SafeStart Motorvärmare 200-serien, vit bakgrund

SafeStart 200-serien

Gängad fläns

För effektiv och säker förvärmning av motorn

Beskrivning

På de här värmarna är flänsen gängad och används på motorer som har en gängad plugg i kylvattenkanalen. Tätningen mellan flänsen och motorblockets vägg består av koniska gängor, O-ring, packning eller tätningsmassa. I de flesta fall är flänsen formad så att elementet hålls fast medan flänsen dras fast. Den här värmarserien har skiv- eller koppformade flänsar.

Läs bifogad monteringsanvisning till aktuellt fordon noga. Motorvärmaren ska ENDAST monteras på fordon angivna i monteringsanvisningen.

Packas upp till 25 st. Antalet bestäms av storleken på värmaren.

Användning

DEFA motorvärmare är dimensionerade för ”normalt användning”. Normal användning definieras som: 3 inkopplingar x 3 timmar på ett dygn. Basera på 150 dagar ( ca 5 månader) på ett år. Om motorvärmaren används i utryckningsfordon, nödströmsgeneratorer eller där motorvärmare alltid/aldrig är inkopplad ska följande årlig service utföras:

1. Kontrollera motorvärmarens funktion och byt eventuellt ut motorvärmaren om den är defekt (Täcks inte av garanti).

Är motorvärmaren ansluten till pulsstyrt uttag där strömmen kopplas till och från flera gånger i timmen reduceras livslängden drastiskt. Därför ska motorvärmare ej användas i dessa uttag och täcks ej av garantin.

Ingår i

Motorvärmaren beställs separat eftersom de är modellanpassade

Teknisk dokumentation

På de här värmarna är flänsen gängad (A) och används till motorer som har en gängad plugg i kylvattenkanalen (B). Tätningen mellan flänsen och motorblockets vägg består av koniska gängor, O-ring, packning eller tätningsmassa. I de flesta fall är flänsen formad så att elementet hålls fast medan flänsen dras fast (C). I den här serien har värmarna skiv- eller koppformade (D) flänsar.

Med en DEFA-motorvärmare ansluten kan motortemperaturen öka med upp till 50°C över utetemperaturen, beroende på placering och typ av värmare samt kylvätskemängd.

Bäst inkopplingstid beror på utetemperaturen. Termisk balans nås efter ungefär 3 timmar. Detta betyder att tillförd effekt efter detta endast bidrar till att bibehålla uppnådd temperatur. Överflödet avges till omgivningen. Motorvärmaren kan vara inkopplad under längre tid utan att motorn eller värmaren tar skada. Det medför dock onödig strömförbrukning.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmarprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

IP-klass
IP44

Dokumentation

Produktark (pdf)