SafeStart 420 motorvarmer på hvit bakgrunn

Motorvarmer SafeStart 420-423-serie

Slangemontering med termostat

DEFA nummerserie fra 420 til 423 er en undergruppe av 400-serien

Beskrivelse

DEFA 420-421-422-423 skiller seg i to vesentlige punkter fra de andre varmerene i 400 serien:
Varmeelementet er i sin helhet omgitt av et vannkammer. Oppvarmingstemperaturen begrenses av en innebygget termostat. Termostaten regulerer vanntemperaturen og kobler ut strømtilførselen til elementet når vannet ved varmerens inn- /utløp har oppnådd en temperatur på 80ºC. Termostaten kobler inn ved 70ºC.

Les og følg medfølgende monteringsanvisning for ditt kjøretøy nøye. Motorvarmeren skal KUN monteres på kjørtøy beskrevet i monteringsanvisning. Montering av motorvarmer skal utføres på autorisert verksted.

Bruk

DEFA motorvarmere er dimensjonert for ”normal bruk”.
Normalbruk definerer vi som: 3 tilkoblinger x 3timer pr. døgn basert på
150 bruksdager pr. år (ca 5 måneder pr. år). Dersom motorvarmer benyttes i utrykningskjøretøy, nødstrømsaggregater e.l. hvor motorvarmer er kontinuerlig tilkoblet eller når kjøretøy ikke er i bruk, må følgende årlig service utføres:

Kontroller motorvarmerens funksjon og eventuelt bytt varmer om den er defekt (Dekkes ikke av garanti).

Bruk av motorvarmer i pulsstyrte garasjeanlegg hvor varmeren kobles av
og på x antall ganger i timen vil redusere motorvarmerens levetid dramatisk. Bruk av motorvarmer i slike anlegg anbefales ikke og dekkes ikke av produktgarantien.

Inngår i

Motorvarmeren må bestilles separat, da den er tilpasset forskjellige kjøretøy og motorer.

Samleeske opp mot 26 stk. Antallet bestemmes av størrelsen på varmeren.

Teknisk informasjon

Dette er en undergruppe av 400 – serien. Varmerne skiller seg i to vesentlige punkter fra de andre varmerne i 400 serien:

1. Varmeelementet er i sin helhet omgitt av et vannkammer (A).

2. Oppvarmingstemperaturen begrenses av en innebygget termostat.

Termostaten regulerer vanntemperaturen og kobler ut strømtilførselen til elementet når vannet ved varmerens inn- / utløp har oppnådd en temperatur på 80ºC. Termostaten kobler inn ved 70ºC. Varmeren må monteres i en stigende radiatorslange (C) og prinsippet (varmt vann stiger/kaldt vann synker) er avhengig av en åpen kjølevæskekrets for å skape sirkulasjon.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmeprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

IP-klasse
IP44

Nedlastinger

Produktark (pdf)