Belysningslösningar för industrin

Produktivitet och välbefinnande i krävande miljöer

Segmentet för industribelysning omfattar ett brett spektrum av tillämpningar och miljöer, var och en med sina egna utmaningar och krav. Våra experter kan tillhandahålla den perfekta lösningen för dina behov.

Värdet av att skapa rätt belysning

Företaget Däckteam som har bytt ut lysrör till defa LED

Hälsa och välbefinnande

En välplanerad belysningslösning främjar hälsa och välbefinnande och gynnar både anställda och företaget som helhet. En bra belysningslösning kan hjälpa de anställda att känna sig pigga och fokuserade. Personcentrerade lösningar med automatisk anpassning av ljusnivåer och färgtemperatur gör arbetsytan mer dynamisk och ger en mer stimulerande miljö. Ökad tillfredsställelse bland de anställda och minskad risk för olyckor och utmattning minskar också de totala frånvaronivåerna.

personnel in factory

Ökad produktivitet

Optimerade belysningslösningar ökar produktiviteten och minskar felfrekvensen genom att hjälpa de anställda att vara uppmärksamma under hela dagen. Detta gäller särskilt i miljöer där det finns liten tillgång till naturligt ljus och i industrier där de anställda arbetar kvälls- och nattskift. Automatiserade personcentrerade belysningslösningar kan lindra många av de potentiella utmaningarna med skiftarbete. Dessa lösningar använder sig av hjärnans naturliga reaktion på ljus och främjar vakenhet vid de idealiska tidpunkterna för varje skift.

Företaget Michelsens bil som har bytt ut lysrör till defa LED

Ekonomi och miljö

Smarta belysningslösningar med automatiserade styrsystem och kvalitetsprodukter minskar kostnaderna och är bra för miljön. Flexibla styrsystem minskar strömförbrukningen genom att undvika överskottsbelysning, medan armaturer i toppklass gör att det krävs armaturer och att färre behöver skrotas. Vi strävar efter att utveckla produkter som är effektiva och helt återvinningsbara.

Användningsområden

Man in facotry

Tillverkning

Även om mycket av arbetet inom tillverkningsindustrin har automatiserats, måste människor fortfarande utföra många viktiga uppgifter under processen, både inom montering, styrning och logistik. Många av uppgifterna inom modern tillverkning kräver ett intensivt fokus på små detaljer, ofta över långa tidsperioder. Många anläggningar har också liten eller ingen tillgång till naturligt ljus, och de anställda arbetar ofta i skift.

Välplanerade och optimerade belysningslösningar för varje uppgift och miljö är det bästa sättet att bibehålla hälsa och välbefinnande för alla anställda, samt att minimera risken för fel och olyckor.

UtiLine i lagerbygnad

Lager och distribution

Lager och distributionscentraler är ofta stora, med mycket högt i tak och höga hyllor staplade med pallar och produkter. Tillräcklig horisontell och vertikal belysning är avgörande för säkerheten och effektiviteten hos plockare som letar efter specifika föremål. Mer belysning kan behövas i packnings- och lastningsområden.

warehouse

Kylförvaring

Medan anläggningar för kylförvaring innebar en utmaning för äldre ljuskällor, ökar faktiskt LED-armaturernas livslängd vid låga temperaturer. Kombinationen av hållbarhet och underhållsfria lösningar är extra fördelaktiga i en miljö där temperaturen måste vara låg hela tiden, och byte av ljuskällor är mer krävande.

Belysning i parkeringshus

Parkeringsanläggningar

Parkeringsanläggningar kräver smarta styrningslösningar och armaturer som är väl skyddade mot damm. Intelligenta styrningslösningar med en kombination av sensorer och uppkopplade armaturer säkerställer att det finns gott om ljus på de platser som behöver det när det behövs, samtidigt som ljuset kan dämpas eller stängas av när ingen är i närheten. Detta minskar energiförbrukningen samtidigt som det ger en säker miljö för alla användare.

Referensprojekt

Företaget Michelsens bil som har bytt ut lysrör till defa LED

Michelsens bil i Tomelilla

Michelsens Bil har gjort ett byte från gamla lysrör til moderna LED-armaturer och halverat energiförbrukningen.

Herrgårdens sporthall i Malmö

Vi har levererat nya belysningslösningar, UtiLine armaturen, till Herrgårdens sporthall i Malmö.

Greencarrier i Moss, Norge

Vi har leverad all belysning till Greencarriers nya logistikcenter i staden Moss sör öst i Norge.

Norsk Triangelen

Station Triangeln i centrala Malmö

Vi har levererat belysningslösningar för den underjordiska stationen Triangeln i Malmö.

Helsingborgs parkeringshus

Parkeringshus i Helsingborg

Vi har levererat alla belysningslösningar till Helsingborgs lasaretts parkering.

Annat

AstraZeneca i Stockholm

Rips Husvägnar

Fotbollhall i Sunne

EKO hallen i Trollhättan

DAHL servicecenter i Kristiansand, Norge

Fiskberedningsindustri i mellersta Norge

Fjäderfäindustri i Norge