WarmUp Bluetooth® Upgrade

Uppgradera befintligt system

Uppdatera ditt DEFA bilvärmesystem så att du kan styra det från din mobiltelefon via Bluetooth®.

Art. nr: 440052

Beskrivning

Har du redan installerat ett DEFA bilvärmesystem i din bil är det enkelt att uppgradera till WarmUp Bluetooth®.

WarmUp kan enkelt styras med Bluetooth® från din mobil (Från Bluetooth versjon 4.0), i och omkring bilen, när Bluetooth är aktiverat. Du kan ställa in tider då du önskar förvärmd bil eller slå på/av bilvärmesystemet med mobilen. Dessutom visas batteristatus och om strömkabeln är ansluten eller ej.