Belysningslösningar för industrin

Produktivitet och välbefinnande i krävande miljöer

Segmentet för industribelysning omfattar ett brett spektrum av tillämpningar och miljöer, var och en med sina egna utmaningar och krav. Våra experter kan tillhandahålla den perfekta lösningen för dina behov.

Värdet av att skapa rätt belysning

Hälsa och välbefinnande

En välplanerad belysningslösning främjar hälsa och välbefinnande och gynnar både anställda och företaget som helhet. En bra belysningslösning kan hjälpa de anställda att känna sig pigga och fokuserade. Personcentrerade lösningar med automatisk anpassning av ljusnivåer och färgtemperatur gör arbetsytan mer dynamisk och ger en mer stimulerande miljö. Ökad tillfredsställelse bland de anställda och minskad risk för olyckor och utmattning minskar också de totala frånvaronivåerna.

Ökad produktivitet

Optimerade belysningslösningar ökar produktiviteten och minskar felfrekvensen genom att hjälpa de anställda att vara uppmärksamma under hela dagen. Detta gäller särskilt i miljöer där det finns liten tillgång till naturligt ljus och i industrier där de anställda arbetar kvälls- och nattskift. Automatiserade personcentrerade belysningslösningar kan lindra många av de potentiella utmaningarna med skiftarbete. Dessa lösningar använder sig av hjärnans naturliga reaktion på ljus och främjar vakenhet vid de idealiska tidpunkterna för varje skift.

Ekonomi och miljö

Smarta belysningslösningar med automatiserade styrsystem och kvalitetsprodukter minskar kostnaderna och är bra för miljön. Flexibla styrsystem minskar strömförbrukningen genom att undvika överskottsbelysning, medan armaturer i toppklass gör att det krävs armaturer och att färre behöver skrotas. Vi strävar efter att utveckla produkter som är effektiva och helt återvinningsbara.

Användningsområden

Tillverkning

Även om mycket av arbetet inom tillverkningsindustrin har automatiserats, måste människor fortfarande utföra många viktiga uppgifter under processen, både inom montering, styrning och logistik. Många av uppgifterna inom modern tillverkning kräver ett intensivt fokus på små detaljer, ofta över långa tidsperioder. Många anläggningar har också liten eller ingen tillgång till naturligt ljus, och de anställda arbetar ofta i skift.

Välplanerade och optimerade belysningslösningar för varje uppgift och miljö är det bästa sättet att bibehålla hälsa och välbefinnande för alla anställda, samt att minimera risken för fel och olyckor.

Tung industri

Belysningslösningar i tunga industrianläggningar måste klara extrema temperaturer, ångor och damm. Armaturerna ska ha tillräcklig IP-klass och skydd mot korrosion för att eliminera behovet av underhåll under armaturens livslängd. Installationen måste också ge tillräckligt med ljus från höga tak och ta hänsyn till flyttbar utrustning och förändrade förhållanden.

Produktion och distribution av livsmedel

De olika nivåerna i vårt livsmedelssystem ställer vitt skilda krav. Producenterna vill ha bästa möjliga förhållanden för djur och produkter. Det är viktigt att upprätthålla en naturlig dygnsrytm för djuren och ge dem rätt mängd ljus hela tiden. Inom packning, förädling och distribution är tillräckligt med ljus, med korrekt färgåtergivning, avgörande för både anställda och kunder. I hela tillverkningslinjen är automatiserade styrsystem och lösningar som är lätta att hålla rena viktiga delar av den perfekta processen.

Kemiska anläggningar

Tillverkning och hantering av kemikalier ställer specifika krav på armaturerna. Armaturerna måste ha högsta skyddsnivå mot korrosion, och behöver dessutom i många fall vara explosionssäkra. I anläggningar som hanterar farligt material hjälper automatiserad personcentrerad belysning de anställda att fokusera hela dagen och minskar risken för olyckor.

Lager och distribution

Lager och distributionscentraler är ofta stora, med mycket högt i tak och höga hyllor staplade med pallar och produkter. Tillräcklig horisontell och vertikal belysning är avgörande för säkerheten och effektiviteten hos plockare som letar efter specifika föremål. Mer belysning kan behövas i packnings- och lastningsområden.

Kylförvaring

Medan anläggningar för kylförvaring innebar en utmaning för äldre ljuskällor, ökar faktiskt LED-armaturernas livslängd vid låga temperaturer. Kombinationen av hållbarhet och underhållsfria lösningar är extra fördelaktiga i en miljö där temperaturen måste vara låg hela tiden, och byte av ljuskällor är mer krävande.

Parkeringsanläggningar

Parkeringsanläggningar kräver smarta styrningslösningar och armaturer som är väl skyddade mot damm. Intelligenta styrningslösningar med en kombination av sensorer och uppkopplade armaturer säkerställer att det finns gott om ljus på de platser som behöver det när det behövs, samtidigt som ljuset kan dämpas eller stängas av när ingen är i närheten. Detta minskar energiförbrukningen samtidigt som det ger en säker miljö för alla användare.