biologisk mångfald: «Hitta balans mellan människors trygghet och djurens välmående»

Ljusföroreningar och biologisk mångfald. Icke-solidarisk belysning kan vara skadligt för djurlivet.

Solidarisk belysning är en viktig nyckel för att bevara djur- och växtlivet längs vägar och i parker inne i staden. «Vi har ju bara en planet. Den har vi våldfört oss på under de senaste seklen. Då tycker jag att vi belysningsmänniskor ska ta vårt ansvar att – när det är möjligt – bidra till den biologiska mångfalden», säger Per Bäckstrand, Key Account Manager på DEFA Lighting.

Människor mår bra av rätt belysning. Att lysa upp vägar, gator och parker innebär både en ökad säkerhet och trygghet för de som vistas där och passerar förbi. Däremot finns det otalet exempel på hur upplysta områden har haft en negativ inverkan på djurlivet; när en park, bilväg eller villagata har lysts upp på det traditionella sättet har djur förlorat sina hem och tvingats flytta.

Välmående djurliv möter energieffektivitet

Ljusföroreningar och biologisk mångfald. Att ljussätta utan djuren i åtanke är skadligt för djurlivet.
«Belysning är inte är någonting djuren efterfrågar utan väg-, gatu- och parkbelysning är enbart till för oss människor. Målet är att erbjuda en så pass begåvad belysningslösning att djuren kan bo kvar, även om de kan behöva flytta en liten bit inom sitt område», säger Per Bäckstrand på DEFA, som är specialister på all form av utomhusbelysning.

«Mycket av det vi människor gör har en påverkan på något. När det gäller utomhusbelysning tycker vi att det är viktigt att höja blicken och utföra vårt arbete på bästa sätt; vi vill vara solidariska mot skattepengar och vi vill vara solidariska mot både människor och natur», säger Per Bäckstrand och fortsätter:
«Självklart är det alltid en utmaning att hitta en balans mellan människors säkerhet och så kallade ljusföroreningar, men det finns sätt att faktiskt kunna visa hänsyn till djuren samtidigt som belysningslösningen är energieffektiv och människorna känner sig trygga på platsen.»

Smart styrning för att inte «överlysa»

Gällande ljusföroreningar och biologisk mångfald berättar han om belysningslösningar där vägen eller området i fråga inte lyses upp under hela natten och att belysningen avgränsas så att det endast är ljust där det behövs. Att inte «överlysa» är a och o för att djuren ska kunna bo kvar i sina hem.
«Att inte ha tänt mer än nödvändigt har betydelse. Till exempel; belysningslösningar med smart styrning kan bedöma hastigheten på den som kommer in i området i fråga. En fotgängare behöver en längre lystid än en bil. Ett fordon, som håller en högre hastighet än en gående, kräver att man tänder upp fler armaturer för att lysa upp en längre sträcka framför bilen – fast under en kortare tid.»
En annan viktig faktor när det gäller solidarisk belysning är att man väljer ljusfärger i det varmare spektrat.

Alltför få ser på kvalitet och kostnad över tid

DEFA Elect - en utomhusarmatur.
DEFA:s armatur Elect erbjuder smart styrning, vilket kopplas till minskad djurlivspåverkan samtidigt som våra lösningar kan ge energibesparingar på upp till 70 %.

På frågan om hur prioriterad solidarisk belysning är på beställarsidan, säger Per:
«Beslutsfattarna sitter på en påse pengar som de har fått ansvar för att göra något bra med. Ibland tar de inte hänsyn till tillräckligt många aspekter. Man har en driftbudget och en investeringsbudget, och det är först när man slår ihop dessa budgetar man kan få snurr på det och nyttja skattepengarna smart. Alla förstår såklart logiken med det, men det är få som faktiskt tittar på kvalitet och kostnader över tid. Men till vår glädje ser vi att detta sakta men säkert börjar ändras!»
«Några har varit early adopters när det gäller styrsystem, men vår uppfattning är att solidarisk belysning mest är på diskussionsnivå i dag, trots att vi vet att allt större områden i samhället används av människor på bekostnad av djur och natur.»

Han avslutar:
«DEFA kan erbjuda en högkvalitativ, komfortabel belysningsanläggning med högsta effektivitet och smart styrning. Med minskad påverkan på djurlivet har vi nått en dimension till. Dessutom blir anläggningen inte dyr utan tvärtom över tid.»

Läs mer om ljusföroreningar och biologisk mångfald i vår utomhusbroschyr.

Vill du veta mer om våra lösningar? Kontakta oss: