Industribelysning

Sikkerhet og trivsel i krevende miljøer

Industrisegmentet dekker en lang rekke ulike bruksområder, alle med unike utfordringer og krav. Uansett hva du trenger kan vi hjelpe deg med å skape optimale løsninger for dine behov.

Verdien av riktig belysning

Helse og trivsel

En godt planlagt belysningsløsning kan bidra til bedre helse og trivsel. Menneskeorienterte løsninger med automatisk justering av lysnivå og fargetemperatur gjør arbeidsplassen mer dynamisk og skaper et mer stimulerende og behagelig arbeidsmiljø. Økt tilfredshet og redusert risiko for ulykker og utmattelse bidrar også til redusert fravær.

Kvinnelig arbeidsleder snakker til mannlig medarbeider

Økt produktivitet

Tilpassede belysningsløsninger kan bidra til økt produktivitet og færre feil ved å hjelpe de ansatte med å beholde fokus og yteevne. Dette gjelder spesielt i miljøer hvor det er lite tilgang til naturlig lys, og i industrier der de ansatte har kvelds- og nattskift. Menneskeorienterte belysningsløsninger drar nytte av kroppens naturlige respons på lys, og kan løse mange av de potensielle utfordringene som er knyttet til skiftarbeid.

Økonomi og miljø

Intelligent styring og armaturer av høy kvalitet reduserer både økonomiske og miljømessige kostnader. Fleksibel styring reduserer strømforbruket ved å sikre at lyset kun er på ved behov. Produkter med høy effektivitet gjør at man trenger færre armaturer og reduserer strømforbruket. Vi utvikler produkter som er effektive, har minimalt med emballasje og er fullt resirkulerbare.

Bruksområder

Mann i hjelm jobber ved arbeidsstasjon

Produksjon

Mye produksjonsarbeid er automatisert, men mange viktige oppgaver utføres fortsatt manuelt, både innen montering, kontroll og logistikk. Mange av oppgavene i moderne produksjon krever stort fokus på små detaljer, ofte over lang tid. Produksjonsanlegg har ofte også lite eller ingen tilgang til naturlig lys, og de ansatte arbeider ofte i skift.

Godt planlagte og tilpassede belysningsløsninger for hver oppgave og hvert miljø bidrar til å sikre de ansattes helse og trivsel.

UtiLine i varelager

Lager og distribusjon

Lagre og distribusjonssentre er som oftest svært omfangsrike med stor takhøyde og høye hyller fulle av paller og varer. Tilstrekkelig horisontal og vertikal belysning er helt avgjørende for at ansatte skal kunne finne rett vare og bevege seg sikkert mellom reolene, både til fots og i truck. Det kan være behov for ekstra lys ved pakke- og lasteområder for å sikre en god overgang mellom naturlig og kunstig lys.

Mann i termodress noterer på papir i fryselager

Fryselager

Som i andre lagerlokaler må belysningen i kjølelagre skape sikre og gode arbeidsforhold for de ansatte. Tilstrekkelig horisontalt og vertikalt lys må sikre at det er lett å plukke rett vare, samtidig som man må bevare god visuell komfort. Mens kjølelagre pleide å være en utfordring for eldre lyskilder, bidrar den lave temperaturen faktisk til å gi LED-armaturer enda lengre levetid. Holdbare og vedlikeholdsfrie løsninger er ekstra gunstig i et miljø der temperaturen alltid må være lav, og bytte av lyskilder er mer utfordrende.

Inne i tomt, moderne og godt opplyst parkeringshus

Parkeringshus

Parkeringshus krever belysning med gode styringsløsninger og armaturer som er godt beskyttet mot støv og fukt. Sensorer og sammenkoblede armaturer sørger for tilstrekkelig lys ved ved behov, samtidig som lyset kan dimmes eller slås av når ingen er tilstede. På den måten reduseres strømforbruket, samtidig som man skaper en trygg atmosfære for alle brukere.

Referanseprosjekter

Michelsens bil i Tomelilla i Sverige

Michelsens Bil har byttet ut gamle lysrörsarmanturer til moderne LED-armaturer og halvert energiforbruket.

Brødrene Dahl i Kristiansand

Vi har levert all belysning til Brødrene Dahls nye servicesenter, administrasjonsbygg og lager på Mjåvann i Kristiansand

Greencarrier logisstikksenter i Moss

Vi har levert all belysning til Greencarriers nye shipping & logistikksenter i Moss

STIM Bio senter på Leknes i Lofoten

Vi har levert belysning til STIM Bio senter sitt nye hovedkontor på Leknes i Lofoten.

Eksteriørt - inngang Triangelen T-banestasjon Malmø

Triangeln jernbane-stasjon i Malmø

Vi har levert belysning til Triangeln tunnelbanestasjon i Malmø.

Eksteriørt - godt opplyst parkeringshus

Parkeringshus i Helsingborg

Vi har levert all belysning til parkeringshuset ved Helsingborg sykehus.

Andre

Dale beredskapshus i Sunnfjord

Takeda (legemiddelindustri) i Asker

AstraZeneca Stockholm

Fiskeforedlingsfabrikk, Vikna i Trøndelag

Kyllingslakteri i Trøndelag

Herrgårdens sporthall i Malmø

Rips Husvägnar i Sverige