WarmUp - styrning via mobilen

Håll värmen hela vintern

Förvärm din bil, när du vill, var du än är. DEFAs app ger dig full kontroll över ditt WarmUp-system. Välj mellan styrsystemen GPS Link och Bluetooth® för att hitta den bästa lösningen för dig.

Skärmdump DEFA app - WarmUp, Security och Finder

WarmUp GPS Link

 • Styr ditt system, var du än är
 • Programmera förvärmning  för upp til 6 tillfällen varje dag.
 • Övervaka temperaturen inne i och utanför fordonet.
 • Övervaka batteristatus och få en varning om batteriet behöver laddas
 • Få en varning om elkabeln inte är ansluten.

Endast med  GPS Link:

 • Security – Få varning om någon stjäl eller flyttar ditt fordon
 • Finder – Lokalisera ditt fordon och vidarebefordra dess koordinater
 • Speed Alert – Få en varning om en angiven maxhastighet överskrids

WarmUp GPS Link är en abonnemangstjänst

Skärmdump DEFA app - WarmUp

WarmUp Bluetooth®

 • Styr ditt system inom Bluetooth-räckvidd (i och intill bilen)*
 • Förprogrammera uppvärmning vid 2 tillfällen varje dag
 • Kontrollera utomhus-temperatur**
 • Kontrollera batteristatus**
 • Få varning om strömkabeln är ansluten när bilen startas.**
* Räckvidden kan påverkas av väggar och terräng.
** Inom räckvidden för Bluetooth

WarmUp Bluetooth kräver inget abonnemang.

GPS Link säkerhetsfunktioner