SafeStart 300 motorvarmer på hvit bakgrunn

Motorvarmer SafeStart 300-serie

T-skinne eller spredeskinne

Trygg og effektiv oppvarming

Beskrivelse

Motorvarmerens flens er enten utformet som en skive eller kopp. Varmeren blir festet til blokken ved hjelp av en fast T-skinne eller spredeskinne som ligger an mot blokkens innvendige vegg.

Les og følg medfølgende monteringsanvisning for ditt kjøretøy nøye. Motorvarmeren skal KUN monteres på kjørtøy beskrevet i monteringsanvisning. Montering av motorvarmer skal utføres på autorisert verksted.

Bruk

DEFA motorvarmere er dimensjonert for ”normal bruk”.
Normalbruk definerer vi som: 3 tilkoblinger x 3timer pr. døgn basert på
150 bruksdager pr. år (ca 5 måneder pr. år). Dersom motorvarmer benyttes i utrykningskjøretøy, nødstrømsaggregater e.l. hvor motorvarmer er kontinuerlig tilkoblet eller når kjøretøy ikke er i bruk, må følgende årlig service utføres:

Kontroller motorvarmerens funksjon og eventuelt bytt varmer om den er defekt (Dekkes ikke av garanti).

Bruk av motorvarmer i pulsstyrte garasjeanlegg hvor varmeren kobles av
og på x antall ganger i timen vil redusere motorvarmerens levetid dramatisk. Bruk av motorvarmer i slike anlegg anbefales ikke og dekkes ikke av produktgarantien.

Inngår i

Motorvarmeren må bestilles separat, da den er tilpasset forskjellige kjøretøy og motorer.

Samleeske opp mot 26 stk. Antallet bestemmes av størrelsen på varmeren.

Teknisk informasjon

Flensen er enten utformet som en skive eller kopp (A). Tetning mellom blokkvegg/flens skjer ved hjelp av en O-ring (B) eller gummipakning.

Varmeren blir festet til blokken ved hjelp av en fast T-skinne (D)/spredeskinne (C) som ligger an mot blokkens innvendige vegg, og en mutter/tettemutter (E) som holder T-skinnen/spredeskinnen på plass. 300 serie brukes også i de tilfellene der det er for liten plass rundt elementet til å slå en presspasningsvarmer (000/100serie) på plass eller om motorene er av aluminium.

Forsøk utført på en personbilmotor, viser at en 600W kjølevæskemontert motorvarmer hever motortemperaturen med opptil 50oC i forhold til omgivelsestemperaturen ved en innkoblingstid på 195 minutter ved -17oC eller kaldere. Det oppnås da termisk balanse i motor. Tilført energi fra motorvarmer tilsvarer da tapet av varme som motor avgir til omgivelsene. Derfor er lenger tilkoblingstid enn ca 3 timer miljøuvennlig. Av den grunn er det hensiktsmessig å bruke Auto funksjonen på DEFA urene SmartStart™ eller Futura.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

IP-klasse
IP44

Nedlastinger

Produktark (pdf)