SafeStart Motorvärmare 715, vit bakgrund

SafeStart 710-757-serien

Värmare med termostat

Värmarserien innehåller värmare 715 med olika monteringsdetaljer (slangar, T-stycken, slangklämmor m.m.).

Beskrivning

Värmarserien innehåller värmare 715 med olika monteringsdetaljer (slangar, T-stycken, slangklämmor m.m.). Värmare 715 består av en vattenkammare med element och ett kopplingshus. I kopplingshuset sitter en termostat som mäter temperaturen på en metallplatta mellan kopplingshuset och vattenkammaren. In- och utloppsstosen är anpassade för 5/8”-slangar (16mm). Termostaten reglerar kylvätskans temperatur och stänger av strömmen till elementet om kylvätskan uppnår en temperatur av 80°C. Vid 70°C kopplar termostaten på strömmen igen.

Läs bifogad monteringsanvisning till aktuellt fordon noga. Motorvärmaren ska ENDAST monteras på fordon angivna i monteringsanvisningen.

Användning

DEFA motorvärmare är dimensionerade för ”normalt användning”. Normal användning definieras som: 3 inkopplingar x 3 timmar på ett dygn. Baserat på 150 dagar ( ca 5 månader) på ett år. Om motorvärmaren används i utryckningsfordon, nödströmsgeneratorer eller där motorvärmare alltid/alldrig är inkopplad ska följande årlig service utföras:

Kontrollera motorvärmarens funktion och byt eventuellt ut motorvärmaren om den är defekt (Täcks inte av garanti)

Är motorvärmaren ansluten till pulsstyrt uttag där strömmen kopplas till och från flera gånger i timmen reduceras livslängden drastiskt. Därför ska motorvärmare ej användas i dessa uttag och täcks ej av garantin.

Ingår i

Motorvärmaren beställs separat eftersom de är modellanpassade

Teknisk dokumentation

Värmare med termostat reglerar kylvätskans temperatur och stänger av strömförsörjningen till elementet om kylvätskan når en temperatur av 80°C. Vid 70°C kopplar termostaten på strömmen igen.

Se eget produktark till motorvärmare 411721-411734.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmarprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

Dokumentation

Produktark (pdf)