SafeStart motorvarmer 000 på hvit bakgrunn

Motorvarmer SafeStart 000-serie

Flat konisk flens

Benyttes kun på kjøretøy med støpejernsblokk.

Beskrivelse

Varmerens flens består av en konisk skive, og varmeren blir holdt på plass ved hjelp av presspasningsprinsippet. Denne varmertypen blir montert i motorer med romslig kjølevannskappe der hele den aktive delen av elementet kan stå inne i kjølevannskappen. Benyttes i de fleste tilfeller på kjøretøyer med store motorer hvor det er god plass i kjølevannskappen.

Motorvarmeren skal KUN monteres på kjørtøy beskrevet i monterings- anvisning. Montering av motorvarmer skal utføres på autorisert verksted.

Bruk

DEFA motorvarmere er dimensjonert for ”normal bruk”.
Normalbruk definerer vi som: 3 tilkoblinger x 3timer pr. døgn basert på
150 bruksdager pr. år (ca 5 måneder pr. år). Dersom motorvarmer benyttes i utrykningskjøretøy, nødstrømsaggregater e.l. hvor motorvarmer er kontinuerlig tilkoblet eller når kjøretøy ikke er i bruk, må følgende årlig service utføres:

Kontroller motorvarmerens funksjon og eventuelt bytt varmer om den er defekt (Dekkes ikke av garanti).

Bruk av motorvarmer i pulsstyrte garasjeanlegg hvor varmeren kobles av
og på x antall ganger i timen vil redusere motorvarmerens levetid dramatisk. Bruk av motorvarmer i slike anlegg anbefales ikke og dekkes ikke av produktgarantien.

Inngår i

Motorvarmeren må bestilles separat, da den er tilpasset forskjellige kjøretøy og motorer.

Samleeske opp mot 26 stk. Antallet bestemmes av størrelsen på varmeren.

Teknisk informasjon

Forsøk utført på en personbilmotor, viser at en 600W kjølevæske- montert motorvarmer hever motortemperaturen med opptil 50oC i forhold til omgivelsestemperaturen ved en innkoblingstid på 195 minutter ved -17oC eller kaldere. Det oppnås da termisk balanse i motor.

Tilført energi fra motorvarmer tilsvarer da tapet av varme som motor avgir til omgivelsene. Derfor er lenger tilkoblingstid enn ca. 3 timer miljøuvennlig. Av den grunn er det hensiktsmessig å bruke Auto funksjonen på DEFA urene SmartStartTM eller Futura.

DEFA AS er serti sert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer- produkter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

Nedlastinger

Produktark (pdf)