Elbilsladdning som tjänst och erbjudande – stora möjligheter för Sveriges besöksnäring

I takt med att elbilarna ökar snabbt i Sverige behöver många företag se över sin tillgänglighet för de laddbara fordonen. I december var elbilsandelen uppe på 40% vilket säger en del om var elbilsparken är på väg. Behovet av tillgång till laddning ökar och under semestern kommer sannolikt många att få känna på köer till allt för få laddstationer. För företag inom besöksnäring som tänker långsiktig, kan laddsystemet ge trippel positiv effekt.

En ny sanning kommer att uppdagas för besöksnäringen. Deras gäster som anländer med  elbil kommer att behöva tillgång till laddning. Detta gäller oavsett om det är en camping, skidbacke, nöjespark eller ett hotell. Men det handlar inte bara om tillgång till laddning. I takt med att antalet elbilar växer, ökar också nyttjandegraden av laddstationerna. För att inte riskera att bli stående utan laddning, eller behöva stå i laddkö, vill elbilsägaren gärna ha möjlighet att boka laddning redan innan besöket. Besöksnäring som campingplatser, nöjesfält och stora svenska fjällanläggningar har mycket att vinna på att erbjuda reservation av laddstationer redan vid bokningen. Genom att se laddning som en del av totalupplevelsen, kan besöksnäringen inte bara tillhandahålla en nödvändig tjänst utan dessutom få nöjdare gäster och en ytterligare intäkt.

– Att åka till fjällen eller campingen utan att veta om det går att ladda sitt fordon kommer att begränsa elbilsbesökarna. Kommer jag kunna ladda min bil när jag kommer till anläggningen och kan jag ta mig därifrån? I fjällvärlden har vi också ytterligare en parameter, eftersom batterierna snabbare dräneras i låga temperaturer. Det innebär tätare laddningsintervall och således högre tryck på laddanläggningen, berättar Jon Faglöv, Sales & market director för e-mobility på DEFA.

Besöksnäringen behöver se över hur de kan integrera elbilsladdning i sitt koncept och på så sätt tillfredsställa den allt större skaran elbilsförare. Då räcker det inte med att placera ut en laddstation utan man behöver se långsiktigt fundera hur laddanläggningen kan bli en del av upplevelsen och hur investeringen kan finansieras.

HusvagnExempelvis kan det handla om att gästen kan reservera sin laddning i samband med att bokningen sker och då få förmånliga erbjudanden. Rikstäckande kedjor kan knyta kunder närmare genom att erbjuda fördelaktiga laddpaket i anslutning till sina anläggningar över hela landet, och erbjuda förmånlig laddning för gästerna på vägen till resmålet. Större besöksmål kan erbjuda attraktiva resepaket där laddning ingår både i boendemiljön och i upplevelseanläggningarna. På campingen räcker det inte enbart med el till husvagnen utan nu måste även elbilen laddas. Detta är helt grundläggande för att elbilsföraren ska kunna besöka campingen.

För att kunna erbjuda laddning som en fördelaktig tjänst och som en förmån, måste hanteringen och betalningen vara enkel utan resurskrävande administration. Både för anläggningsägaren och för elbilsägaren.

– Vi har en lösning i administrationssystemet CloudCharge som är öppen, skalbar och kan hjälpa företag inom besöksnäring att få ett extra intäktsflöde samtidigt som de får en större kundnöjdhet. Alla företag som har tillgång till parkeringsplatser och en kundgrupp som har bil kan bygga en laddanläggning med möjlighet att tjäna pengar samtidigt som det genererar ett stort mervärde för besökaren. Våra kunder kan bygga sin egen “bensinmack” där kundförmåner, erbjudanden och andra fördelar byggs in, och kunder kan med tillförsikt ta elbilen till besöksmålet, säger Jon Faglöv. Elbilsägare kan enkelt hantera all sin laddning via en smidig app.

Elbilsladdning bör ses som ett nytt affärsområde som snabbt kan generera betydande förtjänst samtidigt som det ger ökad kundnöjdhet.

Charging car

– Ett exempel är ett känt hotell i Norge som investerade i ett antal av våra laddstationer. Innan investeringen hade de en parkeringsplats som genererade noll i intäkt. Vi gjorde en mätning på den laddpunkt som hade den högsta intäkten under året och kunde se att enbart den laddpunkten generade en årlig intäkt på närmare 40 000 kronor, berättar Jon Faglöv.

Satsningen på elbilsladdning är också i linje med många svenska företags ökade fokus på hållbarhets- och miljöfrågor. Att erbjuda elbilsladdning är en enkel åtgärd, som bidrar till att minska den miljöbelastning som besöksnäringens bidrar till. Om besöksnäringen planerar sin elbilsladdning som en del av sitt erbjudande, får man trippel positiv effekt; ökad förtjänst, nöjdare kunder och en bättre närmiljö.

DEFA erbjuder kompletta system för elbilsladdning, med laddstationer, laddkablar, lastbalanseringslösningar samt betal- och administrationssystem. Vi planerar, projekterar och skräddarsyr ditt laddsystem tillsammans med dig, efter ditt behov.

SV - Kontakta oss nedan för mer information!