SafeStart Motorvärmare 500-serien, vit bakgrund

SafeStart 500-serien

Specialinfästning

För effektiv och säker förvärmning av motorn

Beskrivning

Denna värmarserie har specialfläns eller speciell fastsättning då det på en del motorer förekommer luckor i olika utformning i stället för frostbrickor. För sådana värmare tillverkar DEFA en fläns som är identisk med originalluckan. Värmaren fästs med skruvar och tätnig görs med packning eller o-ring. Dessutom finns det värmare i den här serien som består av en skiv- eller koppfläns och som hålls på plats av ett fästjärn.

Läs bifogad monteringsanvisning till aktuellt fordon noga. Motorvärmaren ska ENDAST monteras på fordon angivna i monteringsanvisningen.Up to 25-pack. Varies with the size of the heater.

Packas upp till 25 st. Antalet bestäms av storleken på värmaren.

Användning

DEFA motorvärmare är dimensionerade för ”normalt användning”. Normal användning definieras som: 3 inkopplingar x 3 timmar på ett dygn. Basera på 150 dagar ( ca 5 månader) på ett år. Om motorvärmaren används i utryckningsfordon, nödströmsgeneratorer eller där motorvärmare alltid/alldrig är inkopplad ska följande årlig service utföras:

1. Kontrollera motorvärmarens funktion och byt eventuellt ut motorvärmaren om den är defekt (Täcks inte av garanti).

Är motorvärmaren ansluten till pulsstyrt uttag där strömmen kopplas till och från flera gånger i timmen reduceras livslängden drastiskt. Därför ska motorvärmare ej användas i dessa uttag och täcks ej av garantin.

Ingår i

Motorvärmaren beställs separat eftersom de är modellanpassade

Teknisk dokumentation

Dessa värmare har specialfläns eller speciell fastsättning då det på en del motorer finns lock i olika utformning i stället för frostpluggar.

För sådana värmare tillverkar DEFA en fläns (A) som är identisk med originallocket. Värmaren monteras med skruvar och tätas med packning eller O-ring. Dessutom finns det värmare i den här serien som består av en skiv- eller koppfläns och som monteras med ett fästjärn.

Med en DEFA-motorvärmare ansluten kan motortemperaturen öka med upp till 50°C över utetemperaturen, beroende på placering och typ av värmare samt kylvätskemängd.

Bäst inkopplingstid beror på utetemperaturen. Termisk balans nås efter ungefär 3 timmar. Detta betyder att tillförd effekt efter detta endast bidrar till att bibehålla uppnådd temperatur. Överflödet avges till omgivningen. Motorvärmaren kan vara inkopplad under längre tid utan att motorn eller värmaren tar skada. Det medför dock onödig strömförbrukning.

 

IP-klass
IP44

Dokumentation

Produktark (pdf)