SafeStart 100 motorvarmer på hvit bakgrunn

Motorvarmer SafeStart 100-serie

Konisk koppflens

Benyttes kun på kjøretøy med støpejernsblokk.

Beskrivelse

For denne varmergruppen er flensen utformet som en kopp for å få plass til hele eller deler av elementets aktive del inne i koppen. Varmeren benyttes på motorer med liten plass i kjølevannskappen. Varmeren holdes på plass ved hjelp av presspasningsprinsippet. Denne varmertypen kan ha en eller flere koniske flater med ulik diameter. Dette gjør at varmeren kan brukes på flere motortyper. Benyttes kun på kjøretøy med støpejernsblokk

Les og følg medfølgende monteringsanvisning for ditt kjøretøy nøye. Motorvarmeren skal KUN monteres på kjørtøy beskrevet i monteringsanvisning. Montering av motorvarmer skal utføres på autorisert verksted.

Bruk

DEFA motorvarmere er dimensjonert for ”normal bruk”.
Normalbruk definerer vi som: 3 tilkoblinger x 3timer pr. døgn basert på
150 bruksdager pr. år (ca 5 måneder pr. år). Dersom motorvarmer benyttes i utrykningskjøretøy, nødstrømsaggregater e.l. hvor motorvarmer er kontinuerlig tilkoblet eller når kjøretøy ikke er i bruk, må følgende årlig service utføres:

Kontroller motorvarmerens funksjon og eventuelt bytt varmer om den er defekt (Dekkes ikke av garanti).

Bruk av motorvarmer i pulsstyrte garasjeanlegg hvor varmeren kobles av
og på x antall ganger i timen vil redusere motorvarmerens levetid dramatisk. Bruk av motorvarmer i slike anlegg anbefales ikke og dekkes ikke av produktgarantien.

Teknisk informasjon

100 serie varmere benyttes kun på kjøretøy med støpejernsblokk. Varmerens ens (B) er utformet som en kopp for å få plass til hele eller deler av elementets aktive del (A) inne i koppen.

Varmeren benyttes på motorer med liten plass i kjølevannskappen (D). Varmeren holdes på plass i motorens frosthull ved hjelp av presspasningsprinsippet. 100 serien kan ha en eller ere koniske ater (C) med ulik diameter. Dette gjør at varmeren kan brukes på ere motortyper.

Forsøk utført på en personbilmotor, viser at en 600W kjølevæske- montert motorvarmer hever motortemperaturen med opptil 50oC i forhold til omgivelsestemperaturen ved en innkoblingstid på 195 minutter ved -17oC eller kaldere. Det oppnås da termisk balanse i motor. Tilført energi fra motorvarmer tilsvarer da tapet av varme som motor avgir til omgivelsene. Derfor er lenger tilkoblingstid enn ca 3 timer miljøuvennlig. Av den grunn er det hensiktsmessig å bruke Auto funksjonen på DEFA urene SmartStartTM eller Futura.

DEFA AS er serti sert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer- produkter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

IP-klasse
IP44

Nedlastinger

Produktark (pdf)