SafeStart 400 motorvarmer på hvit bakgrunn

Motorvarmer SafeStart 400-serie

Slangemontering uten termostat

Trygg og effektiv oppvarming

Beskrivelse

Unntatt er varmere i nummerserie fra 420 – 423. Flensen på denne motorvarmertypen består av et metallrør. Dette røret kan omgi hele eller deler av det aktive elementet. Varmeren plasseres på et spesifisert sted i en av motorens vannslanger butt i butt med en metallstuss, f.eks. vannpumpestuss. På denne måten blir hele den aktive delen av elementet omgitt av metall.

Les og følg medfølgende monteringsanvisning for ditt kjøretøy nøye. Motorvarmeren skal KUN monteres på kjørtøy beskrevet i monteringsanvisning. Montering av motorvarmer skal utføres på autorisert verksted.

Bruk

DEFA motorvarmere er dimensjonert for ”normal bruk”.
Normalbruk definerer vi som: 3 tilkoblinger x 3timer pr. døgn basert på
150 bruksdager pr. år (ca 5 måneder pr. år). Dersom motorvarmer benyttes i utrykningskjøretøy, nødstrømsaggregater e.l. hvor motorvarmer er kontinuerlig tilkoblet eller når kjøretøy ikke er i bruk, må følgende årlig service utføres:

Kontroller motorvarmerens funksjon og eventuelt bytt varmer om den er defekt (Dekkes ikke av garanti).

Bruk av motorvarmer i pulsstyrte garasjeanlegg hvor varmeren kobles av
og på x antall ganger i timen vil redusere motorvarmerens levetid dramatisk. Bruk av motorvarmer i slike anlegg anbefales ikke og dekkes ikke av produktgarantien.

Inngår i

Motorvarmeren må bestilles separat, da den er tilpasset forskjellige kjøretøy og motorer.

Samleeske opp mot 26 stk. Antallet bestemmes av størrelsen på varmeren.

Teknisk informasjon

Varmere som har DEFA nummerserie fra 401 til 499. Unntatt er varmere i nummerserie fra 420 til 423. Se eget produktark for disse.

Flensen på denne motorvarmertypen består av et metallrør (A). Dette røret kan omgi hele eller deler av det aktive elementet (B). Varmeren plasseres på et spesifisert sted i en av motorens vannslanger butt i butt med en metallstuss, f.eks. vannpumpestuss. På denne måten blir hele den aktive delen av elementet omgitt av metall.

Forsøk utført på en personbilmotor, viser at en 600W kjølevæskemontert motorvarmer hever motortemperaturen med opptil 50oC i forhold til omgivelsestemperaturen ved en innkoblingstid på 195 minutter ved -17oC eller kaldere. Det oppnås da termisk balanse i motor. Tilført energi fra motorvarmer tilsvarer da tapet av varme som motor avgir til omgivelsene. Derfor er lenger tilkoblingstid enn ca 3 timer miljøuvennlig. Av den grunn er det hensiktsmessig å bruke Auto funksjonen på DEFA urene SmartStart™ eller Futura.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

IP-klasse
IP44

Nedlastinger

Produktark (pdf)