SafeStart Motorvärmare 400-serien, vit bakgrund

SafeStart 400-serien

Slangmontering utan termostat

För effektiv och säker förvärmning av motorn

Beskrivning

Undantag värmare 420-423.

Flänsen på den här motorvärmarserien består av ett metallrör som kan omge hela eller deler av det aktiva värmeelementet. Värmaren placeras på en specifierad plats i en av motorns vattenslangar tätt emot en metallstos t.ex. vattenpumpstosen. På så sätt blir hela den aktiva delen av elementet omslutet av metall.

Läs bifogad monteringsanvisning till aktuellt fordon noga. Motorvärmaren ska ENDAST monteras på fordon angivna i monteringsanvisningen.

Packas upp till 25 st. Antalet bestäms av storleken på värmaren

Användning

DEFA motorvärmare är dimensionerade för ”normalt användning”. Normal användning definieras som: 3 inkopplingar x 3 timmar på ett dygn. Basera på 150 dagar ( ca 5 månader) på ett år. Om motorvärmaren används i utryckningsfordon, nödströmsgeneratorer eller där motorvärmare alltid/alldrig är inkopplad ska följande årlig service utföras:

1. Kontrollera motorvärmarens funktion och byt eventuellt ut motorvärmaren om den är defekt (Täcks inte av garanti).

Är motorvärmaren ansluten till pulsstyrt uttag där strömmen kopplas till och från flera gånger i timmen reduceras livslängden drastiskt. Därför ska motorvärmare ej användas i dessa uttag och täcks ej av garantin.

Ingår i

Motorvärmaren beställs separat eftersom de är modellanpassade

Teknisk dokumentation

Kännetecken: Slangvärmare utan termostat

DEFA nr: 411401-411499

DEFA-nummerserie från 411401 till 411499.

Undantag: 411420-411423 (se eget produktark).

På de här motorvärmarna består flänsen av ett metallrör (A). Detta rör kan helt eller delvis omsluta värmeelementet (B).Värmaren monteras på ett bestämt ställe i motorns kylarslangar, helst mot en metallanslutning (stos) (t.ex. vattenpump). På så sätt är hela den uppvärmda delen av elementet omgiven av metall.

Med en DEFA-motorvärmare ansluten kan motortemperaturen öka med upp till 50°C över utetemperaturen, beroende på placering och typ av värmare samt kylvätskemängd.

Bäst inkopplingstid beror på utetemperaturen. Termisk balans nås efter ungefär 3 timmar. Detta betyder att tillförd effekt efter detta endast bidrar till att bibehålla uppnådd temperatur. Överflödet avges till omgivningen. Motorvärmaren kan vara inkopplad under längre tid utan att motorn eller värmaren tar skada. Det medför dock onödig strömförbrukning.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmarprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

IP-klass
IP44

Dokumentation

Produktark (pdf)