SafeStart Motorvärmare 800-serien, vit bakgrund

SafeStart 800-serien

Kontaktvärmare

För effektiv och säker förvärmning av motorn

Beskrivning

Kontaktvärmarna delas in i två grupper:

– Värmare för motorblock
– Värmare för oljetråg

Kontaktvärmaren består av ett element ingjutet i aluminium och anpassat till monteringsstället. Kontaktvärmare för oljetråg är i princip en oljevärmare, som värmer upp oljan istället för kylvätskan.  På värmarens kontaktyta appliceras en värmeledande pasta, för att förbättra värmeöverföringen mellan kontaktvärmaren och motorblocket eller oljetråget.

Läs bifogad monteringsanvisning till aktuellt fordon noga. Motorvärmaren ska ENDAST monteras på fordon angivna i monteringsanvisningen.

Packas upp till 25 st. Antalet bestäms av storleken på värmaren

Användning

DEFA motorvärmare är dimensionerade för ”normalt användning”. Normal användning definieras som: 3 inkopplingar x 3 timmar på ett dygn. Baserat på 150 dagar ( ca 5 månader) på ett år. Om motorvärmaren används i utryckningsfordon, nödströmsgeneratorer eller där motorvärmare alltid/alldrig är inkopplad ska följande årlig service utföras:

Kontrollera motorvärmarens funktion och byt eventuellt ut motorvärmaren om den är defekt (Täcks inte av garanti)

Är motorvärmaren ansluten till pulsstyrt uttag där strömmen kopplas till och från flera gånger i timmen reduceras livslängden drastiskt. Därför ska motorvärmare ej användas i dessa uttag och täcks ej av garantin.

Ingår i

Motorvärmaren beställs separat eftersom de är modellanpassade

Teknisk dokumentation

Kontaktvärmarna delas in i två olika grupper:

• Värmare för motorblock

• Värmare för oljetråg

Kontaktvärmaren består av ett element (A) ingjutet i aluminium och anpassats till monteringsstället (B). Kontaktvärmare för oljetråg är i princip oljevärmare som värmer upp oljan istället för kylvätskan. När en kontaktvärmare för oljetråg används är temperaturökningen i motorblocket därför inte jämförbar med den som uppnås med motorvärmare som värmer kylvätskan. På värmarens kontaktyta appliceras en värmeledande pasta för att förbättra värmeöverföringen mellan kontaktvärmaren och motorblocket eller oljetråget.

Kontaktvärmaren monteras med bifogat fäste.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmarprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

IP-klass
IP44

Dokumentation

Produktark (pdf)