SafeStart 700 motorvarmer på hvit bakgrunn

Motorvarmer SafeStart 700-serie

Slangevarmer

Beskrivelse

DEFA nummerserie fra 701-3799 og kan inndeles i to forskjellige typer:

– Varmere uten termostat
– Varmere med termostat

Varmere uten termostat.
Dette er varmere som har DEFA nummerserie fra 701-709, 758-3799. Varmerene består av et varmeelement og vannkammer med inn- og utløpsstusser som er tilpasset ulike slangedimensjoner. Varmere 758-3799 består av varmer uten termostat samt forskjellige monteringssett (slanger, T-stykke, slangeklemmer etc). Monteres oftest i oljekjølerslange eller varmeapparatslange.

Les og følg medfølgende monteringsanvisning for ditt kjøretøy nøye. Motorvarmeren skal KUN monteres på kjørtøy beskrevet i monteringsanvisning. Montering av motorvarmer skal utføres på autorisert verksted.

Bruk

DEFA motorvarmere er dimensjonert for ”normal bruk”.
Normalbruk definerer vi som: 3 tilkoblinger x 3timer pr. døgn basert på
150 bruksdager pr. år (ca 5 måneder pr. år). Dersom motorvarmer benyttes i utrykningskjøretøy, nødstrømsaggregater e.l. hvor motorvarmer er kontinuerlig tilkoblet eller når kjøretøy ikke er i bruk, må følgende årlig service utføres:

Kontroller motorvarmerens funksjon og eventuelt bytt varmer om den er defekt (Dekkes ikke av garanti).

Bruk av motorvarmer i pulsstyrte garasjeanlegg hvor varmeren kobles av
og på x antall ganger i timen vil redusere motorvarmerens levetid dramatisk. Bruk av motorvarmer i slike anlegg anbefales ikke og dekkes ikke av produktgarantien.

Inngår i

Motorvarmeren må bestilles separat, da den er tilpasset forskjellige kjøretøy og motorer.

Samleeske opp mot 25 stk. Antallet bestemmes av størrelsen på varmeren.

Teknisk informasjon

A. Varmere uten termostat.

Varmerene består av et varmeelement og vannkammer med inn- og utløpsstusser (C) som er tilpasset ulike slangedimensjoner. Denne varmeren finnes med både rett og vinklet DEFA PlugIn tilkobling.

B. Varmere med termostat.

Termostaten gjør at varmeren kobler ut strømtilførselen til elementet når vannet ved varmerens inn-/utløp har oppnådd en temperatur på 80ºC. Termostaten kobler inn ved 70ºC.

Se eget produktark for SafeStart 411721-411734.

Nødvendige koblingsstykker, skruer og radiatorslanger følger med varmerne.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

IP-klasse
IP44

Nedlastinger

Produktark (pdf)