SafeStart Motorvärmare 420-serien, vit bakgrund

SafeStart 420-423-serien

Slangmontering med termostat

DEFA nummerserie 420-423 är en undergrupp till 400-serien.

Beskrivning

DEFA 420-421-422-423 skiljer sig på två väsentliga punkter från de andra värmarna i 400-serien:
Värmeelementet är i sin helhet omgivet av en vattenkammare. Uppvärmningstemperaturen begränsas av en inbyggd termostat som reglerer vattentemperaturen och kopplar bort strömtillförseln till elementet om vattnet vid värmarens in-/utlopp har uppnått en temperatur på 80ºC. Termostaten kopplar åter in vid 70ºC.

Läs bifogad monteringsanvisning till aktuellt fordon noga. Motorvärmaren ska ENDAST monteras på fordon angivna i monteringsanvisningen.

Användning

DEFA motorvärmare är dimensionerade för ”normalt användning”. Normal användning definieras som: 3 inkopplingar x 3 timmar på ett dygn. Baserat på 150 dagar ( ca 5 månader) på ett år. Om motorvärmaren används i utryckningsfordon, nödströmsgeneratorer eller där motorvärmare alltid/alldrig är inkopplad ska följande årlig service utföras: Kontrollera motorvärmarens funktion och byt eventuellt ut motorvärmaren om den är defekt (Täcks inte av garanti) Är motorvärmaren ansluten till pulsstyrt uttag där strömmen kopplas till och från flera gånger i timmen reduceras livslängden drastiskt. Därför ska motorvärmare ej användas i dessa uttag och täcks ej av garantin.

Teknisk dokumentation

Det här är en undergrupp till 400-serien. På två viktiga punkter skiljer DEFA 411420-411423 sig från de andra värmarna:

1. Hela värmeelementet ligger i en vattenkammare (A).

2. Uppvärmningstemperaturen begränsas av en inbyggd termostat som reglerar kylvätsketemperaturen och stänger av strömförsörjningen till elementet om kylvätsketemperaturen når 80°C i värmarens in och utlopp. Vid 70°C kopplar termostaten på strömmen igen.

IP-klass
IP44

Dokumentation

Produktark (pdf)