SafeStart Motorvärmare 000-serien, vit bakgrund

SafeStart 000-serien

Flat konisk fläns

För effektiv och säker förvärmning av motorn

Beskrivning

Värmarens fläns är en konisk skiva och monteras med presspassning. Värmartypen används till motorer som har tillräckligt stor vattenkanal, så att elementets hela uppvärmda del ligger inne i motorblocket. Det handlar mest om fordon med större motorer med gott om plats i vattenkanalerna. Värmarserien monteras endast i fordon med motorblock av gjutjärn.

Läs bifogad monteringsanvisning till aktuellt fordon noga. Motorvärmaren ska ENDAST monteras på fordon angivna i monteringsanvisningen.

Packas upp till 25 st. Antalet bestäms av storleken på värmaren

Användning

DEFA motorvärmare är dimensionerade för ”normalt användning”. Normal användning definieras som: 3 inkopplingar x 3 timmar på ett dygn. Basera på 150 dagar ( ca 5 månader) på ett år. Om motorvärmaren används i utryckningsfordon, nödströmsgeneratorer eller där motorvärmare alltid/alldrig är inkopplad ska följande årlig service utföras:

1. Kontrollera motorvärmarens funktion och byt eventuellt ut motorvärmaren om den är defekt (Täcks inte av garanti).

Är motorvärmaren ansluten till pulsstyrt uttag där strömmen kopplas till och från flera gånger i timmen reduceras livslängden drastiskt. Därför ska motorvärmare ej användas i dessa uttag och täcks ej av garantin.

Ingår i

Motorvärmaren beställs separat eftersom de är modellanpassade

Teknisk dokumentation

Värmarens fläns är en konisk skiva (B) och monteras med presspassning. Värmartypen används till motorer som har tillräckligt stor vattenkanal, så att elementets hela uppvärmda del (A) ligger inne i motorblocket. Det handlar mest om fordon med större motorer med gott om plats i vattenkanalerna (C). Värmartypen monteras endast i fordon med motorblock av gjutjärn.

Med en DEFA-motorvärmare ansluten kan motortemperaturen öka med upp till 50°C över utetemperaturen, beroende på placering och typ av värmare samt kylvätskemängd.

Bäst inkopplingstid beror på utetemperaturen. Termisk balans nås efter ungefär 3 timmar. Detta betyder att tillförd effekt efter detta endast bidrar till att bibehålla uppnådd temperatur. Överflödet avges till omgivningen. Motorvärmaren kan vara inkopplad under längre tid utan att motorn eller värmaren tar skada. Det medför dock onödig strömförbrukning.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmarprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

Dokumentation

Produktark (pdf)