SafeStart 500 motorvarmer på hvit bakgrunn

Motorvarmer SafeStart 500-serie

Spesiell innfesting

Trygg og effektiv oppvarming

Beskrivelse

Varmere med spesialflens eller spesiell innfesting har DEFA nummerserie fra 501 til 2599. Enkelte motortyper har luker i forskjellige utforminger som fører inn i motorblokkens kjølevannskappe i stedet for frostlokk. Til denne varmeren produserer DEFA en flens som er identisk med den originale luken. Varmeren festes ved hjelp av skruer. Tetning skjer med pakning eller O-ring. I tillegg finnes det varmere i denne serien som består av en flat- eller koppflens hvor innfesting skjer ved hjelp av en brakett.

Les og følg medfølgende monteringsanvisning for ditt kjøretøy nøye. Motorvarmeren skal KUN monteres på kjørtøy beskrevet i monteringsanvisning. Montering av motorvarmer skal utføres på autorisert verksted.

Bruk

DEFA motorvarmere er dimensjonert for ”normal bruk”.
Normalbruk definerer vi som: 3 tilkoblinger x 3timer pr. døgn basert på
150 bruksdager pr. år (ca 5 måneder pr. år). Dersom motorvarmer benyttes i utrykningskjøretøy, nødstrømsaggregater e.l. hvor motorvarmer er kontinuerlig tilkoblet eller når kjøretøy ikke er i bruk, må følgende årlig service utføres:

Kontroller motorvarmerens funksjon og eventuelt bytt varmer om den er defekt (Dekkes ikke av garanti).

Bruk av motorvarmer i pulsstyrte garasjeanlegg hvor varmeren kobles av
og på x antall ganger i timen vil redusere motorvarmerens levetid dramatisk. Bruk av motorvarmer i slike anlegg anbefales ikke og dekkes ikke av produktgarantien.

Inngår i

Motorvarmeren må bestilles separat, da den er tilpasset forskjellige kjøretøy og motorer.

Samleeske opp mot 25 stk. Antallet bestemmes av størrelsen på varmeren.

Teknisk informasjon

Enkelte motortyper har luker i forskjellige utforminger som fører inn i motorblokkens kjølevannskappe.

Denne varmeren har en flens (A) som er identisk med den originale luken. Varmeren festes ved hjelp av skruer. Tetning skjer med pakning eller O-ring. I tillegg finnes det varmere i denne serien som består av en flat- eller koppflens hvor innfesting skjer ved hjelp av en brakett.

Forsøk utført på en personbilmotor, viser at en 600W kjølevæskemontert motorvarmer hever motortemperaturen med opptil 50oC i forhold til omgivelsestemperaturen ved en innkoblingstid på 195 minutter ved -17oC eller kaldere. Det oppnås da termisk balanse i motor. Tilført energi fra motorvarmer tilsvarer da tapet av varme som motor avgir til omgivelsene. Derfor er lenger tilkoblingstid enn ca 3 timer miljøuvennlig. Av den grunn er det hensiktsmessig å bruke Auto funksjonen på DEFA urene SmartStart™ eller Futura.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

IP-klasse
IP44

Nedlastinger

Produktark (pdf)