SafeStart Motorvärmare 600-serien, vit bakgrund

SafeStart 600-serien

Oljevärmare

För effektiv och säker förvärmning av motorn

Beskrivning

Värmarserien används till luftkylda motorer eller i kombination med en motorvärmare för kylvätska. För att förhindra att oljekvalitén påverkas har oljeproducenterna fastlagt ett max. värde på 2,4 W/cm² för den uppvärmda elementytan. I större fordon med stora oljetråg ligger den uppvärmda delen av elementet direkt i oljan. Oljevärmare har oftast en effekt på bara 250W och därför ingen inbyggd avbränningssäkring.

Läs bifogad monteringsanvisning till aktuellt fordon noga. Motorvärmaren ska ENDAST monteras på fordon angivna i monteringsanvisningen.

Packas upp till 25 st. Antalet best.ms av storleken p. v.rmaren

Användning

DEFA motorvärmare är dimensionerade för ”normalt användning”. Normal användning definieras som: 3 inkopplingar x 3 timmar på ett dygn. Basera på 150 dagar ( ca 5 månader) på ett år. Om motorvärmaren används i utryckningsfordon, nödströmsgeneratorer eller där motorvärmare alltid/alldrig är inkopplad ska följande årlig service utföras:

1. Kontrollera motorvärmarens funktion och byt eventuellt ut motorvärmaren om den är defekt (Täcks inte av garanti).

Är motorvärmaren ansluten till pulsstyrt uttag där strömmen kopplas till och från flera gånger i timmen reduceras livslängden drastiskt. Därför ska motorvärmare ej användas i dessa uttag och täcks ej av garantin.

Ingår i

Motorvärmaren beställs separat eftersom de är modellanpassade

Teknisk dokumentation

Värmarna används till luftkylda motorer eller i kombination med en motorvärmare för kylvätska. För att förhindra att oljekvalitén påverkas har oljeproducenterna fastlagt ett max. värde på 2,4 W/ cm2 för den uppvärmda elementytan. I större fordon med stora oljetråg ligger den uppvärmda delen (A) av elementet direkt i oljan. Oljevärmare har oftast en effekt på bara 250 W och därför ingen inbyggd säkring.

Oljevärmarna kan delas in i två grupper:

  • Värmare där elementet monteras i stället för lock eller lucka på oljetråget.
  • Värmare som ersätter oljetrågets gängade avtappningsplugg.

Se även DEFA SafeStart 800-serien för indirekt uppvärming av oljan i oletråget.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmarprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

IP-klass
IP44

Dokumentation

Produktark (pdf)